Provocarea verii 2021


Vara anului 2021 va fi foarte interesantă și captivantă pentru mulți copii din orașul nostru Chișinău. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Filialele ei au pregătit un program voluminos și valoros „Provocarea verii” cu genericul Citește și descoperă Chișinăul! ce va avea loc în perioada 7 iunie-31 iulie 2021, unde vor fi organizate diferite tipuri de evenimente pentru toată lumea (inclusiv excursii), dedicate capitalei Moldovei, orașului Chișinău, care în luna iulie a acestui an își va sărbători 585 de ani. Copiilor li se va povesti și citi, li se vor arăta cărți și vor fi prezentate filme, teste și plimbări distractive în orașul lor preferat, își vor extinde și îmbogăți cunoștințele despre istoria și modernizarea capitalei. Fiecare dintre participanți la acest program „Provocarea verii” în viitor își vor putea spune și arăta colegilor lor, prietenilor sau oaspeților care au vizitat această familie o mulțime de lucruri interesante despre orașul în care noi locuim. Iar profesia de ghid-turistic este foarte și foarte atractivă, deoarece datorită acesteia toată lumea poate comunica cu oameni din diferite țări și colțuri îndepărtate ale globului pământesc. Vă așteptăm, dragi copiii! Va fi foarte interesant!

Dacă vrei să fii fericit – schimbă-te!


Se întâmplă în viață perioade când simți că te copleșește rutina și forfota zilnică, când parcă te învârți pe loc și nu te poți mișca înainte, ceva te încurcă – operații pe care le îndeplinești zi de zi ca un robot, fără să le conștientizezi, lucruri inutile ce te înconjoară, obiceiuri ce trebuie deja depășite ș.a., atunci urmează un sfat: țipă cât poți, fă un efort și schimbă-te. Aceasta este ideea de bază a romanului „Țipă cât poți” semnat de scriitoarea și jurnalista română Moni Stănilă, cunoscută publicului cititor datorită cărților sale „Războiul solomonarilor”, destinată copiilor, și „Brâncuși sau cum a învățat țestoasa să zboare”, despre sculptorul Constantin Brâncuși, precum și numeroaselor articole publicate în ziarul „Timpul” ce te îndeamnă să meditezi asupra multor probleme sociale și psihologice de importanță majoră. Romanul „Țipă cât poți” de Moni Stănilă este inclus în Programul de lectură „Chișinăul citește 2021”, inițiat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și promovat de către  toate bibliotecile publice, inclusiv Biblioteca „Hristo Botev”, se propune spre lectură categoriei de vârstă adolescenți.

            Din start aș vrea să menționez că cartea dată este una neobișnuită,   surprinzătoare, în care fantasticul  se îmbină cu realitatea ca în basme. Se știe că e necesar să trăim cu prezentul, așa scrie și în „Biblie”, să nu ne tânguim de trecut care nu ne-a realizat visele, dorințele, careva necesități personale, să nu ne chinuim încercând să palpităm viitorul nostru care ne pare uneori cețos, neclar, nesigur. Însă  nu e vorba să ne dezicem absolut de trecut sau viitor intenționând să făurim prezentul care să ne satisfacă, deoarece trecutul, prezentul și viitorul sunt legate vital între ele, constituind un tot întreg, ficare om trece neapărat prin acest ciclu.

            Eroina principală este o scriitoare și jurnalistă de patruzeci de ani care aparent are o viață normală, un job, un soț iubitor și s-ar părea că ar trebui să fie mulțunită de ea. Dar iată că ea, numită Una, cea din prezent, se trezește într-o bună zi dându-și seama că trăiește prea monoton, făcând zilniuc aceleași lucruri și simte necesitatea de a schimba urgent ceva în viața sa, chiar ceva radical. Astfel, începe cu schimbarea mobilierului, înlocuind  patul vechi cu altul nou, apoi își face bagajele, își ia un bilet la avion și aterizează într-o pădure din Cehia. De aici încep aventurile Unei și romanul propriu-zis. Într-un fel situația se aseamănă cu călătoriile lui Alice, dar nu prin Țara Minunilor, ci prin Țara Timpului. Aici Una se întâlnește cu alte personaje care reprezintă alte fațete ale sale din diferite perioade ale vieții – Noua, Prima, Drei (cea mai tânără de 17 ani), a Opta și în final Alta. Ele discută între ele, polemizează, în prezența  falnicilor stejari din pădure care participă la comunicare, încercând să le ajute. Astfel eroina noastră încearcă să se înțeleagă pe sine – cea din trecut, cea din prezent și cea din viitor, cum se va shimba, ce trebuie să înlăture din trecut, din prezent, ca să se renască din  nou pentru o viață nouă – mai bună, mai calitativă. Înțelege că această transformare poate fi dureroasă,  întrucât nu poți șterge totul, mai ales amintirile plăcute, frumoase, unele relaţii sau persoane cândva dragi sufletului.

            În roman găsim, de asemenea, rețete culinare interesante, delicioase cu care se delectau personajele noastre. Prinre rânduri selectăm și multe gânduri curioase ce merită atenție. Spre exemplu: „Nu cred că un om începe să îţi placă treptat. Îţi place deodată ”; „Ceea ce nu ne putem aminti, nu am trăit”; „Doar ca om o pot lua de la capăt. La orice vârstă” ş.a  

            „O carte aleasă e un bun prieten”, spune un proverb român. „Cărțile bune te fac să-ți pui întrebări”, scria cândva Scott Westerfeld. Vă recomand să lecturați cartea „Țipă cât poți” de Moni Stănilă, dragi tineri utilizatori și chiar cei de vârstă mai solidă, și dacă veți simți nevoia de a vă shimba – schimbați-vă, ca să fiți mai împliniți, mai fericiți.

                                                                                 Lidia Cîssa, bibliotecar

«Дунайский лебедь» — глашатай свободы Болгарии


В апреле нынешнего года болгарская общественность широко и повсеместно отмечает 200-летие со дня рождения национального героя и выдающегося человека — Георги Раковского (1821 — 1867),  неустанного борца за независимость своей родины, одного из родоначальников национально-освободительного движения, а также видного литератора, поэта, журналиста и издателя.  С именем Раковского связана первая попытка массовой организации вооруженной борьбы против османского владычества. Родился Раковский в городе Котел в семье портного и еще в детстве приобрел первые навыки противоборства угнетателям, так как отец был руководителем местных ремесленников в их борьбе с городскими богачами-туркофилами. За выступления против них Раковский и его отец по прошествии ряда лет были подвергнуты преследованиям и гонениям. Раковский много скитался в эмиграции, но не прекращал своей революционной деятельности ни на миг. Во время Крымской войны он сформировал небольшой военный отряд, с которым пытался присоединиться к русским войскам.  

            Главной заслугой Раковского в борьбе болгарского народа за освобождение была попытка использовать гайдуков в борьбе за освобождение от османского ига. Раковский не раз формировал в Сербии вооруженные отряды, чтобы с их помощью поднять общее восстание в Болгарии. Одна из таких попыток была сделана в 1866—1867 гг., но Сербия не выступила против Турции и отряды Раковского были распущены.

            Неоценимым вкладом в народно освободительном движении являлось издание Раковским в Белграде (Сербия) болгарской газеты «Дунайский лебедь»,  популяризовавшую мысль о необходимости борьбы против османского господства. Газета выходила еженедельно с 1 сентября 1860 года по 24 декабря 1861 года, где печатались статьи и очерки, повествующие о тяжком бремени иноземной неволи, о разбойничьей политике турецкой администрации, о беспросветной доле болгарского труженика, то есть строки, пробуждающие национальное самосознание, свободолюбивый дух угнетаемого народа. Первоочередной задачей Раковский ставил в газете вопрос о признании и создании независимой болгарской Церкви. На страницах печатного органа были широко отражены национально-освободительные движения и в других странах, Раковский с симпатией описывал все проявления каждого из народов на пути к свободе. Литературное творчество, которое было отражено на страницах газеты, также в основном носило политический характер.Некоторая часть публикаций печаталась на французском языке, для того, чтобы охватить более широкие слои читателей.

            Невозможно переоценить значение еженедельника, проповедующего идеи о полном национальном освобождении, особенно в период назревшего вопроса, но пока еще трудноосуществимого. Газета вошла в историю Болгарии как глашатай и проводник свободолюбивой мысли, а Георги Раковский как трибун и один из легендарных болгарских борцов, посвятивший всю свою жизнь служению Отчизне.

            Болгарская Библиотека «Христо Ботев» города Кишинева бережно хранит архив газеты «Дунавский лебед», фототипное издание 1967 года, любезно подаренное нам главной Библиотекой Болгарии «Святых Кирилла и Мефодия».

                               Лариса Барабаш, șef sector Filiala «Hristo Botev»

Surse: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4

http://geohyst.hrono.info/node/7177

Борис Априлов – автор детского книжного сериала о лисенке Лиско


Известный болгарский детский писатель Борис Априлов (настоящее имя Атанас Василев Джавков) родился 21 марта 1921 года в Малко-Тырново, следовательно, в текущем месяце Болгария отмечает 100-летие со дня рождения детского писателя и драматурга. Литературный дар проявил будущий писатель еще во время учебы в гимназии в г. Бургас, где часто публиковал в местной газете свои очерки, эссе, фельетоны, стихи. В 1947 г. Борис Априлов был приглашен на работу в сатирическую газету «Стършел»(«Шершень»), вследствие чего переехал жить в Софию. С 1959 г. становится профессиональным писателем, драматургом и редактором, до конца жизни живя на гонорары публикаций.

Написал более 10 детских книг и множество детских пьес для драматического, кукольного и телевизионного театра. Одновременно с этим писал и публиковал фельетоны, повести и романы для взрослого читателя. Автор киносценариев и сатирических пьес для взрослого зрителя.

Наибольшую известность принесла писателю серия детских книг о лисенке, где автор сумел соединить легкость сюжета произведения для детей с серьезными нравственными и моральными напутствиями для юных читателей, которые так необходимы каждому в дальнейшей жизни. Детская безмятежность бытия в сочетании с грядущими жизненными вопросами играют важную поучительную роль в формировании мышления и сознания малышей. Серию книг полюбили не только дети, но и их родители, за увлекательный и легкий стиль, тонкий юмор, порой даже сатиру на человеческие пороки, за назидательный жанр, столь нужный в детской литературе.

Книги Априлова издавались (и пьесы его игрались) как в Болгарии, так и в других странах. По его сценариям были поставлены 4 фильма (в том числе очень популярный в Болгарии «Пятеро с «Моби Дика» — «Петимата от Моби Дик», 1970), а также радиопьесы, телепередачи и детские телесериалы. Постоянно сотрудничал в болгарской периодической печати. В последние годы жизни (1990—1995) постоянно проживал в Тель-Авиве, где написал новый роман для взрослых читателей под названием «Траверстаун». Борис Априлов был награжден многочисленными призами и почетными медалями фестивалей за литературное творчество, сценарии для детских и кукольных театров. Память о писателе жива в его книгах, которые любят и читают многие поколения детей в разных странах.

Larisa Barabaș, șef sector Bibliotecа «Hristo Botev»

Lumea-i plină de culori


Deși coronavirusul Covid-19 ne-a limitat în activități, parțial ne-a închis prin case, ne-a impus să comunicăm la distanță, viața continuă totuși, mai mult decât atât, pandemia ne-a făcut într-un fel să prețuim mai mult decât înainte fiecare zi, să fim mai atenți și receptivi unii față de alții, față de lumea ce ne  înconjoară, să observăm frumusețea naturii din jur, să ne dăm seama că lumea în care trăim e încântătoare, e plină de culori, care ne bucură ochii și inima, e important doar cu optimism să privim asupra vieții noastre și a lumii din jur.

      „Lummea-i plină de culori”- anume astfel s-a intitulat discuția/dezbatere pe care am desfășurat-o cu preșcolarii de la Academia copiilor „FasTracKids” în data de 24 februarie curent în cadrul Serviciului „Pasionați de lectură”. Mi-am pus drept scop ca prin această activitate să cultiv la copii un start mai bun de viață, să-i conving să se bucure de fiece zi trăită, să aibă permanent multă energie, poftă de viață.

      Fecare dintre noi are o culoare sau mai multe mai dragi inimii. Și copiii au. Vorbind despre diversitatea culorilor lumii din jur, i-am rugat ca să-și aleagă din bol câte o figuriță sau câteva de culoarea sau culorile sale preferate și să argumenteze  alegerea, să numească câteva lucruri de culorile sale preferate, făcându-i astfel să-și amintească principalele culori create de generoasa natură pentru noi. Discutând despre culorile anotimpurilor, am utilizat cărțile „Anotimpuri colorate” (autor: Emilia Plugaru, Chișinău, 2018) și „Culorile curcubeului” (autor: Marcela Mardare, Chișinău, 2011) cu poezioare și ilustrații ce demonstrează frumusețea naturii ce ne înconjoară în diferite perioade ale timpului.

      Conversația pe tema dată am continuat-o prin lectura selectivă din cartea „Cel mai frumos creion”, textul fiind semnat de Ala Bujor, iar ilustrațiile executate de Veronica Mariț. Din carte copiii au aflat cum s-au luat la spor creioanele colorate: care este cel mai frumos? Nicoleta și Mihăiță, eroii principali ai povestioarei, au încercat să înțeleagă care e cel mai frumos creion, descriind cum îl folosesc pe fiecare, ca până la urmă să se convingă că culorilor le stă bine împreună, executnd un desen în care au folosit toate culorile și ajungând la concluzia că toate sunt frumoase. Cartea în cauză îi ajută pe copii să cunoască mai bine lumea culorilor și să învețe că orice culoare e frumoasă și unică. Cartea de asemenea îndeamnă copiii să privească mai atent lumea din jur și să vadă frumusețea și armonia culorilor.

      La finele activității am organizat un concurs al desenelor, propunând copiilor să execute câte un desen — un fragment dintr-un peizaj al naturii, un fenomen al naturii sau un obiect oarecare, folosind culorile sale preferate. Autorii celor mai bune desene au făcut poze. Am încheiat discuția cu următoarea concluzie: ca fiecare zi să ne fie ca o zi de primăvară — frumoasă, luminoasă, plină de culoare, trebuie permanent să o înzestrăm cu energie pozitivă, bună dispoziție, fapte bune, iubire și bunătate.

                                                          

Lidia Cissa, bibliotecar