Hristo Botev — celebrul poet și patriot al Bulgariei


20160927_142416În Bulgaria, la poalele munților, într-un loc pitoresc, sub cerul însorit se întinde frumos orașul Calofer. Aici pe 6 ianuarie (s.n.) s-a născut marele poet, publicist și erou național al Bulgariei Hristo Botev. Și tot la poalele munților, în apropiere de alt oraș, Vraț, peste 28 de ani, într-o luptă crîncenă cu asupritorii turci a căzut răpit de un glonte al dușmanilor renumitul patriot. Astăzi în localitățile nominalizate se înalță cîte un falnic monument al poetului, ce se înscriu atît de minunat în panorama munților și pomilor verzi, înălțimea cărora de parcă confirmă culmele destinului la care s-a înălțat acest om.

        Hristo Botev (1948-1976), fiul lui Botev Petcov, profesor și una dintre cele mai semnificante personalități de la sfîrșitul revoluției naționale bulgare împotriva ocupației otomane, și-a consacrat întreaga sa viață, care, spre regret, a fost prea scurtă, unui scop bine definit — slujirii cu deplină credință Patriei și poporului său, fiind un luptător activ al mișcării de eliberare bulgare de sub jugul turcesc de la finele sec.XIX. El și-a dat jurămîntul ca pînă la ultima suflare să lupte cu dușmanii pentru eliberarea țării de asuprirea haină și și-a îndeplinit promisiunea cu cinste, el visa atît de mult să-și vadă poporul liber și fericit.

        Hristo Botev a scris doar 20 de poezii, dar aceasta a fost destul ca numele său să se înscrie în rîndul celor mai mari poeți din toate timpurile. Mărinimia sufletului, tendința lui spre libertate, dragostea nemărginită față de poporul său și durerea pentru suferințele acestuia s-au reflectat profund și cu mare expresivitate în creația lui. Viața poetului s-a transformat într-o faptă eroică și s-a contopit armonios cu versurile sale.20160927_142431

        În legătură cu Ziua Independenței Bulgariei și la cererea managerului de la Centrul pentru copii și tineret „Atlant” Victoria Garabajiu, în incinta bibliotecii „Hristo Botev”, în data de 27 septembrie, s-a desfășurat  discuția/dezbatere cu genericul „Hristo Botev — poet și erou național al Bulgariei cu tineretul de la instituţia nominalizată. La început bibliotecara Lidia Cîssa le-a orerit celor invitați o scurtă informație despre biblioteca noastră care poartă numele poetului cu începere din 3 martie 1992. În cadrul activității tinerii cititori au luat, de asemenea, cunoștință de viața și activitatea politică și literară a lui Hristo Botev. Bibliotecara le-a povestit despre locul nașterii poetului, familia sa, anii de copilărie, de adolescență, despre activitatea lui ulterioară consacrată  mișcării de eliberare a Bulgariei de sub jugul Imperiului Otoman. Comunicarea a fost însoțită de demonstrarea imaginilor și fotografiilor din cărțile dedicate biografiei lui Hristo Botev. Mai detaliat s-a vorbit despre creația poetică a scriitorului. Au fost citite și comentate poeziile: „Măicuței mele, Rugăciunea, Elegie, Execuția lui V.Levschi, Hadji Dimitr”.

        Tinerii s-au implicat activ în discuție, au mărturisit ce știu ei despre Hristo Botev,au făcut o paralelă cu marii poeți patrioți ai neamului nostru M.Eminescu și Gr.Vieru, au recitat poezii scrise de acești poeți.

        Pe piatra funerară de la mormîntul marelui patriot al Bulgariei Hristo Botev scrie: „Profeția ta s-a adeverit — trăiești în continuare”. Și într-adevăr trăiește în memoria noilor generații de bulgari și a oamenilor progresiști din toată lumea. La finele activității s-a remarcat despre onorurile care i se oferă acestei personalități marcante în prezent.

        În Bulgaria, Patria lui, la 2 iunie se marchează Ziua Botev. În fiecare an, în această zi la ora 12.00, peste tot în țară răsună sirene pentru un minut pentru a-i onora pe cei ce și-au dat viața pentru libertatea Bulgariei. Oamenii de pretutindeni stau nemișcați 2-3 minute pînă sirenele tac. Numele lui îl poartă actualmente: unele localități de pe glob — Punctul Botev și coasta Botev de pe insulele Livingston din sudul insulelor Stetland; cel mai înalt vîrf din Stara planina; orașul Botevgrad; școli și licee din Bulgaria, Moldova, România, sunt înălțate monumente și busturi în aceste țări; cîteva cluburi  și stadioane de fotbal din Bulgaria; o emisiune la postul național de radio bulgar.

Bibliografie:

  1. Ботев, Христо. Стихотворения. – Москва: Союз Дизайн, 2008. – 88 p.
  2. Христо Ботев (Жизнь и деятельность). – София-пресс, 1990. – 72 p.
  3. Poeți bulgari clasici și contemporani. – Editura tineretului, 1962. – 167 p.

                                                              Selecţie, bibliotecar Lidia Cîssa

Реклама

O istorie misterioasă


     Cui nu-I plac misterele şi mai ales dezvăluirea lor? Sunt sigură – la toţi  copiii!  Cartea „Theodora Tenpenny şi tablouScan10001l pierdut” de scriitoarea americană Laura Marx Fitzgerald propusă spre lectură copiilor de 11 — 14 ani de Concursul  „Bătălia cărţilor” oferă publicului cititor un subiect misterios, dinamic şi un şir de perepeţii. Cartea este „un Cod a lui Davinci pentru copii” după cum afirmă Kirkus Reviews.

            Înainte de moarte, bunicul Jack îi încredinţează Theodorei un secret: în atelierul său de pictură este ascunsă o comoară. Cuprinsă de o mare curiozitate, pentru a găsi tabloul şi a afla dacă e autentic sau nu, fata se plimbă de la bibliotecă la biserică şi de la muzeu la căruciorul vânzătorului de nuci. Theodora va descoperi nu doar adevărul despre tablou, dar şi ce înseamnă să ai prieteni adevăraţi, de nădejde. Plus la toate, perepeţiile fetei îi vor face pe copii să se îndrăgostească de muzee şi să se convingă ce lume fascinantă e tăinuită acolo!

     Lectură plăcută, dragii noştri mici utilizatori! Citiţi cărţile propuse de „Bătălia cărţilor”, concursul continuă!

 

«Zi după zi» – o carte provocatoare!


Scan1

     Aşa se numeşte cartea scriitorului american David Levitan înaintată spre lectură adolescenţilor în cadrul Concursului “Bătălia cărţilor”. Uneori viaţa de zi cu zi ne pare plictisitoare , cam aceleaşi lucruri se repetă. Ce ar fi să fim diferiţi în fiecare zi  ? Ne-ar înţelege cei din jur? Personajul principal al cărţii are asemenea ocazie — să fie altul în ziua următoare.  Este un adolescent care îşi spune simplu A, a crescut fără prieteni, fără familie, este doar un suflet, care se trezeşte în fiecare zi într-un alt trup, neştiind nimic preventiv despre acesta. Niciodată nu e prevenit despre locul în care se va afla sau persoana în trupul căruia va fi. Nu se ataşează prea tare de de cel pe care îl reprezintă, dar doar până într-o zi, când se trezeşte în corpul lui Justin şi o cunoaşte pe prietena lui Rhiannon. Nu mai aplică toate regulile sale stricte — să nu se implice  prea profund în viaţa celor pe care îi prezintă, deoarece a găsit , în sfârşit, pe cineva alături de care să rămână totdeauna, zi de zi. Cartea menţionată este o poveste fascinantă ce ne provoacă cu o idée trăsnet: putem iubi pe cineva care îşi schimbă înfăţişarea în fiecare zi?

       Lectură  plăcută, dragi adolescenţi!  Participaţi la Concursul “ Bătălia cărţilor”!

 

 

Adresă de felicitare


 

Dlui Ivan Duminica, dr. în istorie,

vicepreşedinte al Societăţii Ştiinţifice

a Bulgariştilor din RM

     imagesStimate dle dr. Ivan Duminica, echipa Bibliotecii „Hristo Botev” din Chişinău are onoarea să Vă felicite cu prilejul aniversării a 30 de ani de la naştere. Vă suntem recunoscători  că deja de câţiva ani colaborăm armonios  în vederea organizării activităţilor cultural-ştiinţifice în incinta bibiotecii noastre. La o vârstă tânără Dumneavoastră aţi reuşit deja să deveniţi un istoric-bulgarist recunoscut în RM, precum  şi în afara graniţelor ei. Ca cercetător, aţi valorificat  materialul documentar în ceea ce priveşte istoria bulgarilor din Basarabia publicând monografiile „Coloniile  bulgarilor în Basarabia (1774 — 1856)” şi „Emigranţii bulgari din Basarabia la sfârşitul sec.  XVIII – începutul sec. XIX  în istoriografie”. De asemenea,  aţi depus un aport incontestabil în studierea vieţii bisericeşti a bulgarilor din  Moldova publicând  ulterior monografia despre Biserica din satul Cricova, rnul Comrat, participând la elaborarea monografiilor  cu privire la istoria lăcaşelor sfinte din Taraclia şi Ciişia.

     Este apreciată la un nivel înalt activitatea  Dumneavoastră ce ţine de studierea  istoriei localităţilor unde trăiesc bulgarii basarabeni (Tvardiţa, Taraclia, Chirsovo ş.a.). Numeroase culegeri de studii care au ieşit sub redacţia ştiinţifică a Dumneavoastră („Bulgarii basarabeni: istoria, cultura şi limba”; „Bulgaria: Metropola şi diaspora”; „Relaţiile moldo-bulgare: istoria şi cultura” şi altele) au condus la consolidarea cercetătorilor bulgarişti autohtoni şi au contribuit la aprofudarea cercetărilor în ceea ce priveşte bulgaristica istorică din ţara noastră. Ne exprimăm gratitudinea pentru faptul că, fiind vicepreşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Bulgariştilor  din RM, aţi iniţiat desfăşurarea diferitor conferinţe, mese rotunde, lansări de carte privind problematica bulgarilor basarabeni.

     Vrem să menţionăm şi unele calităţi ale Dumneavoastră de om. Sunteţi o persoană receptivă, întotdeauna, fără a pune condiţii, răspundeţi la toate solicitările ce parvin din partea noastră, a colegilor şi prietenilor apropiaţi.  Sfaturile Dumneavoastră le preţuim şi le utilizăm în practica bibliotecii.

     La acest popas aniversar, Vă dorim multă sănătate, pace în suflet şi în casă, realizări frumoase în continuare în plan profesional şi personal, satisfacţie de la rezultatele obţinute. La mulţi, mulţi ani!

                                                                  Angela Olărescu,

                                                        Director al Bibliotecii „Hristo Botev”

Роман-юбиляр «Эдинбургская темница» Вальтера Скотта ( 200 лет)


   Без названия«Эдинбургская темница» — исторический роман Вальтера Скотта был опубликован в 1818 году и входит в серию «Рассказы трактирщика». В настоящее время считается одним из лучших романов писателя, однако, критиками того времени, несмотря на коммерческий успех, он был встречен прохладно. Роман описывает события, произошедшие в Шотландии в первой половине XVIII века. Эдинбургская тюрьма, Толбут, является связующим звеном всего повествования. Суровые законы того времени послужили причиной того, что многие люди имели удовольствие познакомиться с этой самой темницей. Так, после казни известного контрабандиста Уилсона народ ополчился на капитана Портеуса, жестокого начальника городской стражи, за то, что он подверг дополнительным мучениям Уилсона, а также за то, что крайне сурово пресек волнения. Испуганные беспорядками власти приговорили Портеуса к смертной казни за превышение служебных полномочий, но попытались сначала отсрочить, а потом и отменить его казнь. Народ возмутился попыткам властей выгородить Портеуса и в один из дней в результате бунта последний был вызволен из темницы и повешен мятежниками. Произошедшее сильно осложнило отношения Англии и Шотландии, так как было воспринято как оскорбление королеве. Другая ветвь повествования, тесно связанная с первой, — история семьи Дэвида Динса, несгибаемого пресвитерианина, претерпевшего немало испытаний и мук за свою веру. Он имел двух дочерей от разных браков: честную и очень богобоязненную старшую Джини и ветреную младшую по имени Эффи. Младная дочь и послужила причиной семейной трагедии: она согрешила с подручным казненного Уилсона Джоржем Робертсоном, ловким и бесшабашным малым. Результатом этой внебрачной связи стал ребенок, который бесследно исчез сразу после родов. Эффи же была обвинена в детоубийстве и приговорена к смертной казни.

     Джини, которая души не чаяла в Эффи, решила спасти сестру любой ценой. Несмотря на то, что Джинна не пошла наперекор своей совести и не стала лжесвидетельствовать в пользу младшей сестры на суде, она собралась в дорогу и пошла в Лондон, чтобы дойти до самой королевы и рассказать ей об этом деле и вымолить помилование для своей сестры. Глубокая вера и несгибаемый характер помогли ей справиться с этой трудной задачей; при посредничестве герцога Аргайла, защитника всех шотландцев, она смогла очаровать королеву, а та даровала Эффи помилование. Герцог Аргайл, восхитившись чистотой семьи Динсов, принял самое деятельное участие в их дальнейшей судьбе, наняв отца семейства на работу и предоставив жениху Джини Рубену Батлеру церковный приход.

Без названия (1)     Эффи же сбежала из дома вскоре после своего освобождения. Джодж Робертсон, оказавшийся знатным и богатым молодым человеком, женился на ней и много лет помогал хранить тайну происхождения Эффи. Несмотря на, казалось бы, благополучное избавление Эффи и Джорджа (тот тоже был приговорен к казни вместе с Уилсоном, но смог сбежать), счастливы они не были. Эффи стала известной светской львицей, а Джоржд — политиком. Их семейную жизнь отравляла невозможность иметь детей и история, которая была описана выше. Кроме того Эффи понимала, что ей никогда не достичь уровня нравственной чистоты  своей старшей сестры.Спустя много лет, Джордж нападает на след их с Эффи сына, который пропал сразу после рождения и чуть было не стал причиной казни Эффи. Оказалось, что тот был продан повивальной бабкой известному разбойнику и сам стал разбойником. Заканчивается же эта семейная история тем, что на Джорджа и Рубена Батлера нападают те самые разбойники и отец погибает от руки сына. Джини же, будучи весьма сердобольной, помогает сыну Эффи избежать казни; тот сбегает и след его теряется в Америке.

   imagesСемья Джини же весьма счастлива: они с мужем живут в полном взаимоуважении и взаимопонимании. Эффи же, пожив у них еще некоторое время после трагедии с Джорджем, уезжает в монастырь и становится католичкой.

   Такие сложные семейные перипетии вплетены в канву романа, но вывод однозначен — добродетель награждена, а одиозные персонажи сполна платят за свои грехи.

    Любителям масштабных исторических полотен рекомендуется к обязательному прочтению. Красочный и добротный, полный ярких событий и приключений, очень динамичный роман, в котором главной является идея о подвигах, совершающихся ради справедливости, человечности и высоких идеалов.

Источник:https://ru.wikipedia.org

https://shvetsovmn.livejournal.com/207445.html

   Сост.: Лариса Барабаш