Nicolae Mătcaș: Risipă și măsură. Biobibliografie


Nicolae Mătcaș: Risipă și măsură : Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ; autori-alcătuitori: Elena Ungureanu, Maria Cudlenco ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi ; redactare bibliografică: Claudia Tricolici. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 400 p. : fot. + An. (DVD-Rom). – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

Volumul reflectă activitatea dlui prof. Nicolae Mătcaș – distins pedagog, cercetător, lingvist, publicist, redactor, poet, traducător, om de stat, militant înflăcărat pentru renașterea națională a românilor basarabeni – cu prilejul celor 80 de ani de la naștere.

Cartea constituie un produs mai special: 4 în 1, având:

a) versiune tipărită (carte) (100 ex.); 

b) versiune electronică (postată pe platforma Zenodo https://zenodo.org/record/4034031#.YAFPUuj7SUk),

c) fiecare exemplar din cele 100 este însoțit de un DVD pe care sunt înregistrate 25 de documente audio-video (emisiuni radiofonice, discursuri în parlament, discursuri omagiale etc.)

d) versiune electronică a DVD-ului postată pe aceeași platformă.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Liuba Dimitriu – un nume necunoscut printre poeţii basarabeni


În acest an, 2021, se împlinesc 120 ani de la naşterea poetei basarabence Liuba Dimitriu. Poeta Liuba Dimitriu (Dimitrieva) s-a născut la 01.01.1901, comuna Ciucur-Mingir, judeţul Tighina, având numele adevărat Dimitrieva. Lazăr Dimitriev, tatăl, era un modest funcţionar la accizele Statului. Era bulgar de origine, pe când Vasilisa, mama, era grecoaică. Poeta a absolvit Liceul de la Comrat, după care s-a stabilit cu traiul la Chișinău. Aici lucrează ca funcţionară la Arhiepiscopie (1916), la Primăria Chișinău − translatoare (1919-1923) şi la Prefectura Poliţiei (1923-1930). Scrie poezii de la 18 ani. Poseda un suflet sensibil, sincer şi curajos, deprindea uşor secretele poeziei. Se stinge din viaţă prematur, după o boală incurabilă (22.03.1930, la mănăstirea Văratic, înmormântată la Chișinău, la Cimitirul Armenesc). Volumul „Crinii Basarabiei”, apărut postum (1931), recomandat cu căldură de Ovidiu Densusianu, i-a adus revelaţia unei remarcabile autoare.

Poeta Liuba Dimitriu a reușit să rămână în istoria literaturii cu realizări bune datorită unui singur volum: „Crinii Basarabiei”, ce reprezintă o culegere de poezii. Placheta înmănunchează poezii scrise între anii 1920 şi 1930. În carte sunt incluse poezii despre Basarabia, pe care poeta o considera un colţ de rai, dar care a trecut prin multe timpuri nefavorabile şi încercări. Întâlnim şi poezii despre natura plaiului natal, frumuseţea lui, ele fiind lirice şi foarte sensibile. Unii critici de artă consideră poezia Liubei Dimitriu drept un spectacol floral, ele deţinând aici un loc evident.

Prin decizia Primăriei oraşului Chişinău nr. 16/21 din 22.07.1992, str. Soltâs a fost redenumtă în numele poetei Liuba Dimitriu. Strada Liuba Dimitriu se află în sectorul Botanica, cart. Munceşti, începe de la şoseaua Munceşti şi continuă în sus până la bd. Decebal, fiind intersectată de străzile Cetatea Albă, Plaiului şi Scutari, paralele cu str. Dimineţii. Pe adresa str. Liuba Dimitriu, 37 este instalată o placă comemorativă: Liuba Dimitriu (1901 – 1930).

Mai jos vă propunem câteva poezii din volumul „Crinii Basarabiei”:

Chemarea Basarabiei

Vino, maica mea cea dragă!
Braţele mi le dezleagă,
Spală-mi rănile de sânge
Şi la sânu-ţi cald mă strange,

Că de-un veac tot rod cu dinţii
Lanţurile umilinţii,
Dar nu pot scăpa din ele,
Că-s prea mică şi sunt grele!..

Vino, maică, mai degrabă,
Pune fraţi-mi toţi la treabă,
Nistrul mai adânc mi-l sape
Şi de stepă-n veci mă scape!

Şi mai vino, maică sfântă,
Să-mi pui vălul cel de nuntă,
Visul tot mi-l împlineşte
Şi cu Prutul mă uneşte!

                 Mai 1920

Satul doarme…

Cu genunchii lângă gură
Şi cu pumnii strânşi sub cap
Satul doarme dus sub şură,
Pe când lupii groapa-i sap.

Întunericul le-ajută,
Stând la pândă după uşi;
Numai crucea pare mută,
Veghind somnul celor duşi.

Dar, în clipa când sunt gata
Să se-arunce-asupra lui,
Un cocoş surprinde gloata
Şi dă vestea cerului.

Şi la semnul crucii toate
Apele din somn tresar,
Spălând vatra de păcate
Şi cu crini umplând-o iar.

Cea din urmă primăvară

În frunze iar se-mbracă plopii
Şi iar mă cheamă mierla-n crâng,
Dar… ce folos!… Când mâine snopii
Cu mâna mea n-am să-i mai strâng!

Şi cucul, şi privighetoarea
Îmi bat în geamuri… iar să viu,
Dar li-e târzie azi chemarea,
Că tot castelul mi-e pustiu…

În zidurile-i măcinate
Ecoul azi răsună a gol,
În porţi zefirul nu mai bate,
Iar florile îi dau ocol…

          Tg.-Neamţ, Martie 1930

Graiul neamului

Atât de dulce-ţi este graiul,
Pe care-l sorb întâia oară,
Încât îmi pare că tot raiul
În cuibul nostru azi pogoară…

Şi nu-i parfum pe-ntreg pământul,
Cum e parfumul limbii tale,
Şi numai miere-i tot cuvântul,
Şi mlădios ca ceara moale.

E fagure, muiat în lapte
Din sânul veşnic cald al Romei,
Aşa ţi-e doina, ce-ntr-o noapte
M-a smuls din ghearele Sodomei!…


Tu, Nistrule!…

Sunați din trâmbițele voastre,
Să tragă tunurile toate,
Că s-a pornit prin văi și sate
Stăpânul visurilor noastre.

Să ne-ncălzească iarăși vatra,
Cum o-ncălzea odinioară
Și să prefacă-n aur piatra,
Ce n-a-ncetat să cânte-n moară.

…Să iasă-n calea lui toți viii
În straie noi cu flori și salbe,
Hotinul iasă-i cu copiii
Sorocii și Cetății-Albe…

O, câte veacuri poartă-n plete,
Câți munți de oase prin pășune,
Ne-o spun și doina pe-ndelete
Și buciumul, când dă să sune!..

…Tu, Nistrule, bătrână straje,
Te scoală și-i sărută urma,
Să sorbi adânc eterna-i vraje,
Ca vântul să nu-ți frângă cârma.

Ci cu sclipiri de — oțel în pleoape,
Strângând la piept stindardul Romei,
Aruncă-ți munții tăi de ape
Peste cuptoarele Sodomei!

Îngroapă-i flăcările roșii
De vadul tău cât mai departe,
Să te slăvească-n cer strămoșii
Și strănepoții după moarte!

Și să nu uiți vr-odată clipa
Când crivățul, ascuns sub maluri,
Acum un veac ți-a smuls aripa,
Lăsând o ran-adâncă-n maluri.

Dar cât de bun și drept e cerul!..
Când Prutul năvălise-n șanțuri,
Ca-nspăimântat sta temnicerul,
Văzându-te scăpat di lanțuri!..

Fiți gata toți!… Stăpânul vine!
S-așternem inimile toate,
Cântând așa cum se cuvine,
Când intră soarele-n cetate.

Să tragem clopotele iarăși,
Să se cutremure tăria
Și toate apele tresară-și
Din unde toată bucuria…

…Și peste veacuri, fără număr,
Copiii noștri-n veci ni-l poarte,
Așa cum El, pe-al vremii umăr,
Ne poartă visul fără moarte!

(La statuia lui Ștefan cel Mare, 1928)

Sursă bibliografică:

Dimitriu, Liba. Crinii Basarabiei: Poezii postume / Liuba Dimitriu. – Chişinău, 2010. – 100 p.

Chişinău: bulevarde, străzi, pieţe, parcuri : Ghid enciclopedic / ediţie îngr. de dr. M. Harjevshi; coord.: conf. univ. dr. L. Kulikovski. – Chişinău, 2017. – P. 109.

                                                             Angela Olărescu, şef Filială

Болгария спасла своих соотечественников-евреев во время Холокоста


Монумент в Яффо (Израиль) в честь болгарских «Праведников мира»

Всем известен легендарный рассказ о том, как датчане спасли от рук нацистов 8 тысяч евреев, тайно переправленных в Швецию на рыбацких лодках. А вот история о том, как спасли 50 тысяч болгарских евреев, знакома мало кому. До падения коммунистического режима в 1991 году эта история была покрыта мраком забвения и оставалась последней тайной периода Шоа (Холокоста). Болгария – государство, население которого в начале Второй мировой войны достигло 7 миллионов человек. Около 50 тысяч евреев представляли Еврейскую общину, живущую в Болгарии. Во время войны Болгария объединилась с нацистской Германией в надежде вернуть свои исконные территории (Македонию из Югославии и Фракию из Греции), оторванные от Болгарии после поражения в Первой мировой войне. В 1940 году Болгария на основании печально известных Нюрнбергских законов ограничила в социальных и юридических правах своих еврейских граждан. В январе 1943 года в Софию прибыл представитель СС, заместитель Адольфа Эйхмана Теодор Даннекер с целью организовать депортацию болгарских евреев в польские лагеря смерти (Польша была оккупирована нацистами с 1939 года). 22-23 февраля Даннекер подписал с руководителем комитета по еврейским делам, полковником А. Белевым соглашение о депортации 20 тысяч евреев, которая началась в марте 1943 г. Новость о данной бесчеловечности стала жаркой темой в разговорах самых разных людей, и постепенно выросло настоящее общественное противостояние организуемой нацистами акции. Оно было связано с чувством общности всех болгар, жителей небольшой страны и, в частности, с тем, что население Болгарии принадлежало к одному из национальных меньшинств таких, как армяне, турки, греки и цыгане, наряду с евреями, и не отличалось амбициями имперской нации. По мере приближения даты депортации, болгарский политический лидер, вице-спикер Парламента Димитр Пешев, едва получив сообщение о готовящейся акции, начал собирать единомышленников в парламенте и предъявил министру внутренних дел Петру Габровски ультиматум о публичном скандале, если планируемая акция будет проведена тайно. К Димитру Пешеву присоединилась коалиция из 43 парламентариев, которые зарегистрировали официальный протест против депортации евреев. В результате планируемая на вечер 23 марта тайная операция была приостановлена. Патриарх Болгарской православной церкви архиепископ Стефан, активно восставший против депортации, в попытке спасти евреев, выдавал им поддельные свидетельства о крещении. Епископ Кирилл, возглавлявший церковь в Пловдиве, грозился лечь на железнодорожные пути и пообещал евреям: «Куда бы вы ни пошли, я пойду с вами». Наконец, под давлением общественности и личного сопротивления нацистам, царь Борис III запретил депортацию. Поскольку Болгария была союзником Германии, открытое сопротивление грозило всеобщим уничтожением евреев силами нацистских войск (СС). Немецкие войска располагались повсеместно, и, планируя любое неповиновение рейху, Болгария вынуждена была реально представлять, во что обойдется ее акция, какое давление на страну смогут оказать нацисты, столкнувшись с отказом депортировать евреев. В конце концов, нацисты решили избежать открытой конфронтации. Так Болгария стала единственной страной в Европе, спасшей целую еврейскую общину от нацистских лагерей смерти, а болгарский царь Борис -единственным мировым лидером, бросившим вызов Гитлеру во время войны. Царь Борис III заявил немецкому послу Адольфу Беккерле: «Евреи моей страны – ее подданные и всякое посягательство на их свободу мы воспримем как оскорбление болгарам». Из 50 тысяч болгарских евреев около 40 тысяч человек переехали в Израиль после войны. Среди них был Михаэль Бар-Зоѓар, позднее депутат израильского Кнессета, написавший замечательную книгу «За гранью гитлеровской хватки», в которой подробно рассказал о еврействе Болгарии. Книга была переведена на болгарский язык, а АДЛ (антидиффаммационная лига) перевезла 30 тысяч экземпляров в Болгарию, чтобы ее население узнало об истинных героях и их подвигах в истории Второй мировой войны. Израильский Институт Катастрофы и героизма Яд Вашем за спасение евреев в годы Холокоста 1 января 2016 года присвоил 20 болгарам почетное звание «Праведник народов мира».

 Surse: Роден край. — 2020. — № 5. — С. 3                   

                   Статью подгот.: Larisa Barabaș, șef sector Filiala «Hristo Botev»

«Пронзительный крик», фильмы о человеческой катастрофе ХХ века, называемой «Холокост»


О Холокосте написано много книг, мемуаров, документальных свидетельств. Из них мир узнал о чудовищных злодеяниях, происходивших в центральной Европе в середине ХХ века, первая половина этого столетия потрясала своими невиданными доселе человеческими жертвами. Страдания еврейского народа в годы Второй мировой войны были неописуемы,  читая подобные произведения, душа содрогается от страшных, невыносимых ужасах, которым подверглись евреи в концентрационных лагерях или на оккупированных немцами территориях. Около трети еврейского мира было истреблено, 6 миллионов замучено и убито массовыми методами уничтожения. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27 января, день освобождения  Освенцима, Международным днем памяти жертв Холокоста. Человечество не должно забыть ни одну жертву геноцида, ни этот жуткий исторический факт. О Холокосте снято много кинофильмов, многие их них знакомы всем и каждому, являются лауреатами многочисленных фестивалей, такие как — «Жизнь прекрасна», «Пианист», «Список Шиндлера», «Мальчик в полосатой пижаме» и многие другие. Однако, есть немало из списка, которые еще незнакомы массовому зрителю, об этих лентах и пойдет речь ниже:

            «Храброе сердце Ирены Сендлер» — фильм 2009 г., совместное производство американских и польских кинематографистов, основан на реальных событиях. Полька Ирена Сендлер состояла в подпольной антифашистской организации и помогала узникам Варшавского гетто. Как сотрудница системы Социального здравоохранения, она имела доступ на его территорию и спасала детей на протяжении долгого времени. Ирена вытаскивыла голодных, обмороженных и напуганных детей из самых трущоб и, рискуя жизнью, вывозила их с помощью помощников-добровольцев, устраивая их в польские семьи, меняя документы и их судьбу на некоторое время. Все личные имена она сохранила в стеклянных банках и выжившие родители вновь обрели своих детей. За эту деятельность героиня была изобличена, подверглась пыткам и приговорена к расстрелу. В последнюю минуту удалось подкупить немецкого офицера и Ирену спасти. Эта хрупкая и молодая девушка спасла 2 500 жизней, нет слов… Фильм трогателен, печален и оптимистичен, в этом мире есть люди, способные его спасти, даже ценой своей жизни.

            «Освенцим» – документальный фильм, созданный в 2011 г., немецким режиссером Уве Боллом. В отличие от игровых фильмов данный является полудокументальным. В фильме отсутствуют голливудские красивости и штампы, но предельно реалистичен и может нанести сильный удар по психике даже зрелого и сильного человека. Картины повседневной жизни лагеря, вид людей, задыхающихся в газовых камерах, ежедневные человеческие истязания ввергают в шок каждого. Фильм страшный и трагический, но… это было в истории. Сам режиссер сказал: — «А ведь мой «Освенцим» — самый честный на сегодняшний день фильм о Холокосте». К эти словам добавить нечего.

            «Облава» – французский фильм 2010 г., основан на реальных событиях, произошедших во Франции в 1942 г., в главной роли с замечательным актером — Жаном Рено. История трех еврейских семей, существовавших в исторической реальности. Главные герои оказываются в самом эпицентре событий, произошедших 16 и 17 июля 1942 года, когда французские полицейские задержали более 12 тысяч евреев и держали их на стадионе Вель-д’Ив. Условия содержания были ужасные, около сотни узников покончили жизнь самоубийством, а каждого, кто пытался бежать, расстреливали на месте. После шести дней в Вель-д’Иве евреев депортировали во французские лагеря Дранси, Бон-ла-Роланд и Питивьер, откуда потом этапировали в немецкие лагеря смерти. «Облава» — это пронзительная военно-политическая драма, играющая на контрасте съемок в светлых тонах и мрачным подтекстом, показывающая всю правду ужасающего «французского» Холокоста, который к тому времени являлся интернациональным.

            «Без судьбы» – фильм 2005 г., созданный венгерскими кинематографистами при содействии еще нескольких стран. Лента снята по одноименному бестселлеру Нобелевского лауреата — Имре Кертеса, венгерского еврея, попавшего в юном возрасте в лагерный ад и чудом выжившего. В центре сюжета — пятнадцатилетний подросток из благополучной еврейской семьи оказывается в гитлеровском концлагере. Как вынести этот кошмар, как остаться человеком в аду? Из раза в раз повторяющаяся процедура, из месяца в месяц протекающая жизнь, жизнь… Лагерный уклад трансформируется в сознании мальчика, как естественная форма существования, а неизбежность смерти, как закономерный итог каждого прожитого дня. Тебя, как слабого и немощного, могут отфильтровать на сортировке, отправив на уничтожение, тебя могут убить за плохую работу, ты можешь умереть от голода или случайной болезни. Цельное, крепкое кино, заставляющее задуматься, размышлять. Без свойственной «мученическим» фильмам, щемящей жалости. Исповедь мальчика, который стал другим человеком, пройдя сквозь Молох и ад.

            «Из пепла» – американский драматический фильм, созданный в 2003 г., по мотивам книги Жизеллы Перл «Я была доктором в Аушвице». Действие фильма разворачивается в концлагере «Аушвиц», куда злой рок приводит главную героиню врача-гинеколога Жизеллу Перл. Вскоре она попадает под руководство Йозефа Менгеле, врача, известного всему миру своими страшными опытами над узниками лагеря. Узнав о намерениях Менгеле провести ряд экспериментов над беременными женщинами, храбрая Жизелла делает все возможное, чтобы их уберечь от безжалостного скальпеля «Ангела смерти», как называли Менгеле. Ей удается спасти множество жизней. Фильм, как и предыдущие не для развлечения, он заставляет нас задуматься, бесчеловечность  прочно пустила свои корни в нашу обыденность, но ей противостоят не только герои с накаченными торсами, но и слабые, беззащитные женщины, которые в тяжелые мрачные времена делают невозможное возможным.

            Я рассказала о некоторых лентах, на мой взгляд, не очень известных среднестатистическому зрителю, но фильмов еще довольно много, достаточно лишь побродить по просторам Интернета, чтобы познакомиться обширнее и детальнее с книгами, фильмами, документами об этом страшном явлении в истории. Память о нем неугасима не только в знак скорби по невинно погибшим жертвам, но и в назидание потомкам, дабы такие вехи в ходе истории больше не повторялись.

Surse:

https://www.vokrug.tv/listing/filmy_pro/filmy_pro_kontslagerya/

Обзор фильмов подгот.: Larisa Barabaș, șef sector Filiala «Hristo Botev»

Забытое, но интересное…


История надежно хранит под многовековой пылью времен многие важные факты, обстоятельства, имена и многое другое, что представляет собой огромный интерес в человеческом осознании жизни предыдущих эпох, однако, некоторые важные моменты возвращаются к нам в виде незнакомой доселе информации и выстраивают новую историческую мозаику, более полную и достоверную. Так случилось и с известным украинским шлягером (назовем эту песню более модным и современным словом) «Реве тай стогне Днiпр широкий», который всегда считался народным и всегда относился к лучшим образцам песенного фольклора. Не многие знают, что в 1886 году преподаватель именитой болгарской гимназии города Болград написал музыку на слова знаменитого поэта Украины Тараса Шевченко. Даниил Яковлевич Крыжановский преподавал в гимназии латынь и русскую словесность, надо заметить, что в данной гимназии педагогический коллектив на протяжении всего 19 века состоял из специалистов очень высокого класса и личностей талантливых и незаурядных, что в конечном счете и позволило в будущем выпускникам состояться во всех областях социума и вписать свои имена навеки в историю многих стран, в том числе Болгарии.

               Родился Д.Я.Крыжановский 29.12.1856 году на Херсонщине в семье священника. Окончил Елисаветградское духовное училище, где получил первые знания по теории музыки и хорового пения. Затем продолжил обучение в Одесском и Новороссийском университете, на славяно-русском отделении. Свою профессиональную деятельность начал в Болграде преподавателем и классным наставником в младших классах в 1882 году. Впоследствии обязанности преподавателя росли, но дополнительно Крыжановский обучал учащихся пению, организовал хор мальчиков. Несмотря на большую загруженность, находил время для своего любимого дела — написания музыки, в основной хоровой, которая, по мнению современников,  отмечалась красотой мелодий. На счету композитора немало известных музыкальных произведений, но наибольшей популярностью пользуется вышеупомянутая песня, которая даже приобрела со временем статус народной. Через 7 лет учительства в Болграде Даниил Яковлевич получил повышение по службе, перебрался на работу в канцелярию попечителя Одесского учебного округа. К сожалению, из-за болезни сердца, в 1894 г. в возрасте 37 лет, он умер.

Sursă: https://drive.google.com/file/d/1bJ1kW8aihVMgBQL0fYfU6nM2UJOrfOI7/view

                         Статью подгот.: Larisa Barabaș, șef sector Bibliotecii «Hristo Botev»