Un alt Ioan Gură de Aur


Programul de lectură „Chişinăul citeşte” iniţiat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” an de an propune utilizatorilor spre lectură cărţi de valoare. Aceasta se referă pe bună dreptate şi la cartea „Citirea a doua (nu ultima)” semnată de scriitorul Ioan Mânăscurtă şi inclusă în acest program pentru anul 2021, categoria adulţi.

         Ioan Mânăscurtă este cunoscut publicului cititor ca prozator, eseist, traducător, editor. A debutat cu volumul de întrebări şi răspunsuri „Noi şi gândurile noastre” (1979). Pe parcursul anilor au apărut şi au fost îndrăgite de către cititori cărţile „Bărbaţii universului” (1980), „Lecţia de suflet” (1985), „Artefact” (1988), „Mâine când ne vom întâlni pe pământ” (1989), „Tăierea capului” (1996) ş.a. S-au bucurat de un deosebit succes dicţionarele ilustrate bilingve „Primul meu dicţionar”, în cinci limbi (român-francez, român-englez, român-rus, român-găgăuz, român-bulgar), editat în urma unei colaborări fructuoase cu pictorul Sergiu Puică (2003). A desfăşurat, de asemenea, o activitate ziaristică prodigioasă lucrând la ziarele  „Tinerimea Moldovei”, „Flux”, revistele  „Femeia Moldovei”, „Patria tânără”, „Moldova”, „Chipăruş” ş.a. în care a publicat diverse articole cu tematică importantă, a realizat multe întâlniri cu personalităţi ale culturii din Republica Moldova, eseuri despre clasicii literaturii române. Lucrările sale sunt traduse în alte limbi: engleză, franceză, rusă, ucraineană, bulgară ş.a. A fost desemnat cu multe premiinaţionale şi internaţionale prestigioase.

         Cartea „Citirea a doua (nu ultima)” este una deosebită. „Este o carte de tablete, eseuri literare, filozofice scrise pe parcursul a 30 de ani”, a declarat scriitorul. Cartea conţine 29 de compartimente. În ea autorul, ca un genial gânditor, ne îndeamnă să medităm asupra unor noţiuni la prima vedere simple precum: timpul, trecutul, prezentul, viitorul, viaţa şi moartea, gândul, cuvântul ş.a., tălmăcindu-le cu multă măiestrie. Şi în această lucrare scriitorul îşi impune stilul său propriu, deosebit, modelează stilistic fiecare frază, ne cucereşte prin spiritul său al observaţiei foarte fin, prin umor şi înţelepciune.

         Citind acestă carte, îţi dai seama că e bine să ţii în mână un pix, pentru că îţi apare dorinţa de a-ţi nota unele fraze, idei care sunt demne de a fi numite aforisme. De pildă, din meditaţii despre gând: „Cea mai mare şi cea mai frumoasă supunere şi manifestare de afecţiune este a-l purta pe cineva – nu în braţe, nu în cârcă, nu în trăsură cu patru cai albi, nu în limuzină – în gând! Este şi locul cel mai bine păzit, de unde încă nu a evadat nimeni!” ;despre timp: „Numai în timp ne putem întâlni cu noi înşine şi cu divinitatea”;despre cuvânt :„Veşnic e doar cuvântul”, „În cuvânt se conţine sufletul şi cei ce-şi uită Cuvântul nu mai au suflet”; despreviaţă şi moarte:„Când nu iubeşti viaţa, nici ea nu te iubeşte”, „Viaţa nu este decât o copilărie”, „Moartea terestră nu este decât naşterea în Univers” ; despre bine şi rău: „Binele se naşte înăuntru şi fericeşte lumea înafară”, „Răul este izvorât din exterior şi spurcă lumea înăuntru” ; despre poporul român şi limbă:„Dumnezeu a lăsat pentru poporul nostru român aleasă vorbire şi statornică” ş.a. Am putea selecta din carte în continuare multe gânduri şi idei bune pentru toţi, lucru pe care vă îndemn să-l facă fiecare cititor al acestui volum. Cartea ne face să analizăm gândurile, cuvintele, faptele noastre şi ale celor din jur, să le cizelăm, să ne corectăm, ca să devenim mai buni, mai curaţi spiritual. În această ordine de idei, am putea să-l numim pe scriitorul Ioan Mânăscurtă un al doilea Ioan Gură de Aur, un autor care prin lucrările sale, îndeosebi prin cartea în cauză, seamănă înţelepciune, chibzuinţă, raţiune, rafinament, asemănându-se cu acel slujitor al Cultelor, care prin Geniul şi arta oratorică ale sale şi-a creat renume. Lectură plăcută şi utilă, dragi utilizatori!

                                                                                 Lidia Cîssa, bibliotecar         

Знакомство с творчеством Георги Балабанова


В августе 2021 года состоялась, по приглашению Министерства Образования и Науки Республики Болгария, замечательная поездка на юг Болгарии (курорт Св. Константин и Елена), в программу которой входил не только отдых, но и встречи с интересными людьми, знакомство с историческими памятниками, посещение некоторых культурно образовательных учреждении с целью приобретения опыта работы наших соседей-болгар. В этой статье мне хочется подробнее остановиться на незабываемой встрече нашей группы с поэтом и прозаиком — Георги Балабановым. Имя этого неординарного и талантливого в различных направлениях автора пока мало знакомо читателям в Кишиневе, благодаря этой встрече мы стали обладателями первой в нашем фонде книги Георги Балабанова, однако в Болгарии его издания (число которых перевалило за десяток) пользуются широкой популярностью. Он пишет для взрослых и детей, рассказы и повести, сказки и пьесы. Некоторые произведения переведены на различные языки. По трем сюжетам его рассказов написаны музыкальные пьесы. Как автор он отмечен несколькими литературными наградами. Словом, разноплановое и многообразное творчество Георги Балабанова давно и прочно обрело своих читателей. В завершение хочется отметить, что писатель в профессиональном плане является фермером и на его полях возделывается уже всемирноизвестные лучшие сорта пшеницы, кукурузы и мн. других культур, столь необходимых в аграрном хозяйстве страны и за рубежом.

В процессе нашей встречи мы выслушали интересный рассказ интересного человека о реализованном творчестве и о том, что еще не написано, а только зреет в планах. Автор ответил на многие вопросы и знакомился с мнением других о судьбах современности. Такие знакомства остаются в памяти навсегда. Благодарим Г. Балабанова за все, что он несет в этот мир, за акты доброй воли и благотворительность в отношении болгар зарубежья.

Angela Olărescu, șef Filiala „Hristo Botev”

Георги Господинов — Мастер современной болгарской прозы


Болгарский писатель Георги Господинов в этом году стал лауреатом премии «Цинклар» в категории «Мастер короткого рассказа», присуждаемой Ассоциацией датских писателей, сообщает БНТ. Премия вручается с 2013 года каждые два года мировым и датским писателям за их вклад в жанр рассказа. Таким образом, Господинов входит в число таких имен, как британский писатель Джулиан Барнс, американские писательницы Лидия Дэвис и Лори Мур, немецкая писательница Юдит Герман и др.

            Лауреата премии «Цинклар» выбирает датское жюри, состоящее из писателей и критиков. Награда будет вручена на специальной церемонии в Копенгагене 10 сентября. Приз составляет 100 000 датских крон.

            Георги Господинов родился в 1968 г. в городе Ямбол. Окончил факультет болгарской филологии Софийского университета. С 1993-го работает (в 1998—2003 гг. — главный редактор) в газете «Литературен вестник». Кроме этого, является редактором болгарского отдела в Оксфордском литературном журнале «Orient Express». Писатель и поэт является автором двух романов, уже достаточно известных в мире — «Естественный роман» (1999) и «Физика грусти» (2011). Другие издания представлены в виде короткой прозы, поэзии и драматургии. Докторант Института литературы при Болгарской академии наук.

            В нашей Библиотеке имеется книга «Физика на тъгата» («Физика грусти»), изданная в Пловдиве в 2018 году на родном болгарском языке. Роман был удостоен литературных премий — швейцарской «Ян Михальски» (2017) и европейской «Ангелус» (2019), кроме этого отмечен европейской литературной наградой за современную переводную прозу в Риме и американской в Нью-Йорке. В 2019 году по роману известный канадский анимационный режиссер болгарского происхождения создал одноименный анимационный фильм, принесший успех обоим создателям. Книга является одной из наиболее читаемых на сегодня в Болгарии и переведена более чем на 15 языков мира.   

            Всем любителям болгарской литературы рекомендуем к чтению яркий и незабываемый роман современного прозаика Болгарии — Георги Господинова.

    Surse:

https://www.livelib.ru/author/237138-georgij-gospodinov

https://books.janet45.com/authors/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8__%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE

           Larisa Barabaș, șef oficiu Bibliotecii «Hristo Botev»

Библиотека „Христо Ботев” – очаг болгарской культуры в Молдове.


19-21 июля в Кишиневе прошла третья международная встреча в рамках проекта „Укрепление потенциала дошкольных учреждений” при участии представителей четырех государств : Болгарии, Греции, Португалии и Молдовы. Интернациональное сотрудничество в области дошкольного образования абсолютно важный и необходимый процесс в условиях сегодняшних реалий, когда границы многих стран ширятся либо стираются вовсе, народы мигрируют, семьи обретают кров в чужих краях, а дети проходят через сложный и поэтапный процесс ассимиляции, которая в положительном варианте обеспечит каждому ребенку достойную социальную жизнь в будущем. Правильная и действенная практика, применяемая в отдельных странах в отношении детишек национальных меньшинств, многообразна и полезна, поэтому так важны подобные встречи, где одни могут поделиться наработанным, а другие обрести проверенный годами положительный опыт работы. Качественные результаты этого проекта  уже прочно вошли в практику многих учреждений, а также повысили квалификационный уровень педагогического персонала. Главная цель этого проекта – важность и необходимость в процессе обучения и воспитания малышей сохранить и приумножить в их сознании национальное культурное богатство своего народа.        Рабочий график этой встречи был достаточно плотным, предполагая выезды в различные республиканские дошкольные учреждения и национальные лицеи. Болгарская Библиотека „Христо Ботев” стала первоначальным этапом в этой программе. Участников встречи напутственными словами тепло приветствовал Посол Болгарии в Молдове – Евгений Стойчев. Педагоги нашей республики (из мест компактного проживания болгар в Молдове) рассказывали и демонстрировали на экране об активной деятельности в этом направлении, о новых проектах и грядущих планах. Отдельной темой прозвучало сообщение  — „Роль Библиотеки „Христо Ботев” в продвижении болгарской культуры, традиций и фольклора в Республике Молдова», представленное директором организации – А. Олэреску. Гости из-за рубежа интересовались многими аспектами нашей деятельности, рассказывали о своей.

  Трудно переоценить актуальность таких встреч, их важную роль в дальнейшем развитии и совершенствовании дошкольного образования. Пожелаем грядущих профессиональных творческих успехов и плодотворного сотрудничества во имя благородной цели – воспитание в полной гармонии будущих поколений!

                          Барабаш Лариса, șef oficiu Biblioteca „Hristo Botev»

Provocarea verii 2021


Vara anului 2021 va fi foarte interesantă și captivantă pentru mulți copii din orașul nostru Chișinău. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Filialele ei au pregătit un program voluminos și valoros „Provocarea verii” cu genericul Citește și descoperă Chișinăul! ce va avea loc în perioada 7 iunie-31 iulie 2021, unde vor fi organizate diferite tipuri de evenimente pentru toată lumea (inclusiv excursii), dedicate capitalei Moldovei, orașului Chișinău, care în luna iulie a acestui an își va sărbători 585 de ani. Copiilor li se va povesti și citi, li se vor arăta cărți și vor fi prezentate filme, teste și plimbări distractive în orașul lor preferat, își vor extinde și îmbogăți cunoștințele despre istoria și modernizarea capitalei. Fiecare dintre participanți la acest program „Provocarea verii” în viitor își vor putea spune și arăta colegilor lor, prietenilor sau oaspeților care au vizitat această familie o mulțime de lucruri interesante despre orașul în care noi locuim. Iar profesia de ghid-turistic este foarte și foarte atractivă, deoarece datorită acesteia toată lumea poate comunica cu oameni din diferite țări și colțuri îndepărtate ale globului pământesc. Vă așteptăm, dragi copiii! Va fi foarte interesant!