Până la lacrimi i-a fost dragă viaţa


         20170216_154301Opera poetului Grigore Vieru se bucură de o popularitate deosebită în rândul cititorilor de toate vârstele, mai cu seamă la cei care iubesc poezia ca gen literar. Domnia Sa este pe bună dreptate considerat poetul neamului, unul dintre cei mai vestiţi poeţi contemporani, deoarece creaţia Sa cuprinde întregul univers al Patriei.

         Versurile lui Grigore Vieru te cuceresc prin sinceritatea, puritatea, simplitatea sa şi totodată prin filosofia lor supremă, precum şi prin profunzimea sentimentelor concentrate în ele, adevărul şi înţelepciunea ce se desprind din ele.

         Grigore Vieru, Omul şi Poetul, este un pământen paşnic. Opera sa emană căldură, lumină, dragoste de viaţă, bună-cuviinţă, cumsecădenie. Scriitorul are cultul frumosului în suflet şi se străduie zi de zi să atingă acest frumos, îndemnându-ne, de parcă, şi noi să facem acest lucru, să ne bucurăm de viaţă, de cele mai minunate clipe, căci viaţa e foarte trecătoare:

           „Trec pe pământ şi sunt ca vioara,/ Parcă îmi văd părinţii prima oară;

            Ca un copil aştept dimineţa, /până la lacrimi mi-e dragă viaţa…”;

           „Cineva sus pe coastă /Spală faţa lunii /Cu lacrima noastră…”;

            „Sunt fericit că n-am cântat păunii — /Cântat-am mărul înflorit..”;

El a ignorat moatea şi tot ce poate conduce la ea:

„Eu n-am moarte cu tine nimic, /Eu nici măcar nu te urăsc…”.

             Diapazonul literar al lui Gr.Vieru este variat. Domnia Sa a scris nu doar versuri, este şi prozator, eseist, ziarist. În calitatea sa de scriitor, a participat activ la mişcarea naţională pentru independenţa şi suveranitatea ţării, pentru ca limba română să fie vorbită corect, frumos, să fie ca la ea acasă. Adrian Păunescu scria că poetul a făcut mai mult pentru unitatea naţională decât toţi politicienii luaţi la un loc. A fost foate fragil, blând şi totodată viteaz.20170216_154424

         Temele abordate în creaţia lui Grigore Vieru sunt: mama, iubita, copilul, Patria, limba română, Poezia. A scris deosebit de mult pentru copii şi despre mamă. În opinia unora, Grigore Vieru a scris cele mai frumoase poezii dedicate mamei. Cugetând asupra mamei, el cugetă asupra adevărurilor primordiale ale Vieţii şi Naturii, mama fiind simbolul omeniei supreme, cea mai scumpă fiinţă de pe pământ.

       Consacrându-se în fond literaturii pentru copii, Grigore Vieru a cucerit dragostea copiilor şi tineretului. Drept dovadă servesc cărţile, care sunt citite cu plăcere de aceştia, şi nu doar după program, precum şi activităţile ce s-au desfăşurat în aceste zile pretutindeni în şcoli, gimnazii, licee.

         În data de 16 februarie curent, la biblioteca „Hristo Botev” a avut loc medalionul literar- muzical „Poet al neamului nostru”, la care au participat copiii şi tinerii de la Centrul Comunitar pentru copii şi tineri „Atlant” ghidaţi de managerul Victoria Gabarajiu. La început, le-am oferit celor prezenţi o succintă informaţie cu privire la biografia poetului Grigore Vieru. Copiii, la rândul său, şi-au împărtăşit cunoştiţele sale despre poet. Apoi a fost demonstrat filmul de scurt metraj „Viaţa şi activitatea lui Grigore Vieru”. Trecând la creaţia poetică, am citit poezia „Făptura mamei”, la care personal ţin mult şi care este considerată drept un imn închinat mamei, precum şi o capodoperă de valoare universală. În continuare, copiii şi tinerii au recitat şi citit versuri scrise de Grigore Vieru. Printre care se numără: „Limba noastră”, „Tu, iarbă, tot ai mamă”, „Sunt iarbă, mai mult nu pot fi” „Mama” şi altele. De asemenea au interpretat cântece pe versurile poetului, printre care „Pentru ea”, „Mi-e dor de tine, mamă”, „Seară albastră” şi altele. Versurile şi cântecele le-am însoţit cu  scurte comentarii.

           Această activitate a fost încă un omagiu adus memoriei renumitului poet liric Grigore Vieru.

                                           Articol îngrijit de  bibliotecara Lidia Cîssa    

Poet printre copii şi copil printre poeţi


       cam03048Peste ani, cuvântul vierian devine tot mai profund şi mai puternic. Grirore Vieru a scris cărţi pentru generaţii întregi. Poeziile sale vor bucura secole înainte sufletele omeneşti.

      Anul acesta la data de 14 februarie poetul ar fi împlinit 82 de ani. Cu această ocazie, bibliotecara Nina Moraru, colaboratoare a Bibliotecii „Hristo Botev”, a desfăşurat o oră de lectură a operei lui Grigore Vieru, în clasa a 3-a la Gimnaziul „I.L.Caragiale”. Elevii au recitat poezii de ale poetului. Pentru un moment copii au devenit poeţi continuând poezia „Tu, iarbă, tot ai mamă” cu versurile proprii. Folosind metoda interactivă „Explozia stelară” copii au răspuns cu entuziasm la întrebările Cine? Ce? Când? Unde? Cum? pe baza celor studiate despre poetul Grigore Vieru.

      Copii şi-au expus părerea proprie referitor la informaţia aflată.  Din recitalul de poezie, elevii vor sfătui prietenii săi să citească opera poetului. Am audiat cântecul „Mi-e dor de tine, mamă”, fredonând versurile.

      Poetul a avut grijă să ne simţim copii. Ne-a mângâiat pe creştet încă din grădiniţă, din paginile „Albinuţei”.

      Iată nişte gânduri minunate, care le desprindem din versurile poetului:

„Când nu va mai fi  zăpadă, copii vor face un om de iarbă,

când nu va mai fi iarbă, copii vor face un om de pământ,

când nu va mai fi nici pământ, copii vor face un om de piatră,

când nu va mai fi nici piatră, umbra unui om de cenuşă se va profila pe cer”.cam03053

       A scris multe poezii pentru copii, de asemenea fiind şi publicist, prozator, eseist, realizator de manuale şcolare. Opera sa poetică este tradusă în multe limbi: rusă, ucraineană, bielorusă, letonă, lituaniană, estonă, tadjică, turkmenă etc.

      Apoi mama devine „matricea şi în acelaşi timp cheia întregii sale poezii”. Pierzând pe mama, îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti copil. Şi astăzi trăim copilăria evocând magnificele versuri care ne fac să fim optimişti.

„Doamne, nu — nchide cartea Poetului cu nepăsare,

Ci las-o deschisă pentru Copiii mei,

Să se pătrundă de-nţelepciunea autotştiutoare

Şi de Iubirea din ochii tăi”.

      Pentru a păstra vie amintirea operei lui Grigore Vieru, completaţi  biblioteca personală cu alte cărţi scrise de Domnia Sa.

                                                  Articol îngrijit de Nina Moraru

Internetul – parte integrantă a vieții noastre


20170209_154021       De Ziua Securității pe Internet — 9 februarie, la Biblioteca „Hristo Botev” s-a desfăşurat Ziua de informare, având tema: „Fii tu schimbarea, uniți pentru un internet mai bun”. S-a scris pe un panou tema şi genericul zilei, când utilizatorii citeau, unii din ei recunoşteau că nu ştieau, că 9 februarie este Ziua Securităţii pe Internet. Am amenajat o expoziţie: Cunoaşte mai multe despre Internet. Pe parcursul zilei în incinta Bibliotecii „Hristo Botev” s-a discutat cu utilizatorii individual şi în grup despre posibilităţile internetului; ce saituri vizitează; ce jocuri joacă; cum îşi pregătesc temele pentru acasă cu ajutorul internetului; ce cunoștințe şi abilitați au în folosirea Internetului; despre beneficiile şi pericolele în lumea virtuala.

         S-a desfăşurat discuţia/dezbatere Internetul astăzi şi posibilităţile lui, unde li s-a accentuat copiilor securitatea în Internet, cum pot împreună cu părinții să folosească internetul căutând informaţia necesară. Când şi cum trebuie de schimbat parola la email. Scopul nostru este: promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către copii și adolescenți.

            Există multe moduri în care putem contribiu la schimbare: putem ajuta la crearea unui internet mai bun printr-o atitudine amabilă și respectuoasă față de alte persoane din mediul on-line; prin protejarea reputației on-line; prin descoperirea oportunităților de a crea și distribui conținuturi pozitive on-line.

           Revista bibliografică Lumea Internetului, la care cititorii au fost informaţi despre cărţile ce sunt în colecţia bibliotecii, în care se tratează tema respectivă: programele pentru navigarea fără pericole pentru copii, despre unele sfaturi utile cu privire la protecţia Internetului, încurajându-i să ia poziția de cetățeni digitali ai viitorului, să ne viziteze pe facebook şi blogul bibliotecii. Fiecare să aibă adresă electronică şi să comunice cu biblioteca, atunci când are nevoie.

         Le-am prezentat cititorilor video filmele: Gândeşte înainte să postezi; Siguranţa copiilor pe Internet, unde vizionând şi-au făcut şi unele notiţe despre sfaturile utile pe care le aud de la părinţii, profesorii, dar şi de la unii prieteni; despre viruşi şi programe şpioni; despre gestiunea erorilor şi a securităţii serviciilor Internet; ce prieteni poţi avea contactând Internetul; cine poate sta în spatele unor prieteni.

                                      Articol scris de bibliotecara Nina Moraru

Bibliotecile — temple ale cunoașterii


     16406471_1437560002952386_8837324440607924024_nÎn perioada contemporană biblioteca este o instituție publică de informare și comunicare a populației, un loc de cultură și odihnă intelectuală. Întru realizarea acestei funcții de onoare, bibliotecile sunt dotate cu echipament modern de specialitate, cu noi tehnologii, cu un fond bogat de cărți, cu specialiști calificați. Ca să se orienteze în spațiul bibliotecii,ce la prima vedere pare a fi un labirint, pentru a-și alege literatura necesară, utilizatorii sunt ghidați de bibliotecari, care îndeplinesc funcția de manageri. Bibliotecarii se străduie să familiarizeze cititorii săi cu activitatea bibliotecii, să asigure un confort al lecturii. Serviciul „Biblioteca şi orientarea în spaţiul ei”, care se practică cu începere din acest an, are drept scop de a promova utilizatorilor săi cunoștințe elementare bibliografice: de a-i informa despre istoria și evoluția cărții, structura și editarea ei, cu privire la utilizarea corectă a enciclopediilor, dicționarelor, altor indicatori bibliografici,  alegerea unei cărți necesare, având acces liber la raft.

   Recent, în februarie, la Biblioteca «Hristo Botev» a avut loc lecția bibliografică cu genericul „Cele mai frumoase și impresionante biblioteci din lume” pentru tinerii de la Centrul Comunitar pentru copii și tineret „Atlant” conduși de managerul Victoria Garabajiu.16427411_1437560006285719_5315933114076024761_n

      Încă din antichitate cărțile au reprezentat suport de cunoștințe care a condus la dezvoltarea omenirii,fiind păstrate în siguranță în interioarele bibliotecilor de pe tot globul pământesc. Astfel că unele biblioteci se bucură de colecții impresionante de cărți ce au o valoare inestimabilă. Pe lângă cărțile ce le adăpostesc, unele biblioteci sunt și de o frumusețe rară. Împreună cu ascultătorii am întreprins o călătorie prin cele mai frumoase și deosebite biblioteci ale lumii, utilizând ecranul mare pentru a vizualiza imagini cu aspectul lor. Aceste temple ale cunoașterii, cu arhitectură care mai de care, clasice sau moderne, cu interier frumos și interesant amenajat, cu adevărat nu doar impresionează, ci și inspiră spre lectură plăcută și confortabilă. Am vizitat bibliotecile: Biblioteca Mănăstirii Admont, Austria, care este cea mai mare bibliotecă monahală din lume; Biblioteca Națională a Republicii Cehe din Praga, ce este considerată una dintre cele mai frumoase și uimitoare din lume; Biblioteca Universității Trinity, Dublin, Irlanda, care este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Dublin; Biblioteca Apostolică Vaticană — una dintre cele uimitoare și mai misterioase biblioteci din lume, care, după părerea unora, tăinuiește cele mai mari secrete ale  civilizației creștine; Biblioteca Națională din Franța, Paris, este una dintre cele mai mari biblioteci din lume; Biblioteca Congresului SUA — cea mai mare bibliotecă a lumii după numărul de rafturi, de cărți, de obiecte aflate în colecția sa care deține rare și importante manuscrise; Biblioteca EI Escorial, Spania ce reprezintă o reședință istorică a familiei regale spaniole și se consideră ca fiind cea mai frumoasă din Peninsula Iberică și una dintre cele mai impresionante din lume și altele.Am rămas cu toții plăcut surprinși de această călătorie interesantă.

         Bibliotecile sunt în așteptarea cititorilor oricând.Cel care și-a făcut prieten cartea nu este și nu va fi singur niciodată, deoarece trăiește în lumea miraculoasă a cărților care aduce mare satisfacție sufletului. Într-o lume complicată în sens politic, social și economic în care conviețuim, cartea ca o călăuză nobilă ne ajută să ne orientăm  mai bine prin labirintul de probleme, să le soluționăm mai rapid și corect, să ne sfătuim cu cele mai luminoase minți ale omenirii, să ne păstrăm sufletul curat.

                              Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa        

Книжная полка Библиотеки «Христо Ботев»- Сидни Шелдон — крестный отец «бестселлера»


img_3222

            Популярнейший современный американский писатель Сидни Шелдон — юбиляр 2017 года. Он родился в Чикаго 11 февраля 1917 года (настоящая фамилия — Шехтель) в еврейской семье, родители его матери эмигрировали в США из местечка под Одессой, спасаясь от погромов, а внуку бедных переселенцев предстояло стать одним из известнейших людей в мире. Его имя стало синонимом слова «бестселлер», а произведения переведены на 56 языков и изданы тиражом свыше 300 миллионов экземпляров в более чем 100 странах, по его сценариям снято 25 фильмов. За заслуги перед литературой и кинематографом в 1982 году Шелдон получил именную звезду на Аллее Славы, также он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый «переводимый» автор в мире. Словом, весьма и весьма заслуженный мэтр от литературы и кино, а книги его пользуются просто непостижимым ажиотажем и популярностью. Наша Библиотека, к большому удовольствию ее сотрудников и читателей, является обладательницей большой коллекции книг полюбившегося автора. Отдавая дань уважения памяти писателя, в преддверии столетнего юбилея хочется еще раз предоставить вашему вниманию книжную полку с шедеврами мастера остросюжетного романа — Сидни Шелдона.

         Сорвать маску ; Интриганка / Сидни Шелдон, пер. с англ. В.А. Вебера, Т.А.Перчевой : романы — М., 1997. — 544 с.

         «Сорвать маску» — это первый роман автора, который вышел в далеком 1970 году и принес ему известность и любовь читателей. Действие развивается стремительно и сразу захватывает. В центре повествования успешный психоаналитик Джад Стивенс, вокруг которого случается череда ужасных убийств. Сначала его пациент, потом секретарь и вот уже покушение на самого доктора. Конечно, сразу понятно, что за всем этим стоит какой-то клиент Стивенса, но вот кто?

         Оборотная сторона полуночи / Сидни Шелдон, пер. с англ. И.В.Гульянца. — М., 2011. — 445 с.

         Молодая француженка Ноэль Паж приезжает в Париж без гроша в кармане, без работы и знакомых. Времена французской оккупации (1940-1946гг). Она влюбляется в красавчика Ларри Дугласа, но, проведя с ней неделю и пообещав жениться, он её бросает и забывает. Но она не забыла. Шесть долгих лет она вынашивала план своего расцвета, богатства, чтобы отомстить любовнику. Книга просто мегаинтересная! Она держит в напряжении до самого конца! Там переплетены и любовь, и страсть, ненависть, убийство — всё! Читатель до самого конца будет путаться в догадках, а финал непредсказуем.

         Незнакомец в зеркале / Сидни Шелдон , пер. с англ. Т.А. Перчевой — М., 1999. — 445 с.

         Головокружительный сюжет о дороге к славе. Нравы Голливуда. История о том, как некоторым удается ухватить удачу за хвост. Рассказ о прекрасной Золушке, полюбившей принца. Принц любил ее тоже, но судьба их развела. Любовь и предательство. Короче, все то, чем можно привлечь читателя… Главные герои  – Джилл Касл, не слишком талантливая актриса, тяжким трудом, с помощью удивительного терпения и прекрасного тела, прорывается в кинематографический рай. За спиной участь дочери бедной польской эмигрантки, роковая прерванная любовь и другое имя. В ее сети совершенно неожиданно попадается звезда. Настоящая. Признанный всей Америкой комик, самый лучший, самый наглый, самый капризный – Тоби Темпл. А дальше все, как в грамотном сценарии – взлет, падение, трагедия. Американская трагедия в полном масштабе…

         Узы крови : роман /Сидни Шелдон, пер. с англ. С.А.Фридриха — М., 2000. — 383 с.

         Президент гигантской фармацевтической компании Сэм Рофф трагически погибает. Он бывалый альпинист, но в этот раз горные вершины победили и не поддались покорению. Все члены его большого семейства, живущие в разных уголках мира, в шоке, но эта смерть им только на руку. Компания приносила немалые доходы, но основное богатство составляли ее акции. А продать без согласия всех представителей семьи Рофф их было нельзя. Сэм, являясь президентом компании, был категорически против этого шага. А после его смерти у членов семьи появился шанс поправить свои дела и избавиться от личных финансовых проблем. Единственный человек, который искренне горевал после смерти Сэма, его дочь Элизабет. Для нее отец был непоколебимым авторитетом, идеалом, к которому она стремилась. А теперь ей предстоит возглавить компанию и разбираться со всеми премудростями фармацевтического бизнеса. Первый ее порыв — поддаться на уговоры семьи и продать акции. И в двадцать с небольшим годков можно наслаждаться всеми прелестями богатой жизни. Но Элизабет, помня нежелание Сэма продавать акции, решает стать президентом и пытается наладить пошатнувшиеся дела компании. Получится ли у нее? Кто будет вставлять палки в колеса Элизабет? На эти вопросы вы получите ответы, прочитав книгу Сидни Шелдон «Узы крови».

         Гнев ангелов : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. И.С Коноплевой, С.Л.Коноплева. — М., 1999. — 445 с.

            «Гнев ангелов» — еще одно замечательное произведение Сидни Шелдона. Сюжет о непростой судьбе и перипетиях профессиональной стези главной героини Дженнифер Паркер.В начале книги она предстает совсем юной идеалисткой, начинающим адвокатом, искренне верит в добро и хочет бороться за справедливость. Но жизнь подставляет подножку. Дженнифер не сдается, она всеми силами пытается удержаться на плаву и добивается головокружительного успеха.Но судьба коварная штука. Она возносит девушку на немыслимую высоту, а затем безжалостно швыряет в самые глубины ада, лишая всего самого дорого, что у нее было. Жизнь просто теряет смысл и превращается в безликое существование. Читателю искренне жаль Дженнифер и хочется надеяться, что счастье в ее жизни еще будет. Хорошая ведь девчонка, а столько боли и несправедливости выпало на ее долю. Сюжет стремительный, а финал абсолютно непредсказуемый, поэтому произведение затягивает буквально с первых страниц и читается на одном дыхании. Оторваться ужасно сложно и получаешь от книги колоссальное удовольствие.

         Если наступит завтра : роман / Сидни Шелдон. — М.,2007. — 429 с.

         В книге рассказывается о жизни совершенно скромной девушки по имени Трэйси Уитни, которая работает в банке, находится в отношениях с молодым человеком и все казалось бы прекрасно, если бы не волею случая она попадает в неприятную ситуацию. И ее жизнь в корне меняется. Героиня сталкивается с предательством, разочарованием, у нее непонятные чувства — либо обида, либо ненависть, но борьба за выживание, в местах лишения свободы, куда она попадает по случайной ошибке, делает ее сильной, закаляет ее дух и характер. Безусловно не все так просто, она подвергается насилию в тюрьме, которое на минутку кажется сломает ее, но это только первые впечатления. Героиня красива, умна, целеустремленная и она пытается всеми правдами и неправдами оказаться на свободе. И не без помощи подруги, которую она обрела в тех местах.  В романе кроме драмы и разочарования прописана и яркая история любви, которую ожидает героиню. И эта история любви раскрыта со всех сторон, она с некими приключениями. И это хорошо показано на примере главной героини. Автор объединил несколько жанров в этом романе — и детектив, и триллер, и мелодрама — получился целый букет. Скучно вам точно не будет за прочтением этой книги.

         Meльницы богов : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. И.С Коноплевой, С.Л.Коноплева. — М., 1999. — 400 с.

            Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины, преподавателя политологии в одном из университетов Америки. Получив заманчивое предложение стать послом Соединенных Штатов Америки в Румынии, она долго раздумывала над ним, и в конце концов отказалась от этой почетной должности из-за любви к своей семье и приоритета к ней. Но как оказалось, «боги» бывают и на земле. Например, иногда таковыми считают себя представители власти, которые думают, что они могут решать судьбу отдельных людей в пользу интересов государства. Именно об этом рассказывает роман Сидни Шелдона «Мельницы богов».

         Пески времени : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. М.Жученков. — М., 2001. — 352 с.

         Сюжет книги как всегда закручен и держит в напряжении от первой страницы до самого конца. К какому жанру отнести это произведения трудно сказать. Здесь столько всего намешано — и любовь, и боевик, и интрига. Есть сцены насилия и смерти, но без кровавых подробностей. На сей раз Шелдон затронул очень деликатную тему. Тему религии и гражданской войны. По ходу книги мы знакомимся с четырьмя монахинями, которым пришлось бежать из захваченного монастыря. Спастись им помогают, как ни странно террористы. Как же разно ведут себя эти женщины. Автор умело раскрывает характер каждой героини и события повлиявшие на решение уйти в монастырь.  Cюжет развивается динамично и вызывает массу переживаний по поводу судеб главных героев.

         Полночные воспоминания : роман / Сидни Шелдон, пер с англ. Т.П.Матц. — М., 2000. — 428 с.

         Как вы думаете, что может сделать человек из-за денег, материального богатства и власти? Да все, что угодно! А человек, который находится в отчаянии? Еще больше! Вот об этом книга Сидни Шелдона «Полночные воспоминания». Пути главных героев — молодой женщины Кэтрин Александр и одного из влиятельных людей в мире Константина Демириса соединяются благодаря одним из грехов человеческих — ненависти и желания мести. Только Кэтрин совершенно ничего не знает об этих грехах и к тому же не подозревает о том, что дни ее сочтены. Она продолжает безоговорочно верить своему другу. Ужасно трагичная судьба главной героини Кэтрин заставляет задуматься: так в чем же она все-таки виновата перед могущественным Константином? Читатель не найдет логического ответа на этот вопрос. Ведь ненависть слепа как и любовь, поэтому мы и говорим: от любви до ненависти один шаг. Поведение Константина можно объяснить только тем, что власть и деньги навсегда забрали у него светлые чувства, которые когда-то были в нем: сострадание, умение любить, помогать, жалость в конце концов и как это не прискорбно — логику своим действиям. В нем остаются только четкий расчет и желание управлять людьми, добиваясь желаемого любой ценой. Но в книге есть место справедливости, и читатель узнает ее по характерным чертам, которые присутствуют в каждом повествовании Шелдона: внезапность, непредсказуемость, возможность узнать других героев с другой стороны. На мой взгляд, эта книга еще одно из доказательств безграничной фантазии автора, его любви к истории, которую он пишет, его любви и уважении к женщине-героине, которых мы встречаем в каждой его книге.

      Конец света : роман / Сидни Шелдон, пер.  с англ. А. Романова. — М., 1999. — 430 с.

         В тихом местечке где — то в Швейцарии терпит крушение инопланетный корабль. Свидетелями этого происшествия становятся 11 человек — туристы из разных стран, оказавшись по воле случая в этом месте. В инопланетном корабле они обнаруживают двух существ, которые мертвы. Один из туристов предлагает сфотографироваться на фоне летающей тарелки, что они и делают, после чего покидают место происшествия. О случившемся узнают компетентные люди — военные и понимают, что они никак не могут допустить огласки этого происшествия и вызывают опытного коммандера Роберта Беллами для обнаружения всех свидетелей катастрофы НЛО. Роберту удается разыскать всех 11 свидетелей, после чего они все оказываются жестоко убитыми. 12 свидетелем оказывается сам коммандер Роберт Беллами, на которого властями США объявлена охота. На протяжении всего романа автор держит читателя в напряжении, не давая ему понять, кто друг, а кто враг.

         Звезды сияют с небес : роман / Сидни Шелдон, пер с англ. В.Тетевина. — М., 2000. — 432 с.

         Книга о том, что можно добиться всего обладая упорством, талантом и амбициями. Замечательный пример для подражания показывает нам американский писатель Сидни Шелдон в своей книге под названием «Звезды сияют с небес». Данное произведение нас учит тому, что какая бы ситуация не произошла не стоит сдаваться и опускать руки. Что жить не заканчивается на одном провале, что стоит подниматься, как бы тебя не затаптывали и ненавидели, как бы тяжело не приходилось. Эта та книга, тот сюжет после прочтения, которого начинаешь верить в себя и в то лучшее и доброе, что нас окружает.

         Ничто не вечно : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. А.П.Романова. — М., 2000. — 367 с.

          В данной книге автор свел воедино судьбы трех женщин-врачей. Три разные как небо и земля судьбы. Три женщины, встретившиеся на месте работы после окончания учебных заведений. Описана судьба каждой и предыстория, как они попали в медицинские вузы и в данную больницу вообще. Очень интересный сюжет. Большое внимание автор уделяет описанию больничной жизни. Честно говоря, я не понимаю, как люди выдерживали такой темп. А в первые годы работы врачи работали как рабы. Шелдон, как обычно это у него бывает, переплетает в своей книге несколько судеб и заставляет сопереживать каждой. Не обошлось и без злодеев. Но без них, как водится, не обойдется не один сюжет. Читается легко, как и практически все произведения Сидни.

         Утро, день, ночь : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. В.Вебера. — М., 2010. — 320 с.

         Книга рассказывает читателю увлекательную историю о Гарри Стэнфорде — миллиардере, с чёрствой душой. Но именно такой суровый характер помог ему добиться немыслимых высот. Из-за несчастного случая Гарри Стэнфорд погибает, оставляя троих детей недоумевать от случившегося и жаждать разделения наследства. Никто из них не питал особой любви к отцу из-за его жестокости по отношению к ним. Они с самого детства винили отца в смерти любящей матери, которая покончила с собой из-за его измены. У каждого из детей есть свои причины жаждать денег, несмотря на то, что Тайлер уважаемый судья, Кэнндол успешная модельер, а Вуди прекрасный игрок в поло. Но есть ещё Джулия — внебрачная дочь, которая настоящий сюрприз в этой истории. На пути детей к наследству отца автор выворачивает на изнанку все их истории, показывая самые неприглядные стороны жизни совершенно разных людей. Книга поделена на три части: утро, день и ночь. Утро рассказывает нам самое начало истории, о каждом из детей, самом Стэнфорде и том, что случилось. День рассказывает о наследстве и Джулии. А вот ночь раскрывает все карты. Последняя часть самая тёмная.

         Тонкий расчет : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. Т.А.Перцевой. — М., 2000. — 350 с.

         У Сидни Шелдона много произведений посвящены женщинам, которые сделали себя сами, пробились наверх, среди них и роман «Тонкий расчет». Лесли Стюарт готовится к свадьбе, ее суженый красивый, умный, перспективный молодой человек и, вдруг, он бросает ее и жениться на дочери миллионера. Рушатся все мечты, жизнь кажется законченной, но Лесли переживает эти невзгоды и целью ее жизни становится месть, а женщины мстить умеют.

      Расколотые сны : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. Т.А.Перцевой. -М., 2000. — 397 с.

Трудно определить жанр этой книги. Детектив? Да. Триллер? Да. Мелодрама? Да. Психологический роман? Да. Это великолепная смесь всех этих жанров в остросюжетном романе Шелдона. Главная героиня романа, скромная девушка Эшли, не очень любит двух других девушек, с которыми работает вместе. В штате прокатилась волна жестоких убийств . Убивают мужчин, не забыв при этом оскопить Кто убийца? И почему? Отец Эшли нанимает для нее адвоката. Трудно защищать убийцу, еще труднее оправдать. Но адвокату удается это сделать, потому что не Эшли их совершала, а одна из девушек, живущих в теле Эшли. Книга держит в напряжении до конца, заставляя читателя делать различные предположения по поводу убийцы. Прочитайте! Будете довольны!

Рухнувшие небеса : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. Т.А.Перцевой. -М., 2001. — 350 с.

         История поведает нам о девушке-журналистке Дейне Эванс, которая добилась значительного успеха в карьере, несмотря на молодой возраст. Она обожаема всем миром и рейтинги ее программ зашкаливают. У нее есть приемный сын, которого она спасла от бомбежки в Сараево. Дейна в отношениях с прекрасным мужчиной и дело идет к свадьбе. Все идеально, но жизнь девушки меняется, когда она случайно сталкивается с чередой смертей, выглядящих как несчастный случай, забравших жизни целого семейства влиятельных людей в мире. Эти события у всех на слуху, семья умерших считается чуть ли не ангелами, обожаемыми всеми. Что-то не дает Дейне покоя и она начинает свое расследование, не подозревая, куда пытается проникнуть и какова цена тайны…

         Ты боишься темноты? : роман / Сидни Шелдон, пер. с англ. Т.А.Перцевой. -М., 2005. — 318 с.                       

         В разных городах мира произошло 4 несчастных случая. Но несчастные случаи ли это? Две женщины — супруги погибших — случайно встречаются в офисе компании, где работали их мужья. У одной из них возникают подозрения насчет несчастного случая гибели ее мужа, и она делится своими соображениями со второй. Вместе они решают выяснить, так ли это и попадают в страшную смертельную гонку. За ними охотится руководитель компании, где работали их мужья для того, чтобы убить нежеланных свидетелей. Компания занимается разработкой информационных технологий по всему миру. Но самая главная разработка этой компании так называемая «Прима» — программа управления всемирной погодой. Руководитель компании незаконно использует программу для разрушения экономики разных стран — насылая на них то смерч, то бурю, то проливные дожди, то нескончаемые снегопады. За прекращение использования программы он просит у президентов стран большие деньги. Именно о таком назначении программы догадываются 4 человека в разных городах, после чего принято решение их убить. Словом, опять динамика, напряжение, интрига и желание читать…..

         Вот и подошел к концу полный перечень книг Сидни Шелдона, имеющихся в Библиотеке «Христо Ботев». Надеемся, что были полезны вам в данном знакомстве с маститым писателем современности. Читайте и наслаждайтесь! Бесспорно, получите массу приятных моментов в тесном общении с хорошей книгой.

             Рекомендательный обзор подготовила : Барабаш Лариса