Patrimoniul istorico-cultural al Chișinăului — moștenirea tineretului


580 ani

         Informația joacă un rol din ce în ce mai important în viața omului. Ești informat — ești asigurat, acest îndemn este repetat tot mai des actualmente. În informarea populației cu privire la diverse evenimente importante din lume, personalități de valoare,  țări, orașe etc. sunt antrenate toate sursele mass-media și rețelele de socializare. Bibiliotecile de asemenea participă la acest proces. La  moment, bibliotecile sunt nu doar centre de cultură și etnografie, ci și centre de informare a populației vizând toate aspectele vieții din trecut și prezent.

        În data de 12 octimg_2627ombrie curent, la biblioteca „Hristo Botev”  s-a desfășurat Ziua de informare în cadrul Decadei „Chișinău, orașul meu”. De data aceasta în calitate de invitați i-am avut pe tinerii de la Colegiul Naţional de Comerţ de pe lângă ASEM.

        Ziua de informare a fost lansată printr-o excursie prin bibliotecă, o consultație privind catalogul electronic, apoi a urmat comunicarea directorului bibliotecii, dnei Angela Olărescu, cu referire la activitatea bibliotecii întru consemnarea jubileului a 580 de ani de la înființarea orașului Chișinău și participarea la programul destinat Decadei „Chișinău, orașul meu”.

        În continuare a avut loc Ora informativă cu genericul „Promovarea și valorificarea patrimoniului local la BM B.P. Hasdeu” (Prezentare în Power Point a activității Departamentului „Memoria Chișinăului”, Prezentarea Blogulului „Chișinău, orașul meu”), petrecută de către bibliotecarul principal al Departamentului „Memoria Chișinăului”, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu dna Claudia Tricolici. Tinerilor le-a fost oferită informație foarte interesantă, utilă și accesibilă cu privire la patrimoniul local al oraşului Chișinău — locurile și monumentele istorice din capitală. În cadrul comunicării a fost folosită tehnica audiovizuală. Dna Claudia Tricolici i-a provocat pe tineri la discuție, punându-le diverse întrebări, la care aceștia au răspuns cu plăcere, demonstrându-și cunoștințele sale despre Chișinău. Scopul Orei de informare a fost ca noua generație să conștientizeze faptul că construind viitorul, acceptând noul, nu trebuie să uităm de trecut, să înțeleagă importanța trecutului istorico-cultural al Chișinăului pentru toate generațiile de locuitori.img_2645

La finele activității bibliotecara Lidia Cîssa a prezentat revista bibiliografică intitulată „Cu dragoste despre Chișinău”. Revista bibliografică a inclus o listă de cărți despre capitala noastră selectate din fondul bibliotecii. Au fost caracterizate succint cărțile puse în atenția utilizatorilor prezenți cu lectura selectivă a unor fragmente importante și interesante din ele. Lidia Cîssa a accentuat că toate aceste cărți au fost scrise dintr-o dragoste deosebită pentru acest oraș, precum se notează în una din cărți. Cărțile pezentate reflectă file din istoria orașului Chișinău cu începere din anul mențiunii a acestuia în documente (1436) și până la declararea independenței Republicii Moldova, istoria fondării și supraviețuirii multor edificii, monumente din oraș, din viața și activitatea multor personalități care au activat în Chișinău, fiecare din ei contribuind în domeniul său la dezvoltarea, amenajarea, modernizarea capitalei RM — renumiți arhitecți, politicieni, primari, scriitori, oameni de artă și cultură etc.

        Un loc aparte în revista bibliografică a ocupat comunicarea despre operele literare dedicate Chișinăului, contribuția scriitorilor la păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural-artistic al orașului nostru. Au fost citite poezii și  fragmente din proză scrise de merituoși poeți și prozatori din republică despre orașul Chișinău în diferite etape istorice — oraș  cântat, iubit, apreciat de multe personalități și de chișinăuenii de rând. Revista bibliografică a cuprins următoarele cărți:

  1. Chișinău. – Editura: „Valmas-Terra Ruxanda”, 1996. – 32 p.
  2. Ciobanu, Ștefan. Chișinăul. – Chișinău, 1996.- 80 p.
  3. Colesnic, Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău. – Editura: „Grafema Libris”, 2011. – 516 p.
  4. Garusov, Olga. Karl Schmidt burgermeister von Chisinau 1877-1903. – Chișinău. – Editura: „Cartier”, 2014. – 129 p.
  5. Chișinăul în literatură. Antologie. – Chișinău, 2011. – 575 p.
  6. Rudâgina, Olesâ. Svet v ladonâh Kišinev. – Chișinău, 2009. – 120 p.

        Sperăm că activitatea menționată este o contribuție frumoasă la cunoașterea mai bună a istoriei, artei, culturii oraşului Chișinău de către tineret, la susținerea mai strânsă a legăturii prezentului cu trecutul orașului în numele viitorului.

                                         Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa

 

Te slăvesc, Chișinău!


580 ani

În cadrul Decadei „Chișinău, orașul meu”, la biblioteca „Hristo Botev” a fost amenajată expoziția „Chișinăul văzut de copii”. La amenajare au participat elevii clasei a 4-a de la Liceul „George Meniuc”. Expoziția reprezintă Chișinăul sesizat prin prizma copiilor.         Împreună cu copiitui am confecționat un colaj mozaic urmărind atent pașii ce au de parcurs pentru a obține produsul finit. Parcurgînd treptele confecționării și utilizînd corect tehnica, am realizat cu succes lucrarea. Copiii au lucrat cu interes, creativ, au respectat acuratețea. Ei au colaborat cu membrii grupului în vederea efectuării sarcinii propuse.

Expoziția a fost finisată și completată cu harta Moldovei, unde Chișinăul este evidențiat prin cuvintele care îl caracterizează: puternic, glorios, mare, dezvoltat, avut, minunat, liber, armonios, binecuvîntat, civilizat.

        Copiii au rămas mulțumiți de lucrarea obținută. Expoziția se bucură de succes mai ales la micii noștri cititori. Pentru a îmbunătăți exprimarea orală și îmbogăți vocabularul, le-am propus să viziteze mai des biblioteca. I-am rugat să ne fie prieteni de lectură prin a discuta împreună lecturile efectuate, a solicita exprimarea în voce a emoțiilor și a sentimemtelor trăite în timpul lecturii. Expoziția dată este expusă virtual pe Facebook.

                                                          Articol îngrijit de bibliotecara Nina Moraru

Din nou e toamnă


20161008_102244Fiecare anotimp are farmecul său. Unul din cele patru anotimpuri e toamna aurie. Mulţi scriitori au redat-o în proză şi versuri. Pictorii au creat tablouri fascinante. Natura Moldovei în anotimpul toamnei este foarte simpatică, cu frunzele aurii, argintii, multicolore creează acel covor de o rarietate aleasă.

         Bucurîndu-ne de acest anotimp, am organizat la Biblioteca „Hristo Botev” discuţia/dezbatere  „Anotimpul toamna” cu copii de la Grădiniţa „Licurici”, grupa pregătitoare au lecturat şi meditat asupra textului „Frunza” de Emil Gîrleanu. Copiii  însoţiţi de educatorii Tatiana Solomon şi Aliona Burduja au ascultat lectura textului cu atenţie şi nu vroiau ca frunza să cadă de pe copac. Lectura textului a creat o nostalgie de despărţire a frunzei de arbore. Apoi au urmat dezbaterile care i-au inviorat pe copii. Au lucrat activ la „Explozia stelara” unde cu ajutorul întrebarilor Unde? Cînd? De ce? Cum? … au intrat în esenţa textului. Metoda „Diamantul” i-a provocat pe copii să caracterizeze frunza, vorbind despre drumul frunzei de la îmbobocire pîna la despărţire.

Scopul discu20161008_110338ţiei noastre este ca copii să iubească plaiul natal, natura şi desigur tot ce ne înconjoară. Bibliotecara Nina Moraru, provocînd o discuţie interesantă cu copiii,  i-a pus să se gîndească, să-şi imagineze şi să se exprime aşa cum ei înţeleg viaţa frunzei. Copii au fost activi, au dat raspunsuri captivante.

Activitatea s-a finisat cu colorarea frunzelor care erau decupate pentru a împodobi copacul aşteptărilor cu frunzele multicolore. I-a impresionat pe copii şi expoziţia de cărţi „Culorile toamnei”, unde erau expuse lucrările  unor scriitori pentru copii cu versuri şi povestiri despre toamnă, care urmează sa fie citite de copii împreună cu parinţii.

                                            Articol îngrijit de bibliotecara Nina Moraru.

Hristo Botev — celebrul poet și patriot al Bulgariei


20160927_142416În Bulgaria, la poalele munților, într-un loc pitoresc, sub cerul însorit se întinde frumos orașul Calofer. Aici pe 6 ianuarie (s.n.) s-a născut marele poet, publicist și erou național al Bulgariei Hristo Botev. Și tot la poalele munților, în apropiere de alt oraș, Vraț, peste 28 de ani, într-o luptă crîncenă cu asupritorii turci a căzut răpit de un glonte al dușmanilor renumitul patriot. Astăzi în localitățile nominalizate se înalță cîte un falnic monument al poetului, ce se înscriu atît de minunat în panorama munților și pomilor verzi, înălțimea cărora de parcă confirmă culmele destinului la care s-a înălțat acest om.

        Hristo Botev (1948-1976), fiul lui Botev Petcov, profesor și una dintre cele mai semnificante personalități de la sfîrșitul revoluției naționale bulgare împotriva ocupației otomane, și-a consacrat întreaga sa viață, care, spre regret, a fost prea scurtă, unui scop bine definit — slujirii cu deplină credință Patriei și poporului său, fiind un luptător activ al mișcării de eliberare bulgare de sub jugul turcesc de la finele sec.XIX. El și-a dat jurămîntul ca pînă la ultima suflare să lupte cu dușmanii pentru eliberarea țării de asuprirea haină și și-a îndeplinit promisiunea cu cinste, el visa atît de mult să-și vadă poporul liber și fericit.

        Hristo Botev a scris doar 20 de poezii, dar aceasta a fost destul ca numele său să se înscrie în rîndul celor mai mari poeți din toate timpurile. Mărinimia sufletului, tendința lui spre libertate, dragostea nemărginită față de poporul său și durerea pentru suferințele acestuia s-au reflectat profund și cu mare expresivitate în creația lui. Viața poetului s-a transformat într-o faptă eroică și s-a contopit armonios cu versurile sale.20160927_142431

        În legătură cu Ziua Independenței Bulgariei și la cererea managerului de la Centrul pentru copii și tineret „Atlant” Victoria Garabajiu, în incinta bibliotecii „Hristo Botev”, în data de 27 septembrie, s-a desfășurat  discuția/dezbatere cu genericul „Hristo Botev — poet și erou național al Bulgariei cu tineretul de la instituţia nominalizată. La început bibliotecara Lidia Cîssa le-a orerit celor invitați o scurtă informație despre biblioteca noastră care poartă numele poetului cu începere din 3 martie 1992. În cadrul activității tinerii cititori au luat, de asemenea, cunoștință de viața și activitatea politică și literară a lui Hristo Botev. Bibliotecara le-a povestit despre locul nașterii poetului, familia sa, anii de copilărie, de adolescență, despre activitatea lui ulterioară consacrată  mișcării de eliberare a Bulgariei de sub jugul Imperiului Otoman. Comunicarea a fost însoțită de demonstrarea imaginilor și fotografiilor din cărțile dedicate biografiei lui Hristo Botev. Mai detaliat s-a vorbit despre creația poetică a scriitorului. Au fost citite și comentate poeziile: „Măicuței mele, Rugăciunea, Elegie, Execuția lui V.Levschi, Hadji Dimitr”.

        Tinerii s-au implicat activ în discuție, au mărturisit ce știu ei despre Hristo Botev,au făcut o paralelă cu marii poeți patrioți ai neamului nostru M.Eminescu și Gr.Vieru, au recitat poezii scrise de acești poeți.

        Pe piatra funerară de la mormîntul marelui patriot al Bulgariei Hristo Botev scrie: „Profeția ta s-a adeverit — trăiești în continuare”. Și într-adevăr trăiește în memoria noilor generații de bulgari și a oamenilor progresiști din toată lumea. La finele activității s-a remarcat despre onorurile care i se oferă acestei personalități marcante în prezent.

        În Bulgaria, Patria lui, la 2 iunie se marchează Ziua Botev. În fiecare an, în această zi la ora 12.00, peste tot în țară răsună sirene pentru un minut pentru a-i onora pe cei ce și-au dat viața pentru libertatea Bulgariei. Oamenii de pretutindeni stau nemișcați 2-3 minute pînă sirenele tac. Numele lui îl poartă actualmente: unele localități de pe glob — Punctul Botev și coasta Botev de pe insulele Livingston din sudul insulelor Stetland; cel mai înalt vîrf din Stara planina; orașul Botevgrad; școli și licee din Bulgaria, Moldova, România, sunt înălțate monumente și busturi în aceste țări; cîteva cluburi  și stadioane de fotbal din Bulgaria; o emisiune la postul național de radio bulgar.

Bibliografie:

  1. Ботев, Христо. Стихотворения. – Москва: Союз Дизайн, 2008. – 88 p.
  2. Христо Ботев (Жизнь и деятельность). – София-пресс, 1990. – 72 p.
  3. Poeți bulgari clasici și contemporani. – Editura tineretului, 1962. – 167 p.

                                                              Selecţie, bibliotecar Lidia Cîssa

Читальный кинозал Библиотеки «Христо Ботев»


         20160908_131901 Современная практика библиотек принимает порой удивительные формы и использует методы, на первый взгляд, далекие от привычных норм. Уже стало привычным и обыденным использование слова «пользователь», ищущий определенную информацию, а не «читатель», пришедший в библиотеку за книгой. Быстро меняющийся под натиском прогресса мир за окном диктует нам менять и наше отношение к работе, мы ищем все новые и более современные способы и формы библиотечной практики, расширяем границы нашей деятельности, выходя далеко за ее рамки, чтобы в конечном итоге нести в этот мир культуру, образованность, грамотность, разносторонность знаний, умение быстро и верно ориентироваться в масштабах необъятного мира сегодняшней науки.

         Но библиотека это учреждение не только и не столько для получения знаний, но это и «аптека для души», как многие называют ее в последнее время. И в плане лечения мы стараемся максимально применять благоприятную терапию с элементами полного удовольствия от посещения нашей библиотеки.

        О новой форме — «читальный кинозал» мне и хочется рассказать в этой статье, которая возникла почти стихийно, в результате обмена мнениями, тесного общения между сотрудниками и нашими постоянными читателями. Суть его проста, еженедельно, по вторникам в 14.00, в уютном помещении перед большим экраном собираются почитатели хорошего классического кинематографа. Перед аудиторией демонстрируются лучшие фильмы мировой сокровищницы, фильмы-лауреаты главных международных премий и призов, ленты-биографии о выдающихся людях, экранизации литературных произведений мировой классики и современных бестселлеров.

       Перед показом фильма всегда проходит знакомство с историей создания ленты, творческим коллективом, создавшим шедевр, а также с имеющейся по данной тематике литературой, ведь прежде всего мы — библиотека. Такие сообщения рекомендательного характера всегда позитивно воспринимаются аудиторией, они позволяют глубже окунуться в представляемую эпоху, расширить свои познания о современных творцах кино, познакомиться с книгами, которые ранее не были известны, дополнив таким образом общую картину сюжета фильма, так как все знают, что книга это айсберг, а фильм лишь его вершина. Ну а после просмотра мы часто и совсем не коротко дискутируем о том, что взволновало, что затронуло до глубины души.

        Не секрет, что наши зрители — это представители старшего поколения, те кто в силу определенных обстоятельств тяготится одиночеством, кто не имеет порой дома и телевизора, не то что компьютера, но многие приходят из интереса узнать что-то новое, соприкоснуться с высоким искусством, пообщаться на темы, далекие от обыденной суеты.

        Наш кинозал пользуется спросом и уже стартовал 6 сентября показом замечательного фильма «Искупление», экранизированного по роману-бестселлеру известного английского прозаика Иена Макьюэна, и не оставил равнодушным никого из присутствующих. Надеемся быть востребованными и интересными и в дальнейшем, потому что быть нужными и полезными — высшая степень удовлетворения от проделанной работы.

                                                                      Автор: Лариса Барабаш, șef oficiu.