Cronica dinastiei TANOV


Volumul Тановы: хроника рода (Tanov: cronica familiei) scris de istoricul local din Taraclia –  Gheorghi Tanov și editat în anul 2020, scoate în evidență arborele genealogic al dinastiei Tanov ce începe din anul 1788, odată cu nașterea lui Dmitrii Tanov, celuia care a pus baza familiei în Basarabia.

Redactorul științific al cărții este cunoscutul istoric-bulgarist dr.hab. în istorie Ivan Duminica.

Autorul cărții – Gheorghi Tanov, pe parcursul a mai multor ani, a cercetat istoria familiei sale în arhive și biblioteci, a discutat cu foarte mulți oameni vârstnici din dinastia Tanov, care cunoșteau istoria unor personalități, ce reprezintă această familie. Ca urmare autorul a alcătuit un arbore genealogic, care cuprinde ramuri, ce conțin informații biografice prețioase. Menționăm, că Gh. Tanov a selectat multe fotografii ce se păstrează în arhivele personale ale purtătorilor numelui Tanov. Munca asiduă a cercetătorului local a adus la descoperirea datelor noi despre această dinastie: a aflat că fiecare membru al acestei familii după absolvirea colegiilor de specialitate din Cahul, Chișinău, Soroca, Bălți, Comrat, au activat în diferite domenii și în acest mod și-au adus aportul la dezvoltarea culturii, medicinei, pedagogiei, zootehniei, tehnologiei, biblioteconomiei ș.a. Au ocupat diverse posturi de conducere în țară și de peste hotare.

Gheorghi Tanov în carte a descris în detalii și soarta femeilor, care provin din familia dată și care s-au căsătorit cu reprezentanții altor familii. În carte, se regăsesc multe familii care s-au înrudit cu familia Tanov în toată această perioadă – din 1788 până în prezent: Chiose, Caireac, Nechit, Ceban, Cara, Caramalac și alt.

În volum este arătată biografia unor personalități prin prisma unor evenimente istorice ce au avut loc în trecut: războaie, deportări, epidemii, foamete și migrarea populației în alte țări (Rusia, Brazilia, România, Ucraina și altele).

Cu mult drag Gheorghi Tanov descrie viața familiei sale, ramura de creștere a familiei soției sale, ea fiind de baștină din Rusia, iar copii săi s-au căsătorit cu persoane de etnie bulgară, găgăuză, rusă și alt. Toți membrii familiilor din dinastie trăiesc uniți, în dragoste și înțelegere, se bucură nespus atunci, când împreună se adună la sărbători acasă. Autorul a schițat și crengile familiei copiilor săi, nepoților și strănepoților pe arborele genealogic.

Această cercetare a provenienței familiei efectuată de Gheorghi Tanov în opinia noastră e una științifică, deoarece mulți istorici bulgariști se ocupă de asemenea cercetări punând în lumină istoria unei familii sau a unei personalități ce și-a adus aportul la dezvoltarea unei sfere de activitate în țara în care locuiește.

Volumul Тановы: хроника рода de Gheorghi Tanov va rămâne în istorie ca o cercetare utilă care poate fi urmată de alte persoane interesate de istoria sau arborele genealogic al familiei sale.

Angela Olărescu, șef filială

Посиделки или Етномахала


Все мы с детства знаем форму проведения досуга под названием — посиделки. Это вечер, обычно в осенне-зимнее время, когда определенная группа людей собирается для интересного и полезного времяпровождения. Наиболее характерны посиделки для восточных и южных славян. Обычно посиделки проводились для женских работ: прядение, кулинария, вязание и тому подобное, и являлись видом сельской взаимопомощи. Но также это было своего рода местным концертом, так как работа всегда сопровождалась исполнением песен, частушек, народных баллад. А новое для нас слово — этномагала, пришло к нам из болгарского обихода и предполагает район или часть населенного пункта, жителями которого являются люди одной национальности, в нашем случае — болгары. Посиделки, организованные руководителем этноансамбля болгарской песни „Въгленче” („Уголек”) Анной Ивановной Пагур под названием — Етномахала, прошли в Библиотеке „Христо Ботев” г. Кишинева 17 октября текущего года и стали настоящим осенним празднеством, одетым в болгарский наряд. Начну с того, что форма этого мероприятия имеет глубокие исторические корни в биографии самой Анны Ивановны, около 40 лет тому назад на ее малой родине в селе Плопь Кантемирского района регулярно проводились встречи-вечера с интересной программой, где старшие делились нажитым опытом и умением во всех домашних искусствах с молодежью, будь то приготовление яств, плетение кружев, вышивание орнаментом народных блуз и многое другое, присущее культуре и традициям бессарабских болгар. Работа спорилась и в каждом процессе помогала хорошая песня, так как на протяжении всего вечера исполнялся богатый репертуар народных и современных эстрадных песен, тогда их знали множество. Как известно „нам песня строить и жить помогает”, с песней дружней и слаженней работается, а на душе становится легко и приятно.

            Реконструкция такого мероприятия прошла в стенах нашей Библиотеки. Зал был заблаговременно красиво украшен предметами и утварью болгарского национального быта. Хозяюшки позаботились о пышных пирогах и вкусных соленьях, наши гости из южных районов угощали всех блюдами типичными для болгарского юга Бессарабии. Также привезли прялку и веретено, а к ним в придачу шерсть для переработки, чтобы каждый желающий мог освоить процесс, давно позабытый горожанами. Самым главным событием вечера был концерт, исполнялись песни на разных языках и это было просто здорово, а еще делились воспоминаниями своего детства, юности. Атмосфера праздника была чудесной, очень душевной, с ноткой ностальгии в хорошем смысле. Гостей с юга привез сам примар г. Кантемир г-н Роман Чубачук, он тепло отнесся к идее подобных встреч в городе, заявил о своей горячей поддержке в дальнейшей организации мероприятий. Со словами приветствия обратился к присутствующим председатель Центра этнокультурного развития „MIR” г-н Юрий Максимов, который выразил мысль о добрососедстве и сближении всех народов, живущих под солнечным небом Молдовы.

Larisa Barabaș, șef sector Biblioteca „Hristo Botev”

Provocarea verii 2021


Vara anului 2021 va fi foarte interesantă și captivantă pentru mulți copii din orașul nostru Chișinău. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Filialele ei au pregătit un program voluminos și valoros „Provocarea verii” cu genericul Citește și descoperă Chișinăul! ce va avea loc în perioada 7 iunie-31 iulie 2021, unde vor fi organizate diferite tipuri de evenimente pentru toată lumea (inclusiv excursii), dedicate capitalei Moldovei, orașului Chișinău, care în luna iulie a acestui an își va sărbători 585 de ani. Copiilor li se va povesti și citi, li se vor arăta cărți și vor fi prezentate filme, teste și plimbări distractive în orașul lor preferat, își vor extinde și îmbogăți cunoștințele despre istoria și modernizarea capitalei. Fiecare dintre participanți la acest program „Provocarea verii” în viitor își vor putea spune și arăta colegilor lor, prietenilor sau oaspeților care au vizitat această familie o mulțime de lucruri interesante despre orașul în care noi locuim. Iar profesia de ghid-turistic este foarte și foarte atractivă, deoarece datorită acesteia toată lumea poate comunica cu oameni din diferite țări și colțuri îndepărtate ale globului pământesc. Vă așteptăm, dragi copiii! Va fi foarte interesant!

Angela Olărescu, șef Filială

Nicolae Mătcaș: Risipă și măsură. Biobibliografie


Nicolae Mătcaș: Risipă și măsură : Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ; autori-alcătuitori: Elena Ungureanu, Maria Cudlenco ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi ; redactare bibliografică: Claudia Tricolici. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 400 p. : fot. + An. (DVD-Rom). – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

Volumul reflectă activitatea dlui prof. Nicolae Mătcaș – distins pedagog, cercetător, lingvist, publicist, redactor, poet, traducător, om de stat, militant înflăcărat pentru renașterea națională a românilor basarabeni – cu prilejul celor 80 de ani de la naștere.

Cartea constituie un produs mai special: 4 în 1, având:

a) versiune tipărită (carte) (100 ex.); 

b) versiune electronică (postată pe platforma Zenodo https://zenodo.org/record/4034031#.YAFPUuj7SUk),

c) fiecare exemplar din cele 100 este însoțit de un DVD pe care sunt înregistrate 25 de documente audio-video (emisiuni radiofonice, discursuri în parlament, discursuri omagiale etc.)

d) versiune electronică a DVD-ului postată pe aceeași platformă.

Liuba Dimitriu – un nume necunoscut printre poeţii basarabeni


În acest an, 2021, se împlinesc 120 ani de la naşterea poetei basarabence Liuba Dimitriu. Poeta Liuba Dimitriu (Dimitrieva) s-a născut la 01.01.1901, comuna Ciucur-Mingir, judeţul Tighina, având numele adevărat Dimitrieva. Lazăr Dimitriev, tatăl, era un modest funcţionar la accizele Statului. Era bulgar de origine, pe când Vasilisa, mama, era grecoaică. Poeta a absolvit Liceul de la Comrat, după care s-a stabilit cu traiul la Chișinău. Aici lucrează ca funcţionară la Arhiepiscopie (1916), la Primăria Chișinău − translatoare (1919-1923) şi la Prefectura Poliţiei (1923-1930). Scrie poezii de la 18 ani. Poseda un suflet sensibil, sincer şi curajos, deprindea uşor secretele poeziei. Se stinge din viaţă prematur, după o boală incurabilă (22.03.1930, la mănăstirea Văratic, înmormântată la Chișinău, la Cimitirul Armenesc). Volumul „Crinii Basarabiei”, apărut postum (1931), recomandat cu căldură de Ovidiu Densusianu, i-a adus revelaţia unei remarcabile autoare.

Poeta Liuba Dimitriu a reușit să rămână în istoria literaturii cu realizări bune datorită unui singur volum: „Crinii Basarabiei”, ce reprezintă o culegere de poezii. Placheta înmănunchează poezii scrise între anii 1920 şi 1930. În carte sunt incluse poezii despre Basarabia, pe care poeta o considera un colţ de rai, dar care a trecut prin multe timpuri nefavorabile şi încercări. Întâlnim şi poezii despre natura plaiului natal, frumuseţea lui, ele fiind lirice şi foarte sensibile. Unii critici de artă consideră poezia Liubei Dimitriu drept un spectacol floral, ele deţinând aici un loc evident.

Prin decizia Primăriei oraşului Chişinău nr. 16/21 din 22.07.1992, str. Soltâs a fost redenumtă în numele poetei Liuba Dimitriu. Strada Liuba Dimitriu se află în sectorul Botanica, cart. Munceşti, începe de la şoseaua Munceşti şi continuă în sus până la bd. Decebal, fiind intersectată de străzile Cetatea Albă, Plaiului şi Scutari, paralele cu str. Dimineţii. Pe adresa str. Liuba Dimitriu, 37 este instalată o placă comemorativă: Liuba Dimitriu (1901 – 1930).

Mai jos vă propunem câteva poezii din volumul „Crinii Basarabiei”:

Chemarea Basarabiei

Vino, maica mea cea dragă!
Braţele mi le dezleagă,
Spală-mi rănile de sânge
Şi la sânu-ţi cald mă strange,

Că de-un veac tot rod cu dinţii
Lanţurile umilinţii,
Dar nu pot scăpa din ele,
Că-s prea mică şi sunt grele!..

Vino, maică, mai degrabă,
Pune fraţi-mi toţi la treabă,
Nistrul mai adânc mi-l sape
Şi de stepă-n veci mă scape!

Şi mai vino, maică sfântă,
Să-mi pui vălul cel de nuntă,
Visul tot mi-l împlineşte
Şi cu Prutul mă uneşte!

                 Mai 1920

Satul doarme…

Cu genunchii lângă gură
Şi cu pumnii strânşi sub cap
Satul doarme dus sub şură,
Pe când lupii groapa-i sap.

Întunericul le-ajută,
Stând la pândă după uşi;
Numai crucea pare mută,
Veghind somnul celor duşi.

Dar, în clipa când sunt gata
Să se-arunce-asupra lui,
Un cocoş surprinde gloata
Şi dă vestea cerului.

Şi la semnul crucii toate
Apele din somn tresar,
Spălând vatra de păcate
Şi cu crini umplând-o iar.

Cea din urmă primăvară

În frunze iar se-mbracă plopii
Şi iar mă cheamă mierla-n crâng,
Dar… ce folos!… Când mâine snopii
Cu mâna mea n-am să-i mai strâng!

Şi cucul, şi privighetoarea
Îmi bat în geamuri… iar să viu,
Dar li-e târzie azi chemarea,
Că tot castelul mi-e pustiu…

În zidurile-i măcinate
Ecoul azi răsună a gol,
În porţi zefirul nu mai bate,
Iar florile îi dau ocol…

          Tg.-Neamţ, Martie 1930

Graiul neamului

Atât de dulce-ţi este graiul,
Pe care-l sorb întâia oară,
Încât îmi pare că tot raiul
În cuibul nostru azi pogoară…

Şi nu-i parfum pe-ntreg pământul,
Cum e parfumul limbii tale,
Şi numai miere-i tot cuvântul,
Şi mlădios ca ceara moale.

E fagure, muiat în lapte
Din sânul veşnic cald al Romei,
Aşa ţi-e doina, ce-ntr-o noapte
M-a smuls din ghearele Sodomei!…


Tu, Nistrule!…

Sunați din trâmbițele voastre,
Să tragă tunurile toate,
Că s-a pornit prin văi și sate
Stăpânul visurilor noastre.

Să ne-ncălzească iarăși vatra,
Cum o-ncălzea odinioară
Și să prefacă-n aur piatra,
Ce n-a-ncetat să cânte-n moară.

…Să iasă-n calea lui toți viii
În straie noi cu flori și salbe,
Hotinul iasă-i cu copiii
Sorocii și Cetății-Albe…

O, câte veacuri poartă-n plete,
Câți munți de oase prin pășune,
Ne-o spun și doina pe-ndelete
Și buciumul, când dă să sune!..

…Tu, Nistrule, bătrână straje,
Te scoală și-i sărută urma,
Să sorbi adânc eterna-i vraje,
Ca vântul să nu-ți frângă cârma.

Ci cu sclipiri de — oțel în pleoape,
Strângând la piept stindardul Romei,
Aruncă-ți munții tăi de ape
Peste cuptoarele Sodomei!

Îngroapă-i flăcările roșii
De vadul tău cât mai departe,
Să te slăvească-n cer strămoșii
Și strănepoții după moarte!

Și să nu uiți vr-odată clipa
Când crivățul, ascuns sub maluri,
Acum un veac ți-a smuls aripa,
Lăsând o ran-adâncă-n maluri.

Dar cât de bun și drept e cerul!..
Când Prutul năvălise-n șanțuri,
Ca-nspăimântat sta temnicerul,
Văzându-te scăpat di lanțuri!..

Fiți gata toți!… Stăpânul vine!
S-așternem inimile toate,
Cântând așa cum se cuvine,
Când intră soarele-n cetate.

Să tragem clopotele iarăși,
Să se cutremure tăria
Și toate apele tresară-și
Din unde toată bucuria…

…Și peste veacuri, fără număr,
Copiii noștri-n veci ni-l poarte,
Așa cum El, pe-al vremii umăr,
Ne poartă visul fără moarte!

(La statuia lui Ștefan cel Mare, 1928)

Sursă bibliografică:

Dimitriu, Liba. Crinii Basarabiei: Poezii postume / Liuba Dimitriu. – Chişinău, 2010. – 100 p.

Chişinău: bulevarde, străzi, pieţe, parcuri : Ghid enciclopedic / ediţie îngr. de dr. M. Harjevshi; coord.: conf. univ. dr. L. Kulikovski. – Chişinău, 2017. – P. 109.

                                                             Angela Olărescu, şef Filială