Grigore Vieru – un bun prieten al copiilor


      27983466_1910053385703043_5551377779722873716_oCred că nu este copil care să nu-l cunoască pe autorul abecedarului „Albinuţa” sau culegerile de versuri „Cartea ghioceilor” ori „Mama” ce întrunesc poezii despre grai, mamă, plaiul natal, Patrie etc. cu care s-au obişnuit din fragedă copilărie – pe mult îndrăgitul scriitor, poet Grigore Vieru care pe parcursul anillor a devenit un bun prieten al copiilor.

     Biblioteca „Hristo Botev” a celebrat ziua de naştere a Marelui poet naţional Grigore Vieru în data de 14 februarie curent prin două activităţi – două ore de lectură, luând drept bază cartea de povestiri pentru copii a scriitorului „Pâine cu rouă”. Ţinând cont de faptul că copiii îl cunosc mai bine pe Gr. Vieru-poetul, mi-am propus să dezvălui pentru ei a doua faţetă a creaţiei scriitorului – pe Gr. Vierul -prozatorul, autorul multor povestiri pentru copii.27912636_1910053222369726_431842914386817791_o

        Prima oră de lectură am desfăşurat-o în cadrul Serviciului „Pasionaţi de lectură” cu participarea copiilor de la Grădiniţa „Licurici”. Am efectuat lectura povestirii „Câţi ani ai?” de Grigore Vieru din cartea menţionată. Mesajul povestirii este unul foarte de preţ – cât munceşte omul, nu trăieşte fără rost, este bogat prin munca sa, iar cei ce lenevesc irosesc timpul degeaba nu au de ce îşi aminti, nu se aleg cu nimic. ”Dacă munceşti, anii care trec nu mor, se păstrează”, — îi povestea moşul nepotului Dănuţ care era curios să afle cum şi-a păstrat bunelul anii pe parcursul vieţii. Am pus în discuţie povestirea, copii au înţeles cum se păstrează anii ca să nu-i înşiri făfă rost, că trebuie să faci multe lucruri bune, de folos, fapte bune, să ajuţi  părinţii, buneii, fraţii, surorile, prietenii când trebuie. Au povestit cu lux de amănunte ce au învăţat să facă timp de 6-7 ani ai săi, cum îşi ajută rudele.

    27908165_1910247049017010_2483320589996991781_oA doua oră de lectură am organizat-o cu copiii de la Centrul comunitar „Andrieş”. În program am inclus lectura povestirii „Toporul cu coadă de păun” de Grigore Vieru din aceeaşi carte „Pâine cu rouă” a scriitorului. E o povestire şi comică şi serioasă. Din ea se desprinde de asemenea un mesaj profund – omul care munceşte este util pentru cei din jur, este şi frumos, bucură ochii lumii, iar cel lenos – îşi trăieşte viaţa fără folos, treptat devine urât, chiar dacă la început era frumos, este înlăturat de printre oameni şi aruncat la gunoi, asemenea celui topor cu coada de păun care a ruginit de lenevie şi a nimert la gunoi împreună cu diverse vechituri, iar cel care lucra se odihnea pe prispă, era frumos şi strălucea, „că la soare te puteai uita, iar la el ba”, după cum scrie autorul. Deci munca te ridică, iar lenea te strică, aşa se spune şi într-un proverb. Am conversat pe marginea subiectului povestirii, copiii au luat cunoştinţă şi de un rând de proverbe despre hărnicie şi lenevie scise preventiv pe tablă şi citite de copii care confirmă cele lecturate în cadrul orei de lectură.

      La ambele ore de lectură ne-au ajutat să conversăm mai eficient pălărioarele gânditoare colorate, care le plac mult copiilor. Copiii de asemenea au mărturisit ce date cunosc  despre poetul Gr. Vieru, au recitat versuri, grupa de la Grădiniţa „Licurici” a interpretat în cor un  cântec despre mamă pe versurile poetului, apoi copiii au vizionat un scurt  film video cu ajutorul căruia am răsfoit nişte file din viaţa şi activitatea literară a scriitorului Grigore Vieru. Filmul a fost demonstrat la ecranul mare pe fundalul  melodiei „Credeam că viaţa este o poveste” pe versurile poetului interpretată de Sofia Rotaru.27907934_1910246905683691_8475801387029598922_o

     Sufletul copilului este fragil şi curat şi e foarte  important să-l umplem cu bunătate, cu dragoste faţă de tot ce e frumos – faţă de muncă care îl creează pe om, faţă de fiinţele dragi, faţă de aproapele nostru, faţă de limba maternă, plaiul natal, Patrie — aşa considera scriitorul, poetul Grigore Vieru şi prin opera sa se străduie să cultive această dragoste, contribuie la realizarea celui mai nobil scop – crearea unui om cu suflet frumos .

        Sper că orele de lectură dedicate memoriei Marelui poet Grigore Vieru au fost plăcute şi utile pentru copii şi şi-au adus contribuţia la cunoaştera mai profundă a creaţiei Domniei sale.

                                               Cîssa Lidia, bibliotecară

Реклама

Българино, знай свой род и език = Болгарин, знай свой род и язык (Паисий)


 JpegВ конце июня 2017 г. в Библиотеке „Христо Ботев” состоялся Круглый стол „Современная методика преподавания болгарского языка в лицеях Молдовы. Во встрече принимали участие преподаватели болгарского языка и литературы из всех школ республики Молдова, в которых изучают болгарский язык, литературу и историю культуры и традиций болгарского народа.

    Вели встречу инспектор Министерства образования Республики Молдова Надежда Димитрова и доктор наук Надежда Кара.

Г-жа Димитрова подвела итоги работы преподавателей, отметила некоторые достижения в области учебы в республике, говорила о положительных методах, используемых в школах сел Кирсово, Твардица, Кайраклия и районного центра Тараклия, учащиеся которых были победителями на олимпиадах по болгарскому языку и литературе.

Jpeg

   Надежда Кара, доктор наук (Академия наук Республики Молдова), отметила некоторые новые методы языкознания болгарского языка, посоветовала какие новые учебные пособия можно использовать в наступающем учебном году, что нового в этом направлении.

Jpeg

 В завершении мероприятия директор Библиотеки „Христо Ботев” Анжела Олэреску ознакомила присутствующих с деятельностью и услугами библиотеки, говорила о сотрудничестве с партнерами, об интегрировании в некоторых проектах в течение 25 лет. Рассказ сопровождался слайдами в PowerPoint и показом видеоклипа „Strada Bibliotecii „Hristo Botev” – bd. Gr. Vieru”.

             Текст подготовила: Татьяна Андрейчук

Poet printre copii şi copil printre poeţi


       cam03048Peste ani, cuvântul vierian devine tot mai profund şi mai puternic. Grirore Vieru a scris cărţi pentru generaţii întregi. Poeziile sale vor bucura secole înainte sufletele omeneşti.

      Anul acesta la data de 14 februarie poetul ar fi împlinit 82 de ani. Cu această ocazie, bibliotecara Nina Moraru, colaboratoare a Bibliotecii „Hristo Botev”, a desfăşurat o oră de lectură a operei lui Grigore Vieru, în clasa a 3-a la Gimnaziul „I.L.Caragiale”. Elevii au recitat poezii de ale poetului. Pentru un moment copii au devenit poeţi continuând poezia „Tu, iarbă, tot ai mamă” cu versurile proprii. Folosind metoda interactivă „Explozia stelară” copii au răspuns cu entuziasm la întrebările Cine? Ce? Când? Unde? Cum? pe baza celor studiate despre poetul Grigore Vieru.

      Copii şi-au expus părerea proprie referitor la informaţia aflată.  Din recitalul de poezie, elevii vor sfătui prietenii săi să citească opera poetului. Am audiat cântecul „Mi-e dor de tine, mamă”, fredonând versurile.

      Poetul a avut grijă să ne simţim copii. Ne-a mângâiat pe creştet încă din grădiniţă, din paginile „Albinuţei”.

      Iată nişte gânduri minunate, care le desprindem din versurile poetului:

„Când nu va mai fi  zăpadă, copii vor face un om de iarbă,

când nu va mai fi iarbă, copii vor face un om de pământ,

când nu va mai fi nici pământ, copii vor face un om de piatră,

când nu va mai fi nici piatră, umbra unui om de cenuşă se va profila pe cer”.cam03053

       A scris multe poezii pentru copii, de asemenea fiind şi publicist, prozator, eseist, realizator de manuale şcolare. Opera sa poetică este tradusă în multe limbi: rusă, ucraineană, bielorusă, letonă, lituaniană, estonă, tadjică, turkmenă etc.

      Apoi mama devine „matricea şi în acelaşi timp cheia întregii sale poezii”. Pierzând pe mama, îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti copil. Şi astăzi trăim copilăria evocând magnificele versuri care ne fac să fim optimişti.

„Doamne, nu — nchide cartea Poetului cu nepăsare,

Ci las-o deschisă pentru Copiii mei,

Să se pătrundă de-nţelepciunea autotştiutoare

Şi de Iubirea din ochii tăi”.

      Pentru a păstra vie amintirea operei lui Grigore Vieru, completaţi  biblioteca personală cu alte cărţi scrise de Domnia Sa.

                                                  Articol îngrijit de Nina Moraru

O limbă ca un „fagure de miere”


„Fie-ţi dragă limba ta,

Ea e ţara ta cea dreaptă”

(Gr. Vieru „Nu uita”)

       O ştim cu toţii că primul cuvînt pronunţat de copil este „mama”, ulterior în universul larg el păşeşte călăuzit de glasul dulce al mamei, plăzmuindu-şi caracterul, vorbirea zi de zi, an de an. E limpede ca lacrima că limba maternă înseamnă mama, casa părintească, Patria, plaiul natal — cele mai sfinte lucruri pentru orice om înţelept.

        Se consideră, şi pe bună dreptate, că limba unui popor este istoria lui. În opinia renumitului poet, compatriot al nostru, Gr. Vieru, „limba nu este a scriitorilor, a savanţilor, a învăţătorilor de limbă şi literatură, ea aparţine poporului, celor care au trudit la ea de-a  lungul veacurilor, înălţîndu-i strălucitoarea fiinţă, adică aparţine strămoşilor noştri”. Deci, a vorbi corect şi frumos limba este o datorie patriotică, ne respectăm nu doar pe noi înşine, ci astfel îi cinstim pe străbuni.

        Limba este comoara cea mai de preţ a fiecărui om. Ar fi bine ca oricine să înţeleagă acest lucru. Cultura vorbirii constituie o parte importantă a culturii generale a omului. Frumos şi corect trebuie să vorbim cu toţii, cine nu am fi – elev, student, agronom, inginer, vînzător, muncitor simplu etc., deoarece limbajul nosrtu ne arată cine suntem. O comunicare de 5-10 minute  cu cineva spune multe despre vorbitor, despre nivelul lui de dezvoltare, despre statutul lui social, despre caracterul lui. Dacă după îmbrăcăminte este întîmpinat omul, după minte este petrecut, aşa se spune în popor şi acesta este purul adevăr. Unul din clasicii literaturii ruse, A. Cehov, scria că „la om trebuie să fie minunat totul: şi faţa, şi îmbrăcămintea, şi gîndurile”, deci e foarte important ce gîndim şi cum ne exprimăm gîndurile. Un om care se îngrijeşte de limba sa ca de sufletul său, nu o denaturează prin folosirea cuvintelor incorecte, urîte, schimonosite, dă dovadă de inteligenţă şi nobleţe. E de datoria fiecărui om să vorbească frumos şi corect, deoarece limba noastră este într-adevăr una frumoasă, sonoră, melodioasă, e „ca un fagure de miere”, după spusele unui scriitor, şi e păcat s-o vorbim urît.

        Orele de lectură, discuţiile pe diverse teme, alte activităţi destinate copiilor cu utilizarea textelor selectate din literatura română şi universală au drept scop de a contrbui la cultivarea la copii a gustului pentru lectură, pentru cuvîntul frumos, la formarea unui bagaj bogat de cuvinte, unei vorbiri frumoase, corecte, a unei tendinţe de a-şi lărgi neîncetat vocabularul prin lectura celor mai bune cărţi, de a creşte intelectual odată cu creşterea fizică, întrucît se ştie că comunicarea cu o carte bună este ca şi o conversaţie cu un om deştept, de la care înveţi multe lucruri utile.

        Întru consemnarea sărbătorii „Limba Noastră cea Română”, în data de 26 august curent, la biblioteca „Hristo Botev”, pe lîngă alte activităţi, a avut loc ora de lectură „Limba dulce a mamei mele”, petrecută de către bibliotecara Lidia Cîssa cu copiii de la Academia copiilor „Fastrackids”. Pentru lectură a fost selectat un buchet de poezii despre limba română,  mamă,  ţară şi plaiul natal din cărţile: Gr. Vieru „Cartea ghioceilor” (poezia „Frumoasă-i limba noastră”), C. Madan-Barbăneagră „Ruga copilului” (poezia „Limba dulce a mamei mele”), M. Vîlcu „Un buchet de poezii” (poezia „Mama”), I.Vatamanu „La tine, ţară” (poezia „Grai matern”), D. Urîtu „Cîntec de zbor” (poeziile „Vreau să zbor, „În gură de rai”, „Sunt feciorul tău, Moldovă”). Versurile citite şi comentate confirmă faptul că limba maternă pentru noi e cea mai scumpă şi mai drăgă şi aşa rămîne pentru toată viaţa, ne-am străduit ca copiii să conştientizeze această idee.

        Discutînd despre limba noastră cea română, despre aceea că trebuie s-o cunoaştem căt mai bine şi ne îngrijim de ea, am remarcat că e bine să ştim şi alte limbi, mai cu seamă acum, cînd Moldova e orientată de a se alătura la comunitatea ţărilor europene, pentru a ne familiariza cu cultura şi istoria altor popoare, ca să putem comunica cu ei, sa-i înţelegem mai bine. Copiii au mărturisit despre cunoştinţele sale în alte limbi (în engleză, franceză, rusă, italiană), au recitat poezii în limba română şi în alte limbi. În final biblioteca a donat copiilor cărţi noi cu versuri, poveşti, povestiri scrise de scriitorii din Moldova.

        Surse bibliografice:

 1. Limba română – adevărata mea Patrie. Bucureşti, Chişinău: Litera Internaţional, 2005. – 991 p.
 2. Ciocanu, Ion. Farurele şi noi (Tablete de cultivare a limbii). – Chişinău: Pontos, 2013. – 219 p.
 3. Cantemir, Grigore; Tintiuc, Svetlana. Cultura vorbirii. – Chişinău: Editura ARC, 2014. – 111 p.

                                                    Articol îngrijit de Lidia Cîssa, bibliotecară

Славные люди славного города


20160818_160542    Chişinău — 580

   18 июля 2016 года в рамках Дня информации, посвященного 580-летию города Кишинева, читателям Библиотеки «Христо Ботев» были представлены книжные выставки-просмотры о родном городе и библиотекарь Татьяна Андрейчук провела информационный обзор о знаменитых людях Кишинева.

   В летописи каждого города есть выдающиеся люди, которые в силу своего таланта и дарования сумели приумножить славу родного города и прочно вошли в историю его культуры и литературы. И Кишинев не стал исключением. Мария Биешу, Евгений Дога, Эмиль Лотяну, Григоре Виеру, Ливиу Деляну, Ион Суручану … далеко не полный перечень имен, которыми гордится наш родной город. Многих из этих славных имен уже нет с нами, но память об их замечательных творениях, об их весомом вкладе в величие и славу столицы Молдовы не измерить обычными мерками и не выразить обычными словами. Тем не менее, благодарная память потомков жива и множится с каждым днем, становясь год от года все выразительнее и крепче.

     Знакомить с жизнью личности, добившейся признания и славы, привнесшего в наш мир красоту и творческое наследие, всегда познавательно для подрастающего поколения. Ведь сама биография это совокупность различных доказательств небыкновенной смелости, решимости, умения добиваться своей цели, несмотря на множество преград и временные неудачи. Недостаточно быть обладателем таланта, иметь способности, это всего лишь начальная ступень. Необходимым условием успеха на жизненном пути являются неустанная работа и постоянное развитие своих возможностей, упорство и твердость характера для того, чтобы двигаться только вперед, никогда не сворачивая с начертанного пути. Быть такими дано не всем, удается пройти нелгкой дорогой лишь единицам, поэтому их жизнь является примером тому, кто еще только присматривается к своему профессиональному будущему.

     Мы часто слышим в обиходе о тех или иных людях, мы ходим по улицам, названных в их честь, мы прходим мимо монументов, стелл, барельефов, памятных досок на зданиях, порой, даже не зная, или весьма поверхностно ведая, какая выдающаяся личность, какого огромного масштаба человек жил и творил в нашем городе.

        Мне хочется подробнее рассказать вам о жизни следующих сынов и дочерей нашего города:

Мария Биешу

Vă ănvită Maria Bieșu: Viziuni actuale asupra operisticii și baletului / Coord. gen. Andrei Tamazlâcaru. — Chișinău, 2000. — 400 p., foto.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биешу,_Мария_Лукьяновна

Мария Биешу – певица редкой музыкальной одаренности, с безошибочным чувством музыкальной правды. Творчество Марии Биешу высоко отмечено государством и общественностью. Она Народная артистка СССР (1970), Герой Социалистического труда (1990), Лауреат Ленинской премии, Государственных премий МССР и СССР. Награждена ординами Ленина (1984), Трудового Красного Знамени (1976), «Знак почета» (1960), а также высшей наградой Республики Молдова- орденом Республики (1992). В настоящее время театр Оперы и балета с гордостью носит имя Марии Биешу.

Евгений Дога

Dumbrăveanu, L. Eugen Doga: «Muzica este prima și ultima mea iubire» / Luminița Dumbrăveanu. Ch.: Prut internațional, 2012. 296 p.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дога,_Евгений_Дмитриевич

Молдавский композитор Евгений Дога известен как автор прекрасных инструментальных мелодий, которые стали украшением многих фильмов (его музыка звучит в более 200 фильмах, среди которых «Мой нежный и ласковый зверь», «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие»…, а детям знакомы его мелодии  по фильмам «Мария Мирабела» и «Что у Сеньки было»). Он является получателем большого количества почетных званий и наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, государственную премию Молдовы, орден «Служение искусству» и многие другие. Его вальс к кинофильму «Мой нежный и ласковый зверь» специальным решением ЮНЕСКО признан одним из 4-х музыкальных шедевров прошлого века.

Мне хочется отметить еще одну интересную деталь в отношении великого маэстро и нашего земляка, вот уже второй год, как его имя носит улица, расположенная в двух кварталах от нашей библиотеки.

Григорий Виеру

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виеру,_Григоре_Павлович

Grigire Vieru, poetul: (monogr. colectivă intern.: în vol.) / Acad. de Șt. a Moldovei ; coord.: Mihai Cimpoi. – Ch.: Știința, 2010. – 464 p.

Наша билиотека расположена на бульваре Григория Виеру, поэтому я не могу не остановиться на жизни выдающегося поэта нашей республики.

Награды

 • Республиканская премия комсомола Молдавии им. Б. Главана (1967)
 • Государственная премия Молдавии (1978)
 • Почётный диплом Г. Х. Андерсена (1988)
 • Премия «Геркулес» по литературе (1991)
 • Титул «Народный писатель Республики Молдова» (1992)
 • международная премия Лучиана Блага в области поэзии (1992)
 • Специальная премия Союза писателей Республики Молдова (1994)
 • Медаль «Эминеску. 150 лет рождения» (2000, Румыния)
 • Почётная степень доктора наук Педагогического университета им. Иона Крянгэ (2005, Кишинёв)

Эмиль Лотеану

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лотяну,_Эмиль_Владимирович

Лотяну, Э. У распахнутых глаз… (стихи) / Эмиль Лотяну. – Кишинев: Арк, 2011. – 64 c.

      Выдающийся режиссер, сценарист, поэт Молдовы больше 20 лет жил и творил в Кишиневе. Имя его прочно вошло в историю мирового кинематографа и прославило киностудию «Молдова-филм» своими шедеврами.

  Награды:

 • «Красные поляны» — специальный диплом регионального кинофестиваля в Кишиневе,
 • «Это мгновение»
  • премия регионального кинофестиваля в Минске, 1969
  • вторая премия за лучший историко-революционный фильм Всесоюзного кинофестоваля в Минске, 1970
 • «Лаутары»
  • вторая премия (Серебряная раковина) международного фестиваля в Сан-Себастьяне, 1972
  • специальная премия жюри международного фестиваля в Сан-Себастьяне, 1972
  • Серебряная Нимфа международного кинофестиваля в Неаполе, 1972
  • специальный диплом международного кинофестиваля в Орвиенто, 1972
 • «Табор уходит в небо»
  • Золотая Раковина международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, 1976
  • диплом за лучшую режиссуру международного кинофестиваля «Fest-77» в Белграде, 1977
  • диплом за лучший фильм международного фестиваля в Праге, 1977
  • «Мой ласковый и нежный зверь»
  • участие в основном конкурсе МКФ в Канне, 1978
 • «Анна Павлова»
  • премия за лучший иностранный фильм на международном кинофестивале в Оксфорде, 1984
  • диплом за особые заслуги в развитии кинематографа на международном кинофестивале в Оксфорде, 1984
 • «Лучафэрул» — Национальная премия, 1988

В процессе рассказа о замечательных людях нашего Кишинева юные читатели знакомились с книгами, представленными на выставке-просмотре литературы о родном городе.

                                Подготовила: Татьяна Андрейчук.