Muzeul Memorial al Voluntarilor bulgari din Chişinău


Muzeul Memorial al Voluntarilor Bulgari (este cunoscut şi sub denumirea de Capela în memoria voluntarilor bulgari) are o locaţie plină de încărcătura istorică. Acesta a fost inaugurat în anul 1969 într-o capelă construită în memoria victoriei Rusiei în războiul Ruso-turc din perioada 1877-1878. În acelaşi loc s-a citit Declaraţia de independenţă făcută de către Rusia Imperiului Otoman, în data de 12 aprilie 1877. În acelaşi loc a fost şi parada trupelor ruseşti şi a celor trei detaşamente de voluntari bulgari.

     Paraclisul a fost construit în 1882 în memoria campaniei armatei ruse din 1877-1878. și eliberarea Bulgariei, Serbiei și Muntenegrului de sub jugul turc. La intrarea în muzeu se afla o litografie veche, „Furia turcilor asupra bulgarilor”, care a raportat următoarele informații: „Atrocități monstruoase sunt comise în toată Bulgaria. Din toate punctele locuite de musulmani, călăreți pe cai, care au pornit să jefuiască țara bulgară. „Satele erau în flăcări, iar locuitorii lor nefericiți au fugit, au fost persecutați și uciși ca niște animale sălbatice, femeile, fetele au fost condamnate la moarte”. Potrivit martorilor oculari, pe pereți se aflau liste de voluntari bulgari care au ajuns din diverse locuri din Basarabia.

În acea perioadă la Muzeul Memorial al Voluntarilor Bulgari puteam găsi obiecte, documente, mostre de armament, exponatele muzeului reflectau lupta comună a Rusiei, Moldovei și Bulgariei împotriva Imperiului Otoman. Ulterior, acolo au fost expuse și expoziții legate de relațiile sovietico-bulgare din timpul celui de-al doilea război mondial. Din datele enciclopedice păstrate și amintirile martorilor oculari, aflăm că muzeul a avut documente de fotografii, fotografii ale soldaţilor care au participat la luptele pentru eliberarea Bulgariei, dar care erau originari din Chişinău, copii ale gravurilor, și mostre de arme din acea perioadă. O copie a drapelului Samara a fost de asemenea depozitat aici. Un vizitator al muzeului a putut vedea trofeul militar al lui Milan Papurov — un sabru turcesc, precum și ecusoanele antice ale Dr. Volsky, participant la războiul de eliberare. Muzeul găzduia adesea expoziții de fotografie în legătură cu diverse date din istoria Bulgariei. Așadar, în aprilie 1991, aici a fost deschisă o expoziție de fotografii, intitulată „Epopeea libertății și a nemuririi”, dedicată aniversării răscoalei din aprilie 1876.

La începutul anilor 90, secolul XX capela a fost transferată sub jurisdicţia Mitropoliei Chișinău-Moldova. În timpul reparației, clădirea a fost practic extinsă prin: deasupra ei a fost ridicată o a doua cupolă. Ambele cupole au fost acoperite cu aur. Ușile și ferestrele vechi au fost înlocuite cu cele din termopan. Pe fațada exterioară a capelei, imaginile vechi au fost înlocuite cu imagini sfinte gravate pe marmură neagră.

La moment o parte din exponatele din Muzeul Memorial al Voluntarilor Bulgari le putem vedea în incinta Muzeului de Istorie din Chişinău.

       Clădirea este un monument cu o arhitectură impresionantă şi poartă elemente arhitecturale cu influenţa rusă.

       Capela se află într-un mic scuar şi face parte din lista monumentelor istorice şi arhitecturale ale oraşului Chişinău.

Surse bibliografice:

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/muzee-si-galerii-de-arta/muzeul-memorial-al-voluntarilor-bulgari-din-chisinau-5678

Думиника Ив. Инвалидный дом и часовня в Кишиневе в память об объявлении войны Российской Империи Оттоманской Порте (12 апреля 1877 г.) // Балканите и Европа в Източната криза 1875–1881. София, 2018. С. 413-427.

Angela Olărescu, şef filială

O carte despre traducătoarea Nina Ischimji


Cartea „Молдавское окно в мир мировой литературы”, autor dr. în istorie Ivan Grec, editată în anul 2019 cu prilejul aniversării a 100 ani de la naștere a traducătoarei și redactoarei Nina Ischimji, informează utilizatorii în detalii despre numele basarabencei bulgare Nina Ischimji, ce este puțin cunoscut sau, mai bine zis, necunoscut pentru generațiile noastre. Lansarea volumului dat a avut loc în data de 28 februarie 2020 în incinta Bibliotecii „Hristo Botev”, filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, în cadrul mesei rotunde „Нина Искимжи – болгарка, влюбленная в сказку” (Nina Ischimji – o bulgăroaică îndrăgostită în poveste). Acest eveniment a fost onorat de multe personalități culturale care au activat împreună sau au cunoscut-o în unele circumstanțe pe Nina Ischimji.

Deși nu este o carte voluminoasă, conține 5 capitole și are o structură clară ce evidențiază aspectele mai importante ale vieții și activității traducătoarei. Voi menționa că necesitatea editării acestui volum, cu siguranță, este binevenită, deoarece în el se descrie biografia și activitatea Ninei Ischimji (numele de fată — Telipis) (27 februarie 1920 – 29 septembrie 2009), ce trebuiau făcute publice. Împreună cu membrii familiei traducătoarei s-au efectuat cercetări asupra vieții și creației traducătoarei Nina Ischimji, în baza cărora a fost elaborată și editată cartea. Dr. în istorie Ivan Grec, autorul cărții „Молдавское окно в мир мировой литературы” (O fereastră moldavă în lumea literaturii universale), se expune în lucrare despre faptul cum a studiat biografia și a scos în evidență personalitatea traducătoarei Nina Ischimji, dar, lucrând asupra cărţii, cu regret, nu a putut face legătura și cu oamenii, vecinii care o cunoșteau mai îndeaproape pe Nina Ischimji, chiar și cu cei pe care i-a tradus.

Acest volum oferă informație cu referire la istoria localității Devlet-Agaci (acum Delenî), Basarabia, unde s-a născut Nina Ischimji; arborele genealogic al familiei Telipis-Ischimji; copilăria și adolescența Ninei Ischimji; viața și activitatea traducătoarei Nina Ischimji; cărțile traduse de N. Ischimji în anii 1953 – 1997, aranjate în ordine alfabetică; opiniile unor colegi de serviciu despre această personalitate; o arhivă a surselor în care s-a scris despre traducătoarea Nina Ischimji; clipe în imagini cu amintiri din viața N. Ischimji, iar la sfârșitul volumului sunt anexate toate cărțile brodate care au fost traduse de ea în acele timpuri.

            Volumul dat este valoros și important, căci, prin munca sa depusă pe parcursul anilor de activitate, N. Ischimji s-a consacrat total literaturii, reușind să lase o urmă de neșters în istoria literaturii noastre.

                                              Angela Olărescu, șef filială

Академик Александр Теодоров-Балан — выдающийся ученый Болгарии


25 октября 2019 году в Библиотеке «Христо Ботев» состоялась научно-практическая конференция — «Академик Александр Теодоров-Балан — известный болгарский ученый бессарабского происхождения» (к 160-летию со дня рождения). Модератором конференции был доктор исторических наук Николай Червенков и его выступление — «Жизнь и деятельность академика А. Теодорова-Балан» прозвучало первым, в котором речь шла о колоссальном вкладе ученого в болгарскую и мировую науку и культуру.

     Вторым выступил доктор истории Иван Думиника с сообщением — «Семья ученого А. Теодорова-Балан», в нем были подробно рассмотрены деяния выдающихся представителей знатной фамилии.

  Выступление  доктора филологии Надежды Кара — «Александр Теодоров-Балан о себе» содержало интересные, порой малоизвестные факты из жизни ученого, рассказанные им самим в одноименной книге, единственный экземпляр которой находится на полке нашей Библиотеки.

   Научный сотрудник Общества болгаристов при Академии Наук Молдовы Емилия Банкова выступила с сообщением «Александр Теодоров-Балан — библиограф», где также был рассмотрен огромный вклад ученого в эту область болгарской культуры и литературы.

  Завершением конференции послужило выступление магистра права, молодого сотрудника АН Молдовы Александра Ламбова — «Памятные места, связанные с именем академика А. Теодорова-Балан», в котором прозвучал исторический экскурс и демонстрировались слайды по данной тематике.

   Каждое выступление дополняло и отражало различные аспекты разносторонней деятельности академика как ученого, а рассказы о личной жизни позволяли составить каждому из присутствующих полную картину судьбы и творческого пути на протяжении почти целого века этого замечательного человека. Его вклад в болгарскую лингвистику и филологию просто неоценим.

     Александр Теодоров-Балан (27.10.1859 — 12.02.1959) — автор более 900 трудов по болгарскому языку и литературе, особенно стоит отметить его работы биографическо-исследовательского характера таких колоссов мировой культуры как Кирилл и Мефодий, Софроний Врачанский, Паисий Хилендарски. Он сыграл главенствующую роль в создании болгарского литературного языка, заменив турцизмы и грецизмы новыми словами, прочно вошедшими в лексикон Болгарии. Он является автором нормативных и проблемных работ по грамматике и правописанию, вел неустанную борьбу за правописание, закончившуюся принятием современной орфографии в 1945 году. Является первым ректором Софийского университета.

   Память о выдающемся ученом и замечательном человеке жива в его делах и творениях, а также в памяти благодарных соотечественников.

Автор: Лариса Барабаш

O vizită de studiu al bibliotecarului de origine bulgară din Polonia


      În data de 17 octombrie 2019, Biblioteca „Hristo Botev” a fost vizitată de dnul Jerzy Hatlas, doctor în istorie, cercetător cunoscut al istoriei bulgarilor și găgăuzilor din Basarabia, renumit arheolog-tracolog. Dnul J. Hatlas este și angajat al Bibliotecii Universității „Adam Mickiewicz” din orașul Poznani (Polonia). Doctorul în istorie Ivan Duminica, președinte interimar al Societății Științifice a Bulgariștilor din Republica Moldova, l-a însoțit pe oaspetele nostru în vizita sa la biblioteca noastră. Echipa bibliotecii i-a făcut cunoștință cercetătorului polonez cu fondul de carte rară, precum și cu ziare vechi în limba bulgară (ediții fototipice) ce se păstrează în colecția bibliotecii. S-a efectuat un schimb de experiență cu privire la activitatea bibliotecarilor din țara noastră și a celor din Polonia prin comunicarea cu dnul J. Hatlas. Părțile au convenit la o colaborare continuă în perspectivă dintre Biblioteca „Hristo Botev” și Biblioteca Universitară „Adam Mickiewicz”.

      La finele vizitei, dr. Ivan Duminica a oferit în dar bibliotecii ultima lucrare care a apărut sub redactarea sa științifică. Este prima ediție a colecției „Да бъдет полезен на българския род” ( „Să fie util pentru bulgari”).

Festivalul Republican al Etniilor


https://bibliobotev.files.wordpress.com/2019/09/d094d0bed0bad183d0bcd0b5d0bdd182-microsoft-word-festivalul-2.docx

Duminică, 15 septembrie curent, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” a găzduit un eveniment deosebit de important pentru timpurile tulburătoare de astăzi – tradiționalul Festivalul Etnocultural cu genericul „Unitate prin diversitate”, ediția a XVIII-cea. Etniile ce conviețuiesc pe teritoriul țării noastre de sute de ani diferă prin cultură, tradiții, limba vorbită, dar toate împreună constituie un singur popor – poporul moldovenesc. În cadrul Festivalului fiecare comunitate etnică s-a străduit să demonstreze tot ce are mai valoros din cultura, portul, tradițiile și obiceiurile naționale. Pe lângă toate acestea, Festivalul de obicei aduce și multă culoare, cântec, joc și voie bună.

Biblioteca „Hristo Botev”, alături de partenerii săi fideli – Ambasada Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova, Asociaţia „Българска община”, Societatea Bulgară „Възраждане”, Asociaţia bulgarilor în Chişinău, Ansamblul etnofolcloric „Въгленче” – a participat la acest eveniment cu o expoziție de cărți intitulată „Bulgarii basarabeni despre ei înșiși” care furnizează celor interesați o amplă informație despre istoria, cultura, tradițiile și obiceiurile naționale ale bulgarilor basarabeni, precum și cu o expoziție de broderii confecționate în stil național bulgar. Discuții înflăcărate  a generat cartea „Bulgarii din Republica Moldova”, autor dr. în istorie Ivan Zabunov, imaginile impresionante din carte au trezit la bulgarii basarabeni numeroase amintiri și emoții profunde. Membrii comunității bulgare au prezentat de asemenea bucate tradiționale bulgare prin care și-au demonstrat arta culinară națională,  o expoziție de figuri sculptate în lemn care au atras  atenția publicului vizitator.

Experiența de ani de zile a demonstrat că Festivalul Republican al Etniilor este  o frumoasă sărbătoare, cu adevărat o sărbătoare a prieteniei dintre comunitățile etnice ce contribuie la consolidarea societății noastre și îmbogățește tezaurul nostru cultural.

                                                                 Lidia CÎSSA, bibliotecar