Посиделки или Етномахала


Все мы с детства знаем форму проведения досуга под названием — посиделки. Это вечер, обычно в осенне-зимнее время, когда определенная группа людей собирается для интересного и полезного времяпровождения. Наиболее характерны посиделки для восточных и южных славян. Обычно посиделки проводились для женских работ: прядение, кулинария, вязание и тому подобное, и являлись видом сельской взаимопомощи. Но также это было своего рода местным концертом, так как работа всегда сопровождалась исполнением песен, частушек, народных баллад. А новое для нас слово — этномагала, пришло к нам из болгарского обихода и предполагает район или часть населенного пункта, жителями которого являются люди одной национальности, в нашем случае — болгары. Посиделки, организованные руководителем этноансамбля болгарской песни „Въгленче” („Уголек”) Анной Ивановной Пагур под названием — Етномахала, прошли в Библиотеке „Христо Ботев” г. Кишинева 17 октября текущего года и стали настоящим осенним празднеством, одетым в болгарский наряд. Начну с того, что форма этого мероприятия имеет глубокие исторические корни в биографии самой Анны Ивановны, около 40 лет тому назад на ее малой родине в селе Плопь Кантемирского района регулярно проводились встречи-вечера с интересной программой, где старшие делились нажитым опытом и умением во всех домашних искусствах с молодежью, будь то приготовление яств, плетение кружев, вышивание орнаментом народных блуз и многое другое, присущее культуре и традициям бессарабских болгар. Работа спорилась и в каждом процессе помогала хорошая песня, так как на протяжении всего вечера исполнялся богатый репертуар народных и современных эстрадных песен, тогда их знали множество. Как известно „нам песня строить и жить помогает”, с песней дружней и слаженней работается, а на душе становится легко и приятно.

            Реконструкция такого мероприятия прошла в стенах нашей Библиотеки. Зал был заблаговременно красиво украшен предметами и утварью болгарского национального быта. Хозяюшки позаботились о пышных пирогах и вкусных соленьях, наши гости из южных районов угощали всех блюдами типичными для болгарского юга Бессарабии. Также привезли прялку и веретено, а к ним в придачу шерсть для переработки, чтобы каждый желающий мог освоить процесс, давно позабытый горожанами. Самым главным событием вечера был концерт, исполнялись песни на разных языках и это было просто здорово, а еще делились воспоминаниями своего детства, юности. Атмосфера праздника была чудесной, очень душевной, с ноткой ностальгии в хорошем смысле. Гостей с юга привез сам примар г. Кантемир г-н Роман Чубачук, он тепло отнесся к идее подобных встреч в городе, заявил о своей горячей поддержке в дальнейшей организации мероприятий. Со словами приветствия обратился к присутствующим председатель Центра этнокультурного развития „MIR” г-н Юрий Максимов, который выразил мысль о добрососедстве и сближении всех народов, живущих под солнечным небом Молдовы.

Larisa Barabaș, șef sector Biblioteca „Hristo Botev”

Liuba Dimitriu – un nume necunoscut printre poeţii basarabeni


În acest an, 2021, se împlinesc 120 ani de la naşterea poetei basarabence Liuba Dimitriu. Poeta Liuba Dimitriu (Dimitrieva) s-a născut la 01.01.1901, comuna Ciucur-Mingir, judeţul Tighina, având numele adevărat Dimitrieva. Lazăr Dimitriev, tatăl, era un modest funcţionar la accizele Statului. Era bulgar de origine, pe când Vasilisa, mama, era grecoaică. Poeta a absolvit Liceul de la Comrat, după care s-a stabilit cu traiul la Chișinău. Aici lucrează ca funcţionară la Arhiepiscopie (1916), la Primăria Chișinău − translatoare (1919-1923) şi la Prefectura Poliţiei (1923-1930). Scrie poezii de la 18 ani. Poseda un suflet sensibil, sincer şi curajos, deprindea uşor secretele poeziei. Se stinge din viaţă prematur, după o boală incurabilă (22.03.1930, la mănăstirea Văratic, înmormântată la Chișinău, la Cimitirul Armenesc). Volumul „Crinii Basarabiei”, apărut postum (1931), recomandat cu căldură de Ovidiu Densusianu, i-a adus revelaţia unei remarcabile autoare.

Poeta Liuba Dimitriu a reușit să rămână în istoria literaturii cu realizări bune datorită unui singur volum: „Crinii Basarabiei”, ce reprezintă o culegere de poezii. Placheta înmănunchează poezii scrise între anii 1920 şi 1930. În carte sunt incluse poezii despre Basarabia, pe care poeta o considera un colţ de rai, dar care a trecut prin multe timpuri nefavorabile şi încercări. Întâlnim şi poezii despre natura plaiului natal, frumuseţea lui, ele fiind lirice şi foarte sensibile. Unii critici de artă consideră poezia Liubei Dimitriu drept un spectacol floral, ele deţinând aici un loc evident.

Prin decizia Primăriei oraşului Chişinău nr. 16/21 din 22.07.1992, str. Soltâs a fost redenumtă în numele poetei Liuba Dimitriu. Strada Liuba Dimitriu se află în sectorul Botanica, cart. Munceşti, începe de la şoseaua Munceşti şi continuă în sus până la bd. Decebal, fiind intersectată de străzile Cetatea Albă, Plaiului şi Scutari, paralele cu str. Dimineţii. Pe adresa str. Liuba Dimitriu, 37 este instalată o placă comemorativă: Liuba Dimitriu (1901 – 1930).

Mai jos vă propunem câteva poezii din volumul „Crinii Basarabiei”:

Chemarea Basarabiei

Vino, maica mea cea dragă!
Braţele mi le dezleagă,
Spală-mi rănile de sânge
Şi la sânu-ţi cald mă strange,

Că de-un veac tot rod cu dinţii
Lanţurile umilinţii,
Dar nu pot scăpa din ele,
Că-s prea mică şi sunt grele!..

Vino, maică, mai degrabă,
Pune fraţi-mi toţi la treabă,
Nistrul mai adânc mi-l sape
Şi de stepă-n veci mă scape!

Şi mai vino, maică sfântă,
Să-mi pui vălul cel de nuntă,
Visul tot mi-l împlineşte
Şi cu Prutul mă uneşte!

                 Mai 1920

Satul doarme…

Cu genunchii lângă gură
Şi cu pumnii strânşi sub cap
Satul doarme dus sub şură,
Pe când lupii groapa-i sap.

Întunericul le-ajută,
Stând la pândă după uşi;
Numai crucea pare mută,
Veghind somnul celor duşi.

Dar, în clipa când sunt gata
Să se-arunce-asupra lui,
Un cocoş surprinde gloata
Şi dă vestea cerului.

Şi la semnul crucii toate
Apele din somn tresar,
Spălând vatra de păcate
Şi cu crini umplând-o iar.

Cea din urmă primăvară

În frunze iar se-mbracă plopii
Şi iar mă cheamă mierla-n crâng,
Dar… ce folos!… Când mâine snopii
Cu mâna mea n-am să-i mai strâng!

Şi cucul, şi privighetoarea
Îmi bat în geamuri… iar să viu,
Dar li-e târzie azi chemarea,
Că tot castelul mi-e pustiu…

În zidurile-i măcinate
Ecoul azi răsună a gol,
În porţi zefirul nu mai bate,
Iar florile îi dau ocol…

          Tg.-Neamţ, Martie 1930

Graiul neamului

Atât de dulce-ţi este graiul,
Pe care-l sorb întâia oară,
Încât îmi pare că tot raiul
În cuibul nostru azi pogoară…

Şi nu-i parfum pe-ntreg pământul,
Cum e parfumul limbii tale,
Şi numai miere-i tot cuvântul,
Şi mlădios ca ceara moale.

E fagure, muiat în lapte
Din sânul veşnic cald al Romei,
Aşa ţi-e doina, ce-ntr-o noapte
M-a smuls din ghearele Sodomei!…


Tu, Nistrule!…

Sunați din trâmbițele voastre,
Să tragă tunurile toate,
Că s-a pornit prin văi și sate
Stăpânul visurilor noastre.

Să ne-ncălzească iarăși vatra,
Cum o-ncălzea odinioară
Și să prefacă-n aur piatra,
Ce n-a-ncetat să cânte-n moară.

…Să iasă-n calea lui toți viii
În straie noi cu flori și salbe,
Hotinul iasă-i cu copiii
Sorocii și Cetății-Albe…

O, câte veacuri poartă-n plete,
Câți munți de oase prin pășune,
Ne-o spun și doina pe-ndelete
Și buciumul, când dă să sune!..

…Tu, Nistrule, bătrână straje,
Te scoală și-i sărută urma,
Să sorbi adânc eterna-i vraje,
Ca vântul să nu-ți frângă cârma.

Ci cu sclipiri de — oțel în pleoape,
Strângând la piept stindardul Romei,
Aruncă-ți munții tăi de ape
Peste cuptoarele Sodomei!

Îngroapă-i flăcările roșii
De vadul tău cât mai departe,
Să te slăvească-n cer strămoșii
Și strănepoții după moarte!

Și să nu uiți vr-odată clipa
Când crivățul, ascuns sub maluri,
Acum un veac ți-a smuls aripa,
Lăsând o ran-adâncă-n maluri.

Dar cât de bun și drept e cerul!..
Când Prutul năvălise-n șanțuri,
Ca-nspăimântat sta temnicerul,
Văzându-te scăpat di lanțuri!..

Fiți gata toți!… Stăpânul vine!
S-așternem inimile toate,
Cântând așa cum se cuvine,
Când intră soarele-n cetate.

Să tragem clopotele iarăși,
Să se cutremure tăria
Și toate apele tresară-și
Din unde toată bucuria…

…Și peste veacuri, fără număr,
Copiii noștri-n veci ni-l poarte,
Așa cum El, pe-al vremii umăr,
Ne poartă visul fără moarte!

(La statuia lui Ștefan cel Mare, 1928)

Sursă bibliografică:

Dimitriu, Liba. Crinii Basarabiei: Poezii postume / Liuba Dimitriu. – Chişinău, 2010. – 100 p.

Chişinău: bulevarde, străzi, pieţe, parcuri : Ghid enciclopedic / ediţie îngr. de dr. M. Harjevshi; coord.: conf. univ. dr. L. Kulikovski. – Chişinău, 2017. – P. 109.

                                                             Angela Olărescu, şef Filială

Забытое, но интересное…


История надежно хранит под многовековой пылью времен многие важные факты, обстоятельства, имена и многое другое, что представляет собой огромный интерес в человеческом осознании жизни предыдущих эпох, однако, некоторые важные моменты возвращаются к нам в виде незнакомой доселе информации и выстраивают новую историческую мозаику, более полную и достоверную. Так случилось и с известным украинским шлягером (назовем эту песню более модным и современным словом) «Реве тай стогне Днiпр широкий», который всегда считался народным и всегда относился к лучшим образцам песенного фольклора. Не многие знают, что в 1886 году преподаватель именитой болгарской гимназии города Болград написал музыку на слова знаменитого поэта Украины Тараса Шевченко. Даниил Яковлевич Крыжановский преподавал в гимназии латынь и русскую словесность, надо заметить, что в данной гимназии педагогический коллектив на протяжении всего 19 века состоял из специалистов очень высокого класса и личностей талантливых и незаурядных, что в конечном счете и позволило в будущем выпускникам состояться во всех областях социума и вписать свои имена навеки в историю многих стран, в том числе Болгарии.

               Родился Д.Я.Крыжановский 29.12.1856 году на Херсонщине в семье священника. Окончил Елисаветградское духовное училище, где получил первые знания по теории музыки и хорового пения. Затем продолжил обучение в Одесском и Новороссийском университете, на славяно-русском отделении. Свою профессиональную деятельность начал в Болграде преподавателем и классным наставником в младших классах в 1882 году. Впоследствии обязанности преподавателя росли, но дополнительно Крыжановский обучал учащихся пению, организовал хор мальчиков. Несмотря на большую загруженность, находил время для своего любимого дела — написания музыки, в основной хоровой, которая, по мнению современников,  отмечалась красотой мелодий. На счету композитора немало известных музыкальных произведений, но наибольшей популярностью пользуется вышеупомянутая песня, которая даже приобрела со временем статус народной. Через 7 лет учительства в Болграде Даниил Яковлевич получил повышение по службе, перебрался на работу в канцелярию попечителя Одесского учебного округа. К сожалению, из-за болезни сердца, в 1894 г. в возрасте 37 лет, он умер.

Sursă: https://drive.google.com/file/d/1bJ1kW8aihVMgBQL0fYfU6nM2UJOrfOI7/view

                         Статью подгот.: Larisa Barabaș, șef sector Bibliotecii «Hristo Botev»

Gheorghi Rakovski – un erou al Bulgariei


         Anul 2021 în Bulgaria este marcat ca Anul Gheorghi Stoikov Rakovski (2 aprilie 1821 - 9 octombrie 1867), istoric, etnograf, poet, scriitor și publicist. În acest an se împlinesc 200 de ani de la nașterea acestei distinse personalităţi, Domnia sa fiind şi conducător al mişcării de eliberare a Bulgariei de sub dominația otomană, unul dintre „cei patru mari luptători”, ceilalţi fiind Hristo Botev, Liuben Karavelov, Vasil Levski.  
          În 1841, Gheorghi Rakovski a organizat o societate secretă la Atena pentru a pregăti un atac armat ce urma să fie desfăşurat în Grecia și Bulgaria. Gheorghi Rakovski urmărește în direct evenimentele politice. Aflând despre răscoala din Nis și despre revolta pregătită la Brăila (1841), a plecat în Țara Românească. După eșecul său și situația adecvată a politicii externe, Gheorghi Rakovski a început pregătirile pentru a doua revoltă a bulgarilor din oraşul Brăila (1842), aici putem constata dorinţa revoluţionarului bulgar pentru coordonarea acţiunilor bulgarilor, sârbilor şi grecilor, pentru formarea unei coaliţii largi. După un alt eșec, Rakovski s-a retras, dar aflând că au fost arestați oameni nevinovați, a decis să se predea. Venind la Brăila, Rakovski a primit un pașaport grec sub acest nume. Instanța i-a condamnat la moarte pe el și pe alți șase participănţi la mişcarea de eliberare. Folosind decretele capitulațiilor (cetățenii străini pot fi judecați numai de către organele de justiţie din propria ţară), Rakovski și grecii condamnați s-au adresat consulului general grec din București, care considera că este o chestiune de demnitate greacă să nu abandonezi un deținător de pașaport grec. La 14 iulie 1842 sentința a fost confirmată, dar condamnații au fost predați consulatului grec la București. 
       În afară de oraşul Brăila, un centru important al tulburărilor bulgarilor a fost şi orăşelul Reni din Basarabia de Sud, unde nucleul organizaţiei secrete era condus de către Vasil Hadjivălkov şi Petru Gancev. În 1843, Gheorghi Rakovski a condus răscoala anti-turcă de la Brăila.
          Gh. Rakovski este cunoscut și ca poet, prozator şi publicist remarcabil, pasionat. În poemul „Tovarăș de pădure” („Горский пътниk” - Нови-Сад, 1857), a glorificat lupta haiducilor bulgari împotriva asupritorilor. În ziarele editate „Българска дневница”, „Дунавскый Лебедъ” (Bolgrad, 1860-1861), şi revista „Бъдущност” (București, 1864) a tratat ideile de solidaritate fraternă a popoarelor balcanice în lupta pentru eliberarea lor.
          La 9 octombrie 1867, Gheorghi Rakovski se stinge din viaţă, motivul fiind o boală grea - tuberculoza. În cinstea marelui luptător şi scriitor Gheorghi Rakovski, instituția de învățământ superior militar din Bulgaria îi poartă numele - Academia Militară „Gh. S. Rakovski”. În orașul Bolgrad (regiunea Odesa, Ucraina) o altă instituţie de învățământ îi poartă numele – Gimnaziul „Gh. S. Rakovski”. 
 Sursă bibliografică:

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

      2. https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Sava_Rakovski

     3. https://kotel.bg/vidni-lichnosti-rodeni-v-kotel/georgi-stoikov-rakovski/

                                                    Angela Olărescu, şef filială

Бесарабски гердан 2020


În anul curent a fost publicat volumul Бесарабски гердан: Алманах налитературни творби на бесарабските автори, ediția a III-a, scos de sub tipar de sub patronajul Fundației „Български дух”. Alcătuitorul almanahului este scriitorul din orașul Taraclia – Ivan Alavațchi (pseudonim literar – Ivan Dunev).

Pe coperta cărții este înfățișată imaginea unei gospodării din sudul Basarabiei evidențiind unele ornamente naționale bulgare.

Volumul prezent conține șase capitole: Poezii; Proză autobiografică; Publicistică; Dramaturgie; Geneologie, unde sunt publicate materialele autorilor de diferite vârste. Volumul cuprinde 280 de pagini. Autorii publicațiilor din volum sunt nu numai din Moldova dar și din Ucraina, Bulgaria, Italia, Brazilia, din acele locuri ale lumii unde locuiesc oameni de origine bulgară.

În creația sa autorii își exprimă dragostea sa pentru plaiul natal, respectul față de istoria națională, grija față de soarta țării sale, astfel dezvoltând și îmbogățind moștenirea strămoșească.

În volumul Бесарабски гердан: Алманах на литературни творби на бесарабските автори suntpublicate poezii, povești, eseuri și drame care merită atenția publicului cititor, dar un interes deosebit, după părerea mea, prezintă publicațiile ce se referă la istoria noastră națională, precum și acele eseuri care determină o regândire a existenței noastre actuale.

          Acest volum a fost lansat în data de 18 octombrie 2020 la Biblioteca „Hristo Botev” cu participarea directorului Fundației „Български дух”, dl. Oleg Cosîh, redactorului textelor în limba găgăuză, dl. dr. Vitalii Sîrf și în prezența unor utilizatori ai bibliotecii noastre.

În concluzie o să menționez că volumul dat promovează istoria, folclorul, limba și literatura bulgară prin creația literară a tinerilor autori bulgari basarabeni. Almanahul devine de fiecare dată tot mai valoros în lucrări, pagini și autori.

                                                             Angela Olărescu, șef filială