O vizită de lucru la bibloteca noastră


     20180103_105215Azi, 3 ianuarie 2018 Biblioteca bulgară «Hristo Botev» a fost  vizitată de către doctorul în istorie Ivan Duminica (vice-preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Bulgariştilor din Republica Moldova, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM). În cadrul întrevederii cu directoarea bibliotecii dna Angela Olărescu s-a discutat planul de activităţi comune ce vor fi organizate pe parcursul anului împreună cu bulgariştii.  Dintre principalele evenimente s-au menţionat aniversarea a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman; 110 ani de la proclamarea Independenţei Bulgariei. S-a subliniat necesitatea evidenţierii personalităţilor marcante de origine bulgară, care au avut un aport semnificativ în dezvoltarea Basarabiei. În cadrul intrevederii s-a atras atenţia la intensificarea cercetărilor în domeniul relaţiilor moldo-bulgare. Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din RM are experienţă în acest sens editând patru volume a culegerii de studii cu genericul Relaţiile moldo-bulkgare / Молдовско-български връзки.

20180103_105659

    Oaspetele a mulţumit colectivului bibliotecii pentru munca prodigioasă depusă pe parcursul anului 2017, când s-au organizat diferite activităţi ştiinţifice şi culturale cu implicarea savanţilor şi a reprezentanţilor comunităţii bulgare din Chişinău.

     În acelaşi timp dna A. Olărescu şi-a exprimat speranţa că şi în viitor Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova va fi un partener fidel în realizarea iniţiativelor ce vin din partea colaboratorilor Bibliotecii «Hristo Botev».

20180103_104839

La sfârşitul întâlnirii dr. Ivan Duminica a dăruit bibliotecii noastre un set de cărţi cu conţinut ştiinţific, care abordează subiectul diversităţii etnice şi culturale a Republicii Moldova. Ne bucură faptul, că şi colecţia noastră dedicată bulgarilor basarabeni s-a complectat cu o nouă carte realizată de savantul Iv. Duminica (împreună cu D. Fabian) cu denumirea: Valorificarea Patrimoniului Etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii (compendiu).

                                                                   Angela Olărescu

Реклама

O NOUĂ CARTE A dr. IVAN DUMINICA DESPRE BULGARII BASARABENI


1 coperta_duminica_2017.output

Recent a văzut lumina tiparului monografia dr. în istorie Ivan Duminica sub titlul: „Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856)”. Cartea conține informație despre imigrarea, stabilirea și dezvoltarea bulgarilor în Basarabia. Cu ajutorul materialelor inedite din arhivele din Chișinău, Odesa, Ismail și Moscova autorul în premieră face analiza detaliată a cauzelor ce au adus la imigrarea bulgarilor la nord de Dunăre. Sunt importante și datele privitor la intemeierea primelor colonii. Se descrie starea școlilor și dezvoltarea spirituală în coloniile bulgare din Bugeac. Sunt importante și hărțile, care arată amplasarea coloniilor și situația lor etno-demografică.

Sărbătoarea prieteniei


20170924_103646   Ultima duminică a lunii septembrie a avut un colorit deosebit pentru populaţia din capitală şi din alte localităţi ale Moldovei. Aici, în data de 24 septembrie, în Grădina Publică din centrul Chişinăului s-a desfăşurat cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului Etniilor din Republica Moldova cu genericul „Unitate prin diversitate”. Reprezentanţii a 27 de etnii au participat la acest frumos eveniment de valoare naţională. Aleile parcului au fost amenajate în stiluri naţionale ale diverselor minorităţí din ţară. Fiecare comunitate s-a străduit să demonstreze specificul etniei sale ce se reflectă în cultură şi portul naţional. Au fost amenajate expoziţii de carte în limba maternă a etniilor din republică, expoziţii de artă decorativă, de arte plastice şi artezanat. De asemenea, reprezentanţii etniilor au prezentat bucate naţionale, cântece şi dansuri care au provocat interesul oaspeţilor.

21994462_1731709693537414_2185235383255726266_o

     Biblioteca „Hristo Botev”, alături de alte filiale minorități ale Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” şi de partenerii săi fideli – Ambasada Bulgariei în RM, Comunitatea bulgară din RM., Societatea ştiinţifică de bulgaristică de pe lângă Academia de Ştiinţe a R.M, Asociaţia obștească „Centrul cultural bulgar”, a fost prezentă la acest eveniment şi a luat parte activă. Biblioteca a amenajat o expoziţie de cărţi intitulată „Българи от Бесарабия” ce dezvăluie file din istoria Bulgariei, şi anume despre eliberarea Bulgariei de sub jugul turcesc şi formarea statului bulgar, despre eroii naţionali ai Bulgariei, precum şi despre cultura, tradiţiile şi obiceiurile naţionale bulgare. Colaboratorii bibliotecii au dus discuţii cu privire la cele menţionate cu oaspeţii festivalului care s-au apropiat şi s-au dovedit a fi interesaţi de istoria şi cultura Bulgariei, invitându-i şi la biblioteca „Hristo Botev” pentru a beneficia de informaţie mai completă despre această minunată ţară. Membrii comunităţii bulgare, mulţi dintre care sunt şi utilizatori ai bibliotecii noastre, au amenajat un cort în care au prezentat bucate tradiţiionale bulgare. Au răsunat cântece bulgăreşti, oaspeţii au fost invitaţi să guste din bucatele preparate pentru această sărbătoare cu multă măiestrie şi plăcere.

     Festivalul Etniilor este, pe bună dreptate, o sărbătoare a prieteniei. Scopul acestui eveniment este promovarea tradiţiilor minorităţilor naţionale, dezvoltarea dialogului intercultural, consolidarea relaţiilor de prietenie între reprezentanţii diferitor etnii care locuiesc pe teritoriul ţării noastre. Deci să fie veşnic vie flacăra prieteniei, să încălzească inimile oamenilor prin căldura şi farmecul său.

                           Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa

Желающим изучить болгарский язык!


О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

      С 16 сентября 2017 в рамках проекта Министерства Образования Республики Болгария «Роден език и култура зад граница» в болгарской библиотеке «Христо Ботев» открывается Воскресная школа изучения болгарского языка, литературы, истории и культуры Болгарии  набираются группы на 2017-2018 учебный год:

 • Детская группа (7 – 12 лет)
 • Группа для начинающих
 • Группа подготовки для поступления в ВУЗы Болгарии
 • Набор в этнофольклорный ансамбль «Въгленче»

  ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

  Занятия проводятся по субботам и воскресеньям

  с 10.00 до 14.00 часов

  Запись и дополнительная информация:

  Республика Молдова

  г. Кишинев

  бул. Григоре Виеру, 25

  библиотека «Христо Ботев»

  https://bibliobotev.wordpress.com/

  телефон: 022-228-752

 

 

Подвиг и слава Болгарского ополчения


  В апреле 2017 года исполнилось 140 лет со времени начала Русско-турецкой войны 1877-78 гг. и в эти же весенние дни в Кишиневе было создано движение по мобилизации добровольцев в ряды Болгарского ополчения, куда вступили те, кто мечтал о свободе родной Болгарии, то есть многочисленные отряды бессарабских болгар, вписавших навечно свои имена в летопись Освободительной войны.

 На полках библиотеки «Христо Ботев» имеется ряд книг, рассказывающих о славных героях-ополченцах и легендарных событиях и победах дружин Болгарского ополчения, сыгравшего важную роль в общем деле победы и избавления от многовекового османского ига.

 1.  Бессарабия и освобождение Болгарии/ отв. ред.: Николай Червенков. — Chișinău, 2004. — 127 с.

Scan10007

 

Сборник включает материалы научной конференции с аналогичным названием, которая состоялась 27 марта 2003 года. Статьи выступавших содержат ценные исторические сведения о данной войне, а также ряд интересных исследований посвящены истории создания и участию бессарабских дружин в военных действиях. Материалы сборника на болгарском, румынском и русском языках.

   2. Стефанов, Стефан. Пред олтара на Отечеството: имена от Пантеона на безименните бесарабски българи видни-войсководци жертвали живота си за майка България/ Стефан Стефанов. — София, 1995. — 304 с. Scan1

 Книга болгарского исследователя истории Стефанова целиком посвящена теме участия бессарабских болгар в данной войне, среди них герои добровольных дружин и чины регулярных войск, жертвовавших своей жизнью ради высокой цели освобождения Родины. Издание на болгарском языке.

 

 1. Поглубко, Константин. През равнините към Балкана/ Константин Поглубко; прев. от руски Виолета Пенева, Калин Тасев. — София, 1979. — 180 с.

 Scan10001Монография известного молдавского историка-болгариста Константина Поглубко посвящена многострадальной истории переселения болгар, спасавшихся от турецкого ига, а также дальнейшему участию переселенцев в важных исторических моментах 19 века. Одна из глав отведена Болгарскому ополчению. Книга на болгарском языке.

 

4. Кайряк, Петр. Олимпий Панов: (1852-1992)/ Петр Кайряк. — Cahul, 1992. — 40 с.

 Известный тараклийский краевед Петр Кайряк издал брошюруScan10002 о своем знаменитом земляке — Олимпии Панове, герое Молдовы и Болгарии. На основе исторических, архивных и собственных исследований автор собрал богатый материал о жизни и деятельности легендарного борца за свободу и процветание своей прародины. Брошюра на русском языке.

 

 1. Караиванов, Никола. Събития и герои от родната ни история/ Никола Караиванов. — Болград, 1995. — 76 с.

 Scan10003Болгарский историк Караиванов всю свою жизнь исследует непростую судьбу ветви болгарского народа, нашедшего родной кров под свободным небом соседних земель. Зачастую в его изданиях отводится достойное место теме бессарабских болгар-ополченцев и их славному участию в военных действиях. В данной брошюре имеется глава соответствующей тематики. На болгарском языке.

 

 1. Караиванов, Никола. Събития и герои от родната ни история; кн.2 (статии) / Никола Караиванов. — Одеса, 2005. — 212 с.

 Во второй книге болгарского историка описаны Scan10004героические события участниками которых были бессарабские болгары, а также жизнеописание ряда офицеров и военачальников, уроженцев Бессарабии. Книга на болгарском языке.

 

 1. Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. — 125 лет./ отв. ред. Н. Червенков. — Chișinău, 2003. — 133 с.

 Scan10005В сборник включены материалы научно-практической конференции данной тематики и несколько статей выступавших посвящены теме начала Русско-турецкой войны и созданию добровольных дружин в Кишиневе в 1877 году.  На русском языке.

Немало времени прошло с тех героических дней, но по сей день слава  и память о героях «былых времен» почитаема и хранима в благодарной памяти их потомков, научных трудах исследователей и книгах, хранящихся на полках библиотек. Всем, кому интересна история, судьбы героев, богатый краеведческий и биографический материал просьба обращаться к нам!

                   Книжную выставку подготовила Лариса Барабаш; șef oficiu