Eterna lumină a creației Marelui poet


    50295347_2493077804067262_839116578187378688_oLumina sărbătorilor de iarnă și-a orientat razele spre alte mari sărbători – Ziua Culturii și Ziua de naștere a Marelui poet român Mihai Eminescu. „Zilele Eminescu” au fost consemnate și la Biblioteca „Hristo Botev”, alături de întreaga comunitate din țară, printr-o gamă de activități. În cadrul Serviciului „Pasionați de lectură” au fost desfășurate două ore de lectură cu copiii de la grădinițele din teritoriu „Dulce copilărie”, „Lumina operei poetului nemuritor” și Medalionul literar-muzical „Mihai Eminescu și lumea copilăriei”. Ne dorim mult ca copiii încă de la această vârstă fragedă să înceapă a-l citi și a-l cunoaște pe renumitul poet național  Mihai Eminescu  care toată viața își găsea alinare în lumea copilăriei. După cum notează în eseul său „Eminescu” scriitorul Tudor Arghezi, Mihai Eminescu, fiind foarte român, este universal, accentuând prin aceste cuvinte importanța creației poetului care promovează valorile umane cele mai de preț precum : cinstea, demnitatea, sinceritatea, omenia, dragostea de țară, de plaiul natal, frumusețea spirituală etc., de aceea este recomandabil pentru toate vârstele și toate națiunile.

      Ora de lectură „Dulce copilărie” a avut loc la Grădinița „Trofimaș”  la 14 ianuarie curent. Copiii au aflat unele date importante din biografia poetului, de asemenea și despre operele poetului pentru copii, au luat cunoștință de cărțile cu versuri pentru copii scrise de Mihai Eminescu de care dispune biblioteca, au recitat și au înscenat în grup poezia „Somnoroase păsărele”, apoi au desenat scene din această poezie fiecare în felul său, cele mai bune desene au fost comentate de către copii.

     O altă Oră de lectură cu genericul „Lumina operei poetului nemuritor” s-a desfășurat la Biblioteca „Hristo Botev” împreună cu preșcolarii de la Academia copiilor „FasTracKids” în data de 16 ianuarie curent. Cu ajutorul filmulețului „Eminescu și creația pentru copii” demonstrat la ecranul mare, împreună cu copiii am vizitat casa din Ipotești din România cu locurile natale unde a copilărit Mihai Eminescu, astăzi Memorialul Ipotești, am ascultat o ușoară prezentare a celor mai renumite poezii pentru copii ale lui Mihai Eminescu („Ce te legeni, codrule”, „Revedere”, „La mijloc de codru des”, „Somnoroase păsărele” ș.a), apoi am prezentat cărțile cu operele poetului de la expoziția „Sub raza gândului etern”, dintre care am evidențiat cartea „Unde ești copilărie?”, editor Silvia Ursache, unde sunt adunate cele mai frumoase poezii pentru copiii scrise de Mihai Eminescu  din care am lecturat poeziile „La mijloc de codru des…”‚ „Lebăda”, am vorbit despre dragostea nemărginită a poetului față de plaiul natal – dealurile înverzite, luncile cu flori, codrii cu foșnetul frunzelor,  cu ciripitul păsărilor, șopotul izvoarelor, balta, lacul plin cu flori de nufăr ce și-au găsit reflectare în versurile poetului. Copiii au recitat versuri de Mihai Eminescu care le-au plăcut mai mult: „Revedere”, „Ce te legeni”, „Fiind copil, păduri cutreieram…”, „Somnoroase păsărele”, un fragment din „Luceafărul” ș.a. Ulterior, am prezentat cartea „Luceafărul”, scoasă în lumină la Editura „Silvius Libris” din Chișinău,  la ilustrarea căreia au fost folosite lucrări de mătase ale pictoriței Olesea Șibaev, accentuând faptul că aceasta este cea mai valoroasă operă a poetului, am povestit foarte succint subiectul cu lectura selectivă a textului. În continuare, împreună cu copiii am vizionat filmul cu desene animate „Luceafărul” la ecranul mare, pentru ca copiii să memoreze mai bine textul și subiectul și să se convingă de bogăția emoțiilor concentrate în această operă poetică și ca emoțiile trăite să fie mai vii.50274383_2493598757348500_2984849460078575616_o

      Programul Medalionului literar-muzical „Mihail Eminescu și lumea copilăriei”, care a avut loc în data de 16 ianuarie cu participarea copiilor de la Grădinița „Licurici”, a fost, de asemenea, variat. După o scurtă informație despre viața și activitatea literară cu referire la poezia pentru copii cu demonstrarea la ecranul mare a locurilor de baștină a poetului — casa din Botoșani și casa din Ipotești, priveliștile din împrejurimile acestor localități, pozele poetului și a rudelor lui, am efectuat  lectura și comentarea unor poezii ale poetului selectate din cărțile de la expoziția „Sub raza gândului etern…”. Ulterior, copiii au recitat versuri de Mihai Eminescu în duet – „Revedere” și „Ce te legeni…”, în grup – „Somnoroase păsărele”, individual alte versuri: „Crăiasa din povești”, „Și dacă…”, fragmente din poemul „Luceafărul”, după care am vizionat filmul cu desene animate „Luceafărul”. La finele actvității, am vorbit și despre muzicalitatea versurilor lui Mihai Eminescu, despre versuriule care au fost transpuse pe muzică, cum ar fi : „A ruginit frunza din vii…”,  „Sara pe deal”, „Ce te legeni…”, „Somnoroase păsărele” ș.a. Apoi am ascultat cântecul „Sara pe deal” cu imaginile respective la ecran, ulterior în cor, împreună cu copiii, am interpretat cântecul „Somnoroase păsărele”, care e cunoscut de către toate generațiile de copiii ca cântec de leagăn.50241572_2493077217400654_4638574536629944320_o

     După asemenea activități cu copiii  desfășurate an de an, mă conving iarăși și iarăși că Eminescu trăiește și va continua să trăiască peste vremuri, atăta timp cât copiii, chiar și cei mici, vor citi versurile Domniei Sale și se vor pătrunde de sentimentele profunde ce izvorăsc din ele. Cu ajutorul cărților îl vom ține pe Marele poet aproape de noi.„Luceafărul” poeziei noastre strălucește în continuare, numele poetului îl poartă astăzi  biblioteci, librării, licee, teatre, străzi din Moldova și România, și își revarsă razele peste Univers.

 

Lidia Cîssa, bibliotecară

Magnifica poezie a lui Mihai Eminescu


img_3145

Mihai Eminescu intră în viața copiilor încă în fragedă copilărie, odată cu cântecele de leagăn și basmele. Aici mă refer la poezia „Somnoroase păsărele”, în primul rând, transpusă pe muzică de puțin cunoscutul muzician T. Flondor, și frumoasele basme, povestite de către părinţi sau educătorii de la grădinițe, cum ar fi „Făt frumos din lacrimă”, „Frumoasa lumii”, „Calul traian” ș.a. Începând cu anii de școală, copiii prind a-l cunoaște tot mai profund pe marele poet, citind și savurând frumoasele versuri în care poetul își exprimă dragostea sa nemărginită față de meleagurile natale — față de codrii dragi, lacurile cu maluri verzi presărate cu flori, câmpiile întinse, față de ființele dragi — mama, tata, frații, surorile, povestește despre anii de copilărie petrecuți în sânul naturii.

         În ajunul zilei de naștere a renumitului poet, care a fost declarată și Ziua Culturii Naționale în cinstea acestua, când toată comunitatea culturală din țară marchează acest eveniment, biblioteca  „Hristo Botev” de asemenea a organizat un rând de activități. Astfel,în ziua de 12 ianuarie curent a avut loc Ora de lectură cu genericul  „Unde ești, copilărie?” în baza versurilor marelui poet național M. Eminescu la Liceul Teoretic  „M.Sadoveanu” cu elevii clasei I.

         La început, le-am oferit copiilor o scurtă informație despre anii de copilărie și de studii ai lui M. Eminescu, înzestrând-o cu imagini și fotografii din cărți. Copiii au completat comunicarea mea cu povestirile sale despre marele poet. Apoi am numit poveştile scrise unele în proză, altele în versuri. Mai detaliat am vorbit despre  M. Eminescu-poetul. În centrul atenției am pus poemul  „Lucerărul”, care este cea mai importantă operă a poetului. Am trecut foarte succint prin subiectul lucrării, care pentru copii este o poveste fascinantă scisă în versuri, însă cu un final trist. Lectura selectivă a lucrării am efectuat-o din cartea M. Eminescu „Luceafărul”, publicată de editura  „Silvius Libris”, reprezentând o ediție minunată, ilustrată foarte frumos. La ilustrarea cărții au fost utilizate lucrări pe mătase artificială ale pictoriței Olesea Şibaev.img_3137

         În continuare am trecut la lirica peizajistă și poeziile despre anii de copilărie petrecuți la Botoșani și Ipotești, pe acele locuri pitorești, unde s-au perindat primii ani din viața celui ce i-a fost hărăzit să devină mai apoi poet de valoare universală. Aici au fost zămislite primele poezii ale lui Mihai Eminescu, inspirate de farmecul naturii, de frumusețea meleagurilor natale, care l-au influețat pe parcursul întregii vieți spre crearea operelor de o splendoare rară. Spre atenția copiilor am pus cartea lui M. Eminescu  „Unde ești copilărie?” care include în sine versuri despre anii de copilărie, codrii dragi, diferite vietăți din pădure, precum și despre personalitățile sfinte precum sunt Iisus Hristos, Feciora Maria, tradiții naționale. Amintirile legate de anii copilăriei sunt întotdeauna scumpe și de neuitat. Poetul le-a întipărit pe veci în lirica sa de o muzicalitate deosebită. Au fost lecturate  poezii și fragmente din poezii: „Ce te legeni,codrule? ”, „Lebăda”, „Fiind copil păduri cutreieram”, „Copii eram noi amândoi”, „Colinde, colinde”. Cartea de asemenea a fost scoasă spre lumină de editura „Silvius Libris”, foarte vioi prezentată grafic de Ludmila Cojocaru.

         Vorbind despre Mihai în anii copilăriei, l-am prezentat ca pe un copil visător, cu un suflet foate blând și bogat, îndrăgostit de acele „dulci plaiuri” și  „câmpii râzătoare”, căruia îi plăcea la nebunie să se plimbe prin păduri,să asculte foşnetul frunzelor, cântecele păsărilor, fiind gata să îmbrățișeze întreaga natură cu toată ființa sa, dar totodată era și el un copil ca alții, pus pe șotii, încadrat în diverse jocuri copilărești. M-am străduit să transmit copiilor frumusețea versurilor eminesciene, să le trezesc gustul de a citi versuri, de a gândi asupra celor citite,să ajungă la sufletul lor. De la Mihai Eminescu ne învățăm cum să ne iubim țara, neamul, limba, cum să luptăm pentru demnitatea naţională. El a fost un geniu care merită  toată atenția și admirația noastră.

La finele activității,vorbind despre versurile lui M. Eminescu transpuse pe muzică, împreună cu copiii am interpretat cântecul  „Somnoroase păsărele”. Sper că această oră de lectură a fost utilă pentru copii și le-a adus plăcere.

                                                            Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa

Eminescu — Luceafărul neamului


        cam02949Multe sărbători a neamului sunt în an, dar cu totul deosebită are loc în fiecare an la 15 ianuarie. Anul acesta vom remarca 167 ani din ziua nașterii celui mai mare poet  clasic al literaturii române M ihai Eminescu. El ne-a lăsat o operă nemuritoare,  deși poartă amprenta timpului  și spaţiului, înscris prin conținutul și prospețimea aromei poetice în fondul de aur al literaturii universale.

     Fenomenul eminescian întreține un interes mereu crescând din partea publicului cititor. Editată, reeditată în zeci și zeci de limbi opera lui și sute de scrieri continuă să fie un viguros generator de idei și sentimente ce-și găsesc expresa în noi și noi creații literare, artistice şi muzicale.

        A trecut mai mult de un secol și jumătate de când Luceafărul literaturii române, pășind al vieții hotar, a intrat în nemurire. N-au contenit a-l troieni cu drag pe M. Eminescu aducerile aminte, întrucât în tot ce a scris el sunt prezente și vor dăinui peste vremuri talentul și dăruirea,sinceritatea și pasiunea, dorința ferbinte întru prosperarea semenilor năzuința spre un viitor mai bun.cam02983

        Opera lui Eminescu prezintă o contribuție importantă în literatura noastră. Ea a devenit un bun spiritual universal, a fost asimilată de patrimoniul literar multinațional din țara noastră aflându-și ecoul în sufletele noastre.

        Eminescu a știut să pătrundă în adâncul sufletului omenesc simpatia lui fiind de partea celui de caută în lume și în vreme adevăr.

        Cu această ocazie am desfășurat o oră de lectură la Gimnaziul I.L.Caragiale în clasa a 2-a, diriginte dna Ana Ianciu.

        Copii au recitat cu plăcere poeziile cunoscute din creația lui Eminescu: Somnoroase păsărele, Revedere, Ce te legeni codrule. Eminescu s-a remarcat nu numai ca poet, dar și ca prozator. A scris basme pentru copii. Una din basme Borta vântului, am citit-o cu elevii cl. 2-a la 12 ianuarie curent în Gimnaziul Teatral «I. L. Caragiale». Elevii au fost atenţi şi au participat activ la dezbaterile basmului. Am discutat că nu-i bine să fii hapsân. Copii au caracterizat eroii basmului prin diagrama WENN. La finele basmului biruie binele. Le-am recomandat să citească opera lui Mihai Eminescu și să ne viziteze biblioteca «Hriato Botev» împreună cu părinţii.

                                                      Articol îngrijit de bibliotecara Nina Moraru