În memoria Marelui poet Mihai Eminescu


26239247_1871656892876026_1587332414305259035_n     Mihai Eminescu este poetul care e citit de către toţi, de la mic şi până la mare, este adorat atât de copii, cât şi de maturi datorită faptului că versurile sale încântă printr-un lirism şi muzicalitate deosebite, precum şi prin profunzimea emoţiilor.

      Ziua de 15 ianuarie a fost declarată Ziua Culturii în cinstea marelui poet al literaturii române Mihai Eminescu, deoarece Domnia Sa a contribuit în mare măsură la promovarea celor mai esenţiale valori culturale – dragostea de ţară, de limba maternă, de neam, cinstea, demnitatea, sinceritatea, omenia — şi cu spiritul poeziei sale a luminat multe generaţii de oameni. Biblioteca „Hristo Botev” s-a alăturat la multitudinea de activităţi dedicate Zilei de naştere a renumitului poet, Luceafărului poeziei noastre Mihai Eminescu care s-au desfăşurat în această zi, precum şi pe tot parcursul săptămânii în întreaga ţară. Astfel, la 15 ianuarie curent la biblioteca „Hristo Botev” a avut loc medalionul literar-muzical cu genericul „În ritmul versului eminescian” cu participarea copiilor de la Academia FasTraKids la care am fost moderatoare. Programul activităţii a cuprins unele file din biografia şi creaţia literară a poetului M.Eminescu, lectura şi recitarea versurilor, înscenarea unor opere ale poetului, audierea cântecului „Somnoroase păsărele”.26734243_1871657119542670_181766827756633002_n

      Pentru a le povesti copiilor foarte succint şi accesibil despre unele date şi momente din viaţa şi creaţia poetului, am folosit ecranul mare, ilustrând comunicarea mea cu unele imagini memorabile – renumitul portret al poetului, casa părintească de la Ipoteşti care astăzi este Muzeu Naţional, fotografiile părinţilor, a întregii familii, locurile pitoreşţi din împrejurimile Ipoteştilor şi Botoşanilor (iubitul codru, lacul plin cu flori de nufăr, cu maluri cu covoare de flori colorate, câmpii întinse) atât de dragi sufletului poetului. Paralel, am efectuat lectura unor anumite versuri din culegerea destinată copiior „Unde eşti copilărie” (Editor – Silvia Ursache), în care sunt incluse poezii despre copilărie unde poetul îşi deapănă aduceri-aminte, despre natură, în sânul căreia şi-a petrecut copilăria Mihai şi i-a rămas dragă pentru toată viaţa, despre diferite vietăţi din păduri, ca părţi ale naturii, din ţinutul natal – „Copii eram noi amândoi”, „La mijloc de codru des”, „Freamăt de codru” ş. a. Vorbind despre poveştile scrise de M.Eminescu, le-am prezentat culegerea „Basme” şi „Luceafărul” care sunt foarte frumos ilustrate şi deci foarte plăcute de citit pentru copii.

   26731012_1871657279542654_5225402608132876258_n  În partea a doua a activităţii au luat cuvânt copiii, demonstrându-şi dragostea şi recunoştinţa faţă de minunatul poet. Ei au recitat versuri din creaţia poetului, unele teatralizându-le, precum: „O, rămâi…”., „Ce te legeni ?” , „Revedere”, „Lebăda” ş.a.  Au recitat şi înscenat fragmente din poemul „Luceafărul”, demonstrându-şi cu plăcere capacităţile sale de „artişti” şi măiestria sa recitativă,  fiind şi costumaţi respectiv conform rolurilor. Astfel, fascinanta poveste a Lucefărului şi Cătălinei, a frumoasei fete „din rude mari împărăteşti”, a poposit iarăşi la noi în bibliotecă dedata aceasta în interpretarea copiilor de la FasTraKids.

     În încheiere, am vorbit despre lirismul şi muzicalitatea versurilor poetului, despre versurile transpuse pe muzică. Le-am propus copiilor spre audiere cântecul pe versurile lui M. Eminescu „Somnoroase păsărele”, acest cântec de leagăn cunoscut multor generaţii de copii. Cântecul a fost audiat de copii pe fond de un mic video demonstrat la ecranul mare. Activitatea în memoria ilustrului poet Mihai Eminescu s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, prietenoasă şi creativă. Cu siguranţă, copiilor le-a făcut plăcere să participe la celebrarea acestui eveniment important al culturii şi literaturii române – Ziua de naştere a Luceafărului poeziei naţionale. Pe an ce trece copiii vor îndrăgi şi mai mult opera poetului, cunoscându-l mai profund, noi, bibliotecarii, le vom acorda tot suportul pentru aceasta.

                         Articol îngrijit de bibiotecara Lidia Cîssa

 

Реклама

O vizită de lucru la bibloteca noastră


     20180103_105215Azi, 3 ianuarie 2018 Biblioteca bulgară «Hristo Botev» a fost  vizitată de către doctorul în istorie Ivan Duminica (vice-preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Bulgariştilor din Republica Moldova, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM). În cadrul întrevederii cu directoarea bibliotecii dna Angela Olărescu s-a discutat planul de activităţi comune ce vor fi organizate pe parcursul anului împreună cu bulgariştii.  Dintre principalele evenimente s-au menţionat aniversarea a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman; 110 ani de la proclamarea Independenţei Bulgariei. S-a subliniat necesitatea evidenţierii personalităţilor marcante de origine bulgară, care au avut un aport semnificativ în dezvoltarea Basarabiei. În cadrul intrevederii s-a atras atenţia la intensificarea cercetărilor în domeniul relaţiilor moldo-bulgare. Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din RM are experienţă în acest sens editând patru volume a culegerii de studii cu genericul Relaţiile moldo-bulkgare / Молдовско-български връзки.

20180103_105659

    Oaspetele a mulţumit colectivului bibliotecii pentru munca prodigioasă depusă pe parcursul anului 2017, când s-au organizat diferite activităţi ştiinţifice şi culturale cu implicarea savanţilor şi a reprezentanţilor comunităţii bulgare din Chişinău.

     În acelaşi timp dna A. Olărescu şi-a exprimat speranţa că şi în viitor Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova va fi un partener fidel în realizarea iniţiativelor ce vin din partea colaboratorilor Bibliotecii «Hristo Botev».

20180103_104839

La sfârşitul întâlnirii dr. Ivan Duminica a dăruit bibliotecii noastre un set de cărţi cu conţinut ştiinţific, care abordează subiectul diversităţii etnice şi culturale a Republicii Moldova. Ne bucură faptul, că şi colecţia noastră dedicată bulgarilor basarabeni s-a complectat cu o nouă carte realizată de savantul Iv. Duminica (împreună cu D. Fabian) cu denumirea: Valorificarea Patrimoniului Etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii (compendiu).

                                                                   Angela Olărescu