Încă o călătorie în lumea poveștilor


        cam03073De fiecare dată când organizez lecturi ale poveștilor pentru copii, mă frământă un gând: cu ce pot fi comparați ochii copiilor când  ascultă basme? E greu de spus. Când vezi atătea luminițe licărind în acești ochi ce se aseamănă cu mici lacuri cu apă pură, limpede, cu stele visătoare în ele, fețe cu zâmbet pe buze, gata să se avânte într-o lume fantastică, să călătorească prin Univers, te cuprinde admirația, gingășia și te strădui ca nu cumva să le dezamăgești așteptările și să nu dispară această stare minunată.

         Probabil, nu este copil pe pământ căruia să nu-i placă poveștile.Ca și căntecele de leagăn, acestea intră în viața noastră încă din fragedă copilărie și devin o parte din ea.Mulți ani la rând ne amintim de glasul dulce al mamei ori al bunicuței care pe înserate depănau fel de fel de istorii fascinante din lumea poveștilor, îi susțineam pe cei buni, cu suflet blajin și îi uram pe cei haini, hapsâni care semănau suferințe. Poveștile adesea ne însoțesc prin viață și când suntem deja maturi, acel fundament moral cimentat în cadrul lecturilor cărților bune ne susține în momentele grele, ne ajută să găsim răspunsuri la multe întrebări, să deosebim binele de rău, să fim mai buni cu cei din jur. „Obișnuiește-te să fii bun și dezobișnuiește-te să fii rău”, scria Nichita Stănescu. Cred că acesta este mesajul multor povești și altor lucrări literare.

         Recent, în data de 22 februarie curent, la Biblioteca „Hristo Botev” s-a desfășurat următoarea Oră de lectură, în cadrul căreia a fost efectuată lectura poveștii populare bulgare „Cel mai de preț rod”. La activitate au participat  preșcolarii de la grădinița „Licurici” ghidați de către educatoarea Burduja Aliona.

         Până la lectură, am întreprins o discuție cu copiii despre poveștile create de scriitori și cele populare, autorii cărora nu se cunosc. Copiii cu plăcere și-au amintit de poveștile preferate, am nominalizat împreună marii scriitori de povești din literatura universală, precum sunt Ion Creangă, Mihai Eminescu, H.Cr.Andersen, Frații Grimm, Ch.Perrault și alții. Scopul meu a fost ca copiii, în afară de conținut,  să memoreze de asemenea denumirile poveștilor și autorii de povești.cam03082

         În continuare, a urmat lectura poveștii „Rodul cel mai de preț”, discuția asupra subiectului, sceneta în baza textului.Copiii au participat activ la convorbire, au dat dovadă de agerime, ingeniozitate, cu plăcere și-au demonstrat abilitățile sale teatrale.

         Ideea poveștii lecturate este că rodul cel mai de preț sunt cunoștințele ce le căpătăm din cărți. Având cunoștințe, putem face multe lucruri bune atât pentru sine, cât și pentru cei din jur: putem deveni buni fermieri, constructori, medici, profesori, ingineri etc., ca să facem viața noastră și a tuturor oamenilor mai sănătoasă, mai frumoasă, mai minunată. „Dacă cerul este luminat de stele, viața unui om trebuie să fie luminată de cărți ca să poată evada din întuneric”, ne îndrumă scriitorul Anatol Vidrașcu. E adevărat, menirea cărților este de a răspândi cunoștințe, de a propaga frumosul, de a cultiva dragostea între oameni, lucruri care sunt cele mai de preț pe pământ. Sper că copiii au înțeles acest lucru.

                                      Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa   

Până la lacrimi i-a fost dragă viaţa


         20170216_154301Opera poetului Grigore Vieru se bucură de o popularitate deosebită în rândul cititorilor de toate vârstele, mai cu seamă la cei care iubesc poezia ca gen literar. Domnia Sa este pe bună dreptate considerat poetul neamului, unul dintre cei mai vestiţi poeţi contemporani, deoarece creaţia Sa cuprinde întregul univers al Patriei.

         Versurile lui Grigore Vieru te cuceresc prin sinceritatea, puritatea, simplitatea sa şi totodată prin filosofia lor supremă, precum şi prin profunzimea sentimentelor concentrate în ele, adevărul şi înţelepciunea ce se desprind din ele.

         Grigore Vieru, Omul şi Poetul, este un pământen paşnic. Opera sa emană căldură, lumină, dragoste de viaţă, bună-cuviinţă, cumsecădenie. Scriitorul are cultul frumosului în suflet şi se străduie zi de zi să atingă acest frumos, îndemnându-ne, de parcă, şi noi să facem acest lucru, să ne bucurăm de viaţă, de cele mai minunate clipe, căci viaţa e foarte trecătoare:

           „Trec pe pământ şi sunt ca vioara,/ Parcă îmi văd părinţii prima oară;

            Ca un copil aştept dimineţa, /până la lacrimi mi-e dragă viaţa…”;

           „Cineva sus pe coastă /Spală faţa lunii /Cu lacrima noastră…”;

            „Sunt fericit că n-am cântat păunii — /Cântat-am mărul înflorit..”;

El a ignorat moatea şi tot ce poate conduce la ea:

„Eu n-am moarte cu tine nimic, /Eu nici măcar nu te urăsc…”.

             Diapazonul literar al lui Gr.Vieru este variat. Domnia Sa a scris nu doar versuri, este şi prozator, eseist, ziarist. În calitatea sa de scriitor, a participat activ la mişcarea naţională pentru independenţa şi suveranitatea ţării, pentru ca limba română să fie vorbită corect, frumos, să fie ca la ea acasă. Adrian Păunescu scria că poetul a făcut mai mult pentru unitatea naţională decât toţi politicienii luaţi la un loc. A fost foate fragil, blând şi totodată viteaz.20170216_154424

         Temele abordate în creaţia lui Grigore Vieru sunt: mama, iubita, copilul, Patria, limba română, Poezia. A scris deosebit de mult pentru copii şi despre mamă. În opinia unora, Grigore Vieru a scris cele mai frumoase poezii dedicate mamei. Cugetând asupra mamei, el cugetă asupra adevărurilor primordiale ale Vieţii şi Naturii, mama fiind simbolul omeniei supreme, cea mai scumpă fiinţă de pe pământ.

       Consacrându-se în fond literaturii pentru copii, Grigore Vieru a cucerit dragostea copiilor şi tineretului. Drept dovadă servesc cărţile, care sunt citite cu plăcere de aceştia, şi nu doar după program, precum şi activităţile ce s-au desfăşurat în aceste zile pretutindeni în şcoli, gimnazii, licee.

         În data de 16 februarie curent, la biblioteca „Hristo Botev” a avut loc medalionul literar- muzical „Poet al neamului nostru”, la care au participat copiii şi tinerii de la Centrul Comunitar pentru copii şi tineri „Atlant” ghidaţi de managerul Victoria Gabarajiu. La început, le-am oferit celor prezenţi o succintă informaţie cu privire la biografia poetului Grigore Vieru. Copiii, la rândul său, şi-au împărtăşit cunoştiţele sale despre poet. Apoi a fost demonstrat filmul de scurt metraj „Viaţa şi activitatea lui Grigore Vieru”. Trecând la creaţia poetică, am citit poezia „Făptura mamei”, la care personal ţin mult şi care este considerată drept un imn închinat mamei, precum şi o capodoperă de valoare universală. În continuare, copiii şi tinerii au recitat şi citit versuri scrise de Grigore Vieru. Printre care se numără: „Limba noastră”, „Tu, iarbă, tot ai mamă”, „Sunt iarbă, mai mult nu pot fi” „Mama” şi altele. De asemenea au interpretat cântece pe versurile poetului, printre care „Pentru ea”, „Mi-e dor de tine, mamă”, „Seară albastră” şi altele. Versurile şi cântecele le-am însoţit cu  scurte comentarii.

           Această activitate a fost încă un omagiu adus memoriei renumitului poet liric Grigore Vieru.

                                           Articol îngrijit de  bibliotecara Lidia Cîssa    

Poet printre copii şi copil printre poeţi


       cam03048Peste ani, cuvântul vierian devine tot mai profund şi mai puternic. Grirore Vieru a scris cărţi pentru generaţii întregi. Poeziile sale vor bucura secole înainte sufletele omeneşti.

      Anul acesta la data de 14 februarie poetul ar fi împlinit 82 de ani. Cu această ocazie, bibliotecara Nina Moraru, colaboratoare a Bibliotecii „Hristo Botev”, a desfăşurat o oră de lectură a operei lui Grigore Vieru, în clasa a 3-a la Gimnaziul „I.L.Caragiale”. Elevii au recitat poezii de ale poetului. Pentru un moment copii au devenit poeţi continuând poezia „Tu, iarbă, tot ai mamă” cu versurile proprii. Folosind metoda interactivă „Explozia stelară” copii au răspuns cu entuziasm la întrebările Cine? Ce? Când? Unde? Cum? pe baza celor studiate despre poetul Grigore Vieru.

      Copii şi-au expus părerea proprie referitor la informaţia aflată.  Din recitalul de poezie, elevii vor sfătui prietenii săi să citească opera poetului. Am audiat cântecul „Mi-e dor de tine, mamă”, fredonând versurile.

      Poetul a avut grijă să ne simţim copii. Ne-a mângâiat pe creştet încă din grădiniţă, din paginile „Albinuţei”.

      Iată nişte gânduri minunate, care le desprindem din versurile poetului:

„Când nu va mai fi  zăpadă, copii vor face un om de iarbă,

când nu va mai fi iarbă, copii vor face un om de pământ,

când nu va mai fi nici pământ, copii vor face un om de piatră,

când nu va mai fi nici piatră, umbra unui om de cenuşă se va profila pe cer”.cam03053

       A scris multe poezii pentru copii, de asemenea fiind şi publicist, prozator, eseist, realizator de manuale şcolare. Opera sa poetică este tradusă în multe limbi: rusă, ucraineană, bielorusă, letonă, lituaniană, estonă, tadjică, turkmenă etc.

      Apoi mama devine „matricea şi în acelaşi timp cheia întregii sale poezii”. Pierzând pe mama, îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti copil. Şi astăzi trăim copilăria evocând magnificele versuri care ne fac să fim optimişti.

„Doamne, nu — nchide cartea Poetului cu nepăsare,

Ci las-o deschisă pentru Copiii mei,

Să se pătrundă de-nţelepciunea autotştiutoare

Şi de Iubirea din ochii tăi”.

      Pentru a păstra vie amintirea operei lui Grigore Vieru, completaţi  biblioteca personală cu alte cărţi scrise de Domnia Sa.

                                                  Articol îngrijit de Nina Moraru

Internetul – parte integrantă a vieții noastre


20170209_154021       De Ziua Securității pe Internet — 9 februarie, la Biblioteca „Hristo Botev” s-a desfăşurat Ziua de informare, având tema: „Fii tu schimbarea, uniți pentru un internet mai bun”. S-a scris pe un panou tema şi genericul zilei, când utilizatorii citeau, unii din ei recunoşteau că nu ştieau, că 9 februarie este Ziua Securităţii pe Internet. Am amenajat o expoziţie: Cunoaşte mai multe despre Internet. Pe parcursul zilei în incinta Bibliotecii „Hristo Botev” s-a discutat cu utilizatorii individual şi în grup despre posibilităţile internetului; ce saituri vizitează; ce jocuri joacă; cum îşi pregătesc temele pentru acasă cu ajutorul internetului; ce cunoștințe şi abilitați au în folosirea Internetului; despre beneficiile şi pericolele în lumea virtuala.

         S-a desfăşurat discuţia/dezbatere Internetul astăzi şi posibilităţile lui, unde li s-a accentuat copiilor securitatea în Internet, cum pot împreună cu părinții să folosească internetul căutând informaţia necesară. Când şi cum trebuie de schimbat parola la email. Scopul nostru este: promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către copii și adolescenți.

            Există multe moduri în care putem contribiu la schimbare: putem ajuta la crearea unui internet mai bun printr-o atitudine amabilă și respectuoasă față de alte persoane din mediul on-line; prin protejarea reputației on-line; prin descoperirea oportunităților de a crea și distribui conținuturi pozitive on-line.

           Revista bibliografică Lumea Internetului, la care cititorii au fost informaţi despre cărţile ce sunt în colecţia bibliotecii, în care se tratează tema respectivă: programele pentru navigarea fără pericole pentru copii, despre unele sfaturi utile cu privire la protecţia Internetului, încurajându-i să ia poziția de cetățeni digitali ai viitorului, să ne viziteze pe facebook şi blogul bibliotecii. Fiecare să aibă adresă electronică şi să comunice cu biblioteca, atunci când are nevoie.

         Le-am prezentat cititorilor video filmele: Gândeşte înainte să postezi; Siguranţa copiilor pe Internet, unde vizionând şi-au făcut şi unele notiţe despre sfaturile utile pe care le aud de la părinţii, profesorii, dar şi de la unii prieteni; despre viruşi şi programe şpioni; despre gestiunea erorilor şi a securităţii serviciilor Internet; ce prieteni poţi avea contactând Internetul; cine poate sta în spatele unor prieteni.

                                      Articol scris de bibliotecara Nina Moraru

Bibliotecile — temple ale cunoașterii


     16406471_1437560002952386_8837324440607924024_nÎn perioada contemporană biblioteca este o instituție publică de informare și comunicare a populației, un loc de cultură și odihnă intelectuală. Întru realizarea acestei funcții de onoare, bibliotecile sunt dotate cu echipament modern de specialitate, cu noi tehnologii, cu un fond bogat de cărți, cu specialiști calificați. Ca să se orienteze în spațiul bibliotecii,ce la prima vedere pare a fi un labirint, pentru a-și alege literatura necesară, utilizatorii sunt ghidați de bibliotecari, care îndeplinesc funcția de manageri. Bibliotecarii se străduie să familiarizeze cititorii săi cu activitatea bibliotecii, să asigure un confort al lecturii. Serviciul „Biblioteca şi orientarea în spaţiul ei”, care se practică cu începere din acest an, are drept scop de a promova utilizatorilor săi cunoștințe elementare bibliografice: de a-i informa despre istoria și evoluția cărții, structura și editarea ei, cu privire la utilizarea corectă a enciclopediilor, dicționarelor, altor indicatori bibliografici,  alegerea unei cărți necesare, având acces liber la raft.

   Recent, în februarie, la Biblioteca «Hristo Botev» a avut loc lecția bibliografică cu genericul „Cele mai frumoase și impresionante biblioteci din lume” pentru tinerii de la Centrul Comunitar pentru copii și tineret „Atlant” conduși de managerul Victoria Garabajiu.16427411_1437560006285719_5315933114076024761_n

      Încă din antichitate cărțile au reprezentat suport de cunoștințe care a condus la dezvoltarea omenirii,fiind păstrate în siguranță în interioarele bibliotecilor de pe tot globul pământesc. Astfel că unele biblioteci se bucură de colecții impresionante de cărți ce au o valoare inestimabilă. Pe lângă cărțile ce le adăpostesc, unele biblioteci sunt și de o frumusețe rară. Împreună cu ascultătorii am întreprins o călătorie prin cele mai frumoase și deosebite biblioteci ale lumii, utilizând ecranul mare pentru a vizualiza imagini cu aspectul lor. Aceste temple ale cunoașterii, cu arhitectură care mai de care, clasice sau moderne, cu interier frumos și interesant amenajat, cu adevărat nu doar impresionează, ci și inspiră spre lectură plăcută și confortabilă. Am vizitat bibliotecile: Biblioteca Mănăstirii Admont, Austria, care este cea mai mare bibliotecă monahală din lume; Biblioteca Națională a Republicii Cehe din Praga, ce este considerată una dintre cele mai frumoase și uimitoare din lume; Biblioteca Universității Trinity, Dublin, Irlanda, care este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Dublin; Biblioteca Apostolică Vaticană — una dintre cele uimitoare și mai misterioase biblioteci din lume, care, după părerea unora, tăinuiește cele mai mari secrete ale  civilizației creștine; Biblioteca Națională din Franța, Paris, este una dintre cele mai mari biblioteci din lume; Biblioteca Congresului SUA — cea mai mare bibliotecă a lumii după numărul de rafturi, de cărți, de obiecte aflate în colecția sa care deține rare și importante manuscrise; Biblioteca EI Escorial, Spania ce reprezintă o reședință istorică a familiei regale spaniole și se consideră ca fiind cea mai frumoasă din Peninsula Iberică și una dintre cele mai impresionante din lume și altele.Am rămas cu toții plăcut surprinși de această călătorie interesantă.

         Bibliotecile sunt în așteptarea cititorilor oricând.Cel care și-a făcut prieten cartea nu este și nu va fi singur niciodată, deoarece trăiește în lumea miraculoasă a cărților care aduce mare satisfacție sufletului. Într-o lume complicată în sens politic, social și economic în care conviețuim, cartea ca o călăuză nobilă ne ajută să ne orientăm  mai bine prin labirintul de probleme, să le soluționăm mai rapid și corect, să ne sfătuim cu cele mai luminoase minți ale omenirii, să ne păstrăm sufletul curat.

                              Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa