Magnifica poezie a lui Mihai Eminescu


img_3145

Mihai Eminescu intră în viața copiilor încă în fragedă copilărie, odată cu cântecele de leagăn și basmele. Aici mă refer la poezia „Somnoroase păsărele”, în primul rând, transpusă pe muzică de puțin cunoscutul muzician T. Flondor, și frumoasele basme, povestite de către părinţi sau educătorii de la grădinițe, cum ar fi „Făt frumos din lacrimă”, „Frumoasa lumii”, „Calul traian” ș.a. Începând cu anii de școală, copiii prind a-l cunoaște tot mai profund pe marele poet, citind și savurând frumoasele versuri în care poetul își exprimă dragostea sa nemărginită față de meleagurile natale — față de codrii dragi, lacurile cu maluri verzi presărate cu flori, câmpiile întinse, față de ființele dragi — mama, tata, frații, surorile, povestește despre anii de copilărie petrecuți în sânul naturii.

         În ajunul zilei de naștere a renumitului poet, care a fost declarată și Ziua Culturii Naționale în cinstea acestua, când toată comunitatea culturală din țară marchează acest eveniment, biblioteca  „Hristo Botev” de asemenea a organizat un rând de activități. Astfel,în ziua de 12 ianuarie curent a avut loc Ora de lectură cu genericul  „Unde ești, copilărie?” în baza versurilor marelui poet național M. Eminescu la Liceul Teoretic  „M.Sadoveanu” cu elevii clasei I.

         La început, le-am oferit copiilor o scurtă informație despre anii de copilărie și de studii ai lui M. Eminescu, înzestrând-o cu imagini și fotografii din cărți. Copiii au completat comunicarea mea cu povestirile sale despre marele poet. Apoi am numit poveştile scrise unele în proză, altele în versuri. Mai detaliat am vorbit despre  M. Eminescu-poetul. În centrul atenției am pus poemul  „Lucerărul”, care este cea mai importantă operă a poetului. Am trecut foarte succint prin subiectul lucrării, care pentru copii este o poveste fascinantă scisă în versuri, însă cu un final trist. Lectura selectivă a lucrării am efectuat-o din cartea M. Eminescu „Luceafărul”, publicată de editura  „Silvius Libris”, reprezentând o ediție minunată, ilustrată foarte frumos. La ilustrarea cărții au fost utilizate lucrări pe mătase artificială ale pictoriței Olesea Şibaev.img_3137

         În continuare am trecut la lirica peizajistă și poeziile despre anii de copilărie petrecuți la Botoșani și Ipotești, pe acele locuri pitorești, unde s-au perindat primii ani din viața celui ce i-a fost hărăzit să devină mai apoi poet de valoare universală. Aici au fost zămislite primele poezii ale lui Mihai Eminescu, inspirate de farmecul naturii, de frumusețea meleagurilor natale, care l-au influețat pe parcursul întregii vieți spre crearea operelor de o splendoare rară. Spre atenția copiilor am pus cartea lui M. Eminescu  „Unde ești copilărie?” care include în sine versuri despre anii de copilărie, codrii dragi, diferite vietăți din pădure, precum și despre personalitățile sfinte precum sunt Iisus Hristos, Feciora Maria, tradiții naționale. Amintirile legate de anii copilăriei sunt întotdeauna scumpe și de neuitat. Poetul le-a întipărit pe veci în lirica sa de o muzicalitate deosebită. Au fost lecturate  poezii și fragmente din poezii: „Ce te legeni,codrule? ”, „Lebăda”, „Fiind copil păduri cutreieram”, „Copii eram noi amândoi”, „Colinde, colinde”. Cartea de asemenea a fost scoasă spre lumină de editura „Silvius Libris”, foarte vioi prezentată grafic de Ludmila Cojocaru.

         Vorbind despre Mihai în anii copilăriei, l-am prezentat ca pe un copil visător, cu un suflet foate blând și bogat, îndrăgostit de acele „dulci plaiuri” și  „câmpii râzătoare”, căruia îi plăcea la nebunie să se plimbe prin păduri,să asculte foşnetul frunzelor, cântecele păsărilor, fiind gata să îmbrățișeze întreaga natură cu toată ființa sa, dar totodată era și el un copil ca alții, pus pe șotii, încadrat în diverse jocuri copilărești. M-am străduit să transmit copiilor frumusețea versurilor eminesciene, să le trezesc gustul de a citi versuri, de a gândi asupra celor citite,să ajungă la sufletul lor. De la Mihai Eminescu ne învățăm cum să ne iubim țara, neamul, limba, cum să luptăm pentru demnitatea naţională. El a fost un geniu care merită  toată atenția și admirația noastră.

La finele activității,vorbind despre versurile lui M. Eminescu transpuse pe muzică, împreună cu copiii am interpretat cântecul  „Somnoroase păsărele”. Sper că această oră de lectură a fost utilă pentru copii și le-a adus plăcere.

                                                            Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa

Реклама

Eminescu — Luceafărul neamului


        cam02949Multe sărbători a neamului sunt în an, dar cu totul deosebită are loc în fiecare an la 15 ianuarie. Anul acesta vom remarca 167 ani din ziua nașterii celui mai mare poet  clasic al literaturii române M ihai Eminescu. El ne-a lăsat o operă nemuritoare,  deși poartă amprenta timpului  și spaţiului, înscris prin conținutul și prospețimea aromei poetice în fondul de aur al literaturii universale.

     Fenomenul eminescian întreține un interes mereu crescând din partea publicului cititor. Editată, reeditată în zeci și zeci de limbi opera lui și sute de scrieri continuă să fie un viguros generator de idei și sentimente ce-și găsesc expresa în noi și noi creații literare, artistice şi muzicale.

        A trecut mai mult de un secol și jumătate de când Luceafărul literaturii române, pășind al vieții hotar, a intrat în nemurire. N-au contenit a-l troieni cu drag pe M. Eminescu aducerile aminte, întrucât în tot ce a scris el sunt prezente și vor dăinui peste vremuri talentul și dăruirea,sinceritatea și pasiunea, dorința ferbinte întru prosperarea semenilor năzuința spre un viitor mai bun.cam02983

        Opera lui Eminescu prezintă o contribuție importantă în literatura noastră. Ea a devenit un bun spiritual universal, a fost asimilată de patrimoniul literar multinațional din țara noastră aflându-și ecoul în sufletele noastre.

        Eminescu a știut să pătrundă în adâncul sufletului omenesc simpatia lui fiind de partea celui de caută în lume și în vreme adevăr.

        Cu această ocazie am desfășurat o oră de lectură la Gimnaziul I.L.Caragiale în clasa a 2-a, diriginte dna Ana Ianciu.

        Copii au recitat cu plăcere poeziile cunoscute din creația lui Eminescu: Somnoroase păsărele, Revedere, Ce te legeni codrule. Eminescu s-a remarcat nu numai ca poet, dar și ca prozator. A scris basme pentru copii. Una din basme Borta vântului, am citit-o cu elevii cl. 2-a la 12 ianuarie curent în Gimnaziul Teatral «I. L. Caragiale». Elevii au fost atenţi şi au participat activ la dezbaterile basmului. Am discutat că nu-i bine să fii hapsân. Copii au caracterizat eroii basmului prin diagrama WENN. La finele basmului biruie binele. Le-am recomandat să citească opera lui Mihai Eminescu și să ne viziteze biblioteca «Hriato Botev» împreună cu părinţii.

                                                      Articol îngrijit de bibliotecara Nina Moraru

 

Prima vizită de lucru în acest an la biblioteca noastră


          Azi 9 ianuarie 2017 biblioteca noastră a fost vizitată de către prietenul nostru fidel dl. 20170106_085657Ivan Duminica, doctor în istorie, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniul Cultural al AŞM, membru al Societăţii ştiinţifice a Bulgariştilor din RM. În cadrul întâlnirii cu şefa bibliotecii Angela Olărescu s-au făcut totalizări a manifestărilor ştiinţifice cu implicarea bulgariştilor desfăşurate în incinta bibliotecii noastre. S-a menţionat, că în anul 2016 în cadrul acestor evenimente au participat şi tineri istorici bulgarişti din diferite instituţii de învăţământ superior din Chişinău (Universitatea de Stat din Moldova  şi Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”). Datorită acestor activităţi biblioteca a reuşit să atragă încă 200 de utilizatori care sunt de origine bulgară. Oaspetele a exprimat recunoştinţă bibliotecii pentru aceea că ea a devenit un loc unde s-au format şi au activat grupuri organizatorice a manifestărilor ştiinţifice desfăşurate de Societatea ştiinţifică a bulgariştilor în diferite localităţi bulgare din sudul Republicii Moldova.

          În acelaş timp în cadrul întâlnirii de azi s-au discutat planuri de acţiuni pentru anul 2017 de desfăşurare a conferinţelor ştiinţifice, meselor rotunde, lansărilor de carte şi întâlniri cu elevi. În acest sens a fost stabilit un program concret. A fost discutat şi desfăşurarea pragramului aniversar – 25 de ani a bibliotecii noa20170106_085901stre (martie 2017) şi modul de implicare a bulgariştilor în evenimentul dat.

       La sfârşit dl. I. Duminica a dăruit bibliotecii două numere al Revistei de Etnologie şi Culturologie, anul ediţiei 2016. În ele publicul cititor va găsi informaţie preţioasă despre istoria şi etnografia grupurilor etnice, care locuiesc pe teritoriul ţării noastre. De asemenea pe paginile acestor ediţii ştiinţifice sunt publicate articole despre personalităţile marcante din domeniul ştiinţei din Republica Moldova, care şi-au dedicat activitatea cercetării, tradiţiilor şi obiceiurilor a etniilor de la noi.

                                                              Angela Olărescu

Viața înflorește prin cântec


       20170105_173112Muzica și poezia, care sunt valori culturale indispensabile, ne însoţesc tot timpul prin viață, și în perioadele grele, și în clipele de bucurie, ne sunt ca o salvare, ne calmează și ne vindecă. Cântăm cu diferite ocazii, pentru că simțim necesitatea să ne exprimăm tristețea, dorul, iubirea, fericirea. Într-adevăr, cântăm cu sufletul și pentru suflet.

        Sărbătorile de iarnă, ce sunt în deplină desfășurare, de asemenea nu pot decurge fără cântece și poezie, care ne ajută să ne bucurăm din plin de acestea. Ținând cont de cele menționate, în data de 5 ianuarie curent la Biblioteca „Hristo Botev” a avut loc serata muzical-literară „Muzica unește popoarele”, la care au asistat utilizatorii noștri, reprezentanți ai diferitor naționalități. Activitatea a început cu un colind cules de la buneii noştri, recitat de către şefa bibliotecii noastre Angela Olărescu, care a şi fost moderatorul seratei muzicale. În fața publicului și-au prezentat programul artistic Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче”, conducător artistic Ana Pagur, care au interpretat cântece și colinde de Crăciun, de Anul Nou în limba bulgară; Ansamblul „Славянские гусли”, care i-au încântat pe cei prezenți printr-o compoziție muzical-literară din poezii și cântece rusești despre dragostea față de oameni, față de plaiul natal, față de viață. Muzicianul Dobrânea a cântat la instrumentul muzical rus cu coarde – guslă. Au completat programul cititorii noștri veterani înzestrați de bunul Dumnezeu și de natură cu harul de a cânta frumos în fața oamenilor, de a aduce bucurie prin aceasta: Maria Velicsar, foimg_3115sta prezentatoare a Emisiunii Unda Bugeacului, care a interpretat un buchet de cântece bulgărești de asemenea despre dor, iubire, fericire; Eugen Dombrovschi care și-a demonstrat măiestria interpretând cântece bine-cunoscute, dar foarte îndrăgite de public în română şi italiană.

       Ivan Costenco a recitat un colind frumos în limba ucraineană, iar baianistul Maxim Faloş a încununat programul cu valsuri din anii 80 ai secolului trecut.

      Acest repertoriu ne-a oferit clipe frumoase din viața noastră, pe care trebuie să le prețuim, cântecele exprimând dragostea față de Patrie, față  de oameni, faţă de femeie, bărbați şi copii.

        Serata a decurimg_3093s într-o atmosferă prietenoasă, degajată. Toţi cititorii noștri au ascultat cu plăcere programul care l-au prezentat interpreții noștri, i-au susținut prin interpretarea colectivă a unor cântece, au primit satisfacție de la această activitate, deoarece  cântecul și poezia sunt hrană pentru suflet, hrană spirituală, ce înseamnă mai mult decât cea materială.

        Să mergem în continuare cu cântecul prin viață, căci atunci vom reuși mai multe lucruri bune de făcut — acesta a fost îndemnul nostru adresat cititorilor noștri pe care ei l-au acceptat cu drag.

                                                            Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa  

169 ani de la naşterea lui Hristo BotevLa20170106_120735 data de 6 ianuarie 1848 în oraşul Kalofer s-a născut Hristo Botev, marele poet bulgar şi luptător de independenţa naţională. În această zi în Bulgaria se desfăşoară mai multe manifestări culturale şi ştiinţifice în care poporul bulgar aminteşte despre viaţa şi activitatea acestui om. Bulgarii din Republica Moldova, deasemenea păstrează memoria lui Hristo Botev. Şi aceasta nu este întâmplător, Hristo Botev a fost învăţător în satul Zadunaevca, de câtevai ori a fost în Chişinău, unde s-a întâlnit cu alţi revoluţionari bulgari stabiliţi în Chişinău. Cu care s-au discutat planuri de acţiuni pentru eliberarea Bulgariei. Reeşind din acestea bulgarii din Chişinău cu mândrie păstrează memoria despre el. În Chişinău este înălţat bustul lui Hristo Botev şi este numită strada în cinstea lui, dar şi Biblioteca de pe bulevardul Gr. Vieru poartă numele lui Hristo Botev.

     Necătând la timpul de afară (ninge şi viscoleşte),  monumentul lui Hristo Botev a devenit un loc de întâlnire a reprezentanţilor comunităţii bulgare din Chişinău, care a venit să aniverseze ziua de naştere a poetului bulgar. În evenimentul de azi a participat şi conducerea bibliotecii noastre. S-au depus flori la bust şi s-au rostit cuvinte despre legăturile lui Hristo Botev cu Basarabia.

                                                                                                Angela Olărescu