Patrimoniul istorico-cultural al Chișinăului — moștenirea tineretului


580 ani

         Informația joacă un rol din ce în ce mai important în viața omului. Ești informat — ești asigurat, acest îndemn este repetat tot mai des actualmente. În informarea populației cu privire la diverse evenimente importante din lume, personalități de valoare,  țări, orașe etc. sunt antrenate toate sursele mass-media și rețelele de socializare. Bibiliotecile de asemenea participă la acest proces. La  moment, bibliotecile sunt nu doar centre de cultură și etnografie, ci și centre de informare a populației vizând toate aspectele vieții din trecut și prezent.

        În data de 12 octimg_2627ombrie curent, la biblioteca „Hristo Botev”  s-a desfășurat Ziua de informare în cadrul Decadei „Chișinău, orașul meu”. De data aceasta în calitate de invitați i-am avut pe tinerii de la Colegiul Naţional de Comerţ de pe lângă ASEM.

        Ziua de informare a fost lansată printr-o excursie prin bibliotecă, o consultație privind catalogul electronic, apoi a urmat comunicarea directorului bibliotecii, dnei Angela Olărescu, cu referire la activitatea bibliotecii întru consemnarea jubileului a 580 de ani de la înființarea orașului Chișinău și participarea la programul destinat Decadei „Chișinău, orașul meu”.

        În continuare a avut loc Ora informativă cu genericul „Promovarea și valorificarea patrimoniului local la BM B.P. Hasdeu” (Prezentare în Power Point a activității Departamentului „Memoria Chișinăului”, Prezentarea Blogulului „Chișinău, orașul meu”), petrecută de către bibliotecarul principal al Departamentului „Memoria Chișinăului”, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu dna Claudia Tricolici. Tinerilor le-a fost oferită informație foarte interesantă, utilă și accesibilă cu privire la patrimoniul local al oraşului Chișinău — locurile și monumentele istorice din capitală. În cadrul comunicării a fost folosită tehnica audiovizuală. Dna Claudia Tricolici i-a provocat pe tineri la discuție, punându-le diverse întrebări, la care aceștia au răspuns cu plăcere, demonstrându-și cunoștințele sale despre Chișinău. Scopul Orei de informare a fost ca noua generație să conștientizeze faptul că construind viitorul, acceptând noul, nu trebuie să uităm de trecut, să înțeleagă importanța trecutului istorico-cultural al Chișinăului pentru toate generațiile de locuitori.img_2645

La finele activității bibliotecara Lidia Cîssa a prezentat revista bibiliografică intitulată „Cu dragoste despre Chișinău”. Revista bibliografică a inclus o listă de cărți despre capitala noastră selectate din fondul bibliotecii. Au fost caracterizate succint cărțile puse în atenția utilizatorilor prezenți cu lectura selectivă a unor fragmente importante și interesante din ele. Lidia Cîssa a accentuat că toate aceste cărți au fost scrise dintr-o dragoste deosebită pentru acest oraș, precum se notează în una din cărți. Cărțile pezentate reflectă file din istoria orașului Chișinău cu începere din anul mențiunii a acestuia în documente (1436) și până la declararea independenței Republicii Moldova, istoria fondării și supraviețuirii multor edificii, monumente din oraș, din viața și activitatea multor personalități care au activat în Chișinău, fiecare din ei contribuind în domeniul său la dezvoltarea, amenajarea, modernizarea capitalei RM — renumiți arhitecți, politicieni, primari, scriitori, oameni de artă și cultură etc.

        Un loc aparte în revista bibliografică a ocupat comunicarea despre operele literare dedicate Chișinăului, contribuția scriitorilor la păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural-artistic al orașului nostru. Au fost citite poezii și  fragmente din proză scrise de merituoși poeți și prozatori din republică despre orașul Chișinău în diferite etape istorice — oraș  cântat, iubit, apreciat de multe personalități și de chișinăuenii de rând. Revista bibliografică a cuprins următoarele cărți:

  1. Chișinău. – Editura: „Valmas-Terra Ruxanda”, 1996. – 32 p.
  2. Ciobanu, Ștefan. Chișinăul. – Chișinău, 1996.- 80 p.
  3. Colesnic, Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău. – Editura: „Grafema Libris”, 2011. – 516 p.
  4. Garusov, Olga. Karl Schmidt burgermeister von Chisinau 1877-1903. – Chișinău. – Editura: „Cartier”, 2014. – 129 p.
  5. Chișinăul în literatură. Antologie. – Chișinău, 2011. – 575 p.
  6. Rudâgina, Olesâ. Svet v ladonâh Kišinev. – Chișinău, 2009. – 120 p.

        Sperăm că activitatea menționată este o contribuție frumoasă la cunoașterea mai bună a istoriei, artei, culturii oraşului Chișinău de către tineret, la susținerea mai strânsă a legăturii prezentului cu trecutul orașului în numele viitorului.

                                         Articol îngrijit de bibliotecara Lidia Cîssa

 

Te slăvesc, Chișinău!


580 ani

În cadrul Decadei „Chișinău, orașul meu”, la biblioteca „Hristo Botev” a fost amenajată expoziția „Chișinăul văzut de copii”. La amenajare au participat elevii clasei a 4-a de la Liceul „George Meniuc”. Expoziția reprezintă Chișinăul sesizat prin prizma copiilor.         Împreună cu copiitui am confecționat un colaj mozaic urmărind atent pașii ce au de parcurs pentru a obține produsul finit. Parcurgînd treptele confecționării și utilizînd corect tehnica, am realizat cu succes lucrarea. Copiii au lucrat cu interes, creativ, au respectat acuratețea. Ei au colaborat cu membrii grupului în vederea efectuării sarcinii propuse.

Expoziția a fost finisată și completată cu harta Moldovei, unde Chișinăul este evidențiat prin cuvintele care îl caracterizează: puternic, glorios, mare, dezvoltat, avut, minunat, liber, armonios, binecuvîntat, civilizat.

        Copiii au rămas mulțumiți de lucrarea obținută. Expoziția se bucură de succes mai ales la micii noștri cititori. Pentru a îmbunătăți exprimarea orală și îmbogăți vocabularul, le-am propus să viziteze mai des biblioteca. I-am rugat să ne fie prieteni de lectură prin a discuta împreună lecturile efectuate, a solicita exprimarea în voce a emoțiilor și a sentimemtelor trăite în timpul lecturii. Expoziția dată este expusă virtual pe Facebook.

                                                          Articol îngrijit de bibliotecara Nina Moraru

Din nou e toamnă


20161008_102244Fiecare anotimp are farmecul său. Unul din cele patru anotimpuri e toamna aurie. Mulţi scriitori au redat-o în proză şi versuri. Pictorii au creat tablouri fascinante. Natura Moldovei în anotimpul toamnei este foarte simpatică, cu frunzele aurii, argintii, multicolore creează acel covor de o rarietate aleasă.

         Bucurîndu-ne de acest anotimp, am organizat la Biblioteca „Hristo Botev” discuţia/dezbatere  „Anotimpul toamna” cu copii de la Grădiniţa „Licurici”, grupa pregătitoare au lecturat şi meditat asupra textului „Frunza” de Emil Gîrleanu. Copiii  însoţiţi de educatorii Tatiana Solomon şi Aliona Burduja au ascultat lectura textului cu atenţie şi nu vroiau ca frunza să cadă de pe copac. Lectura textului a creat o nostalgie de despărţire a frunzei de arbore. Apoi au urmat dezbaterile care i-au inviorat pe copii. Au lucrat activ la „Explozia stelara” unde cu ajutorul întrebarilor Unde? Cînd? De ce? Cum? … au intrat în esenţa textului. Metoda „Diamantul” i-a provocat pe copii să caracterizeze frunza, vorbind despre drumul frunzei de la îmbobocire pîna la despărţire.

Scopul discu20161008_110338ţiei noastre este ca copii să iubească plaiul natal, natura şi desigur tot ce ne înconjoară. Bibliotecara Nina Moraru, provocînd o discuţie interesantă cu copiii,  i-a pus să se gîndească, să-şi imagineze şi să se exprime aşa cum ei înţeleg viaţa frunzei. Copii au fost activi, au dat raspunsuri captivante.

Activitatea s-a finisat cu colorarea frunzelor care erau decupate pentru a împodobi copacul aşteptărilor cu frunzele multicolore. I-a impresionat pe copii şi expoziţia de cărţi „Culorile toamnei”, unde erau expuse lucrările  unor scriitori pentru copii cu versuri şi povestiri despre toamnă, care urmează sa fie citite de copii împreună cu parinţii.

                                            Articol îngrijit de bibliotecara Nina Moraru.