Hristo Botev — celebrul poet și patriot al Bulgariei


20160927_142416În Bulgaria, la poalele munților, într-un loc pitoresc, sub cerul însorit se întinde frumos orașul Calofer. Aici pe 6 ianuarie (s.n.) s-a născut marele poet, publicist și erou național al Bulgariei Hristo Botev. Și tot la poalele munților, în apropiere de alt oraș, Vraț, peste 28 de ani, într-o luptă crîncenă cu asupritorii turci a căzut răpit de un glonte al dușmanilor renumitul patriot. Astăzi în localitățile nominalizate se înalță cîte un falnic monument al poetului, ce se înscriu atît de minunat în panorama munților și pomilor verzi, înălțimea cărora de parcă confirmă culmele destinului la care s-a înălțat acest om.

        Hristo Botev (1948-1976), fiul lui Botev Petcov, profesor și una dintre cele mai semnificante personalități de la sfîrșitul revoluției naționale bulgare împotriva ocupației otomane, și-a consacrat întreaga sa viață, care, spre regret, a fost prea scurtă, unui scop bine definit — slujirii cu deplină credință Patriei și poporului său, fiind un luptător activ al mișcării de eliberare bulgare de sub jugul turcesc de la finele sec.XIX. El și-a dat jurămîntul ca pînă la ultima suflare să lupte cu dușmanii pentru eliberarea țării de asuprirea haină și și-a îndeplinit promisiunea cu cinste, el visa atît de mult să-și vadă poporul liber și fericit.

        Hristo Botev a scris doar 20 de poezii, dar aceasta a fost destul ca numele său să se înscrie în rîndul celor mai mari poeți din toate timpurile. Mărinimia sufletului, tendința lui spre libertate, dragostea nemărginită față de poporul său și durerea pentru suferințele acestuia s-au reflectat profund și cu mare expresivitate în creația lui. Viața poetului s-a transformat într-o faptă eroică și s-a contopit armonios cu versurile sale.20160927_142431

        În legătură cu Ziua Independenței Bulgariei și la cererea managerului de la Centrul pentru copii și tineret „Atlant” Victoria Garabajiu, în incinta bibliotecii „Hristo Botev”, în data de 27 septembrie, s-a desfășurat  discuția/dezbatere cu genericul „Hristo Botev — poet și erou național al Bulgariei cu tineretul de la instituţia nominalizată. La început bibliotecara Lidia Cîssa le-a orerit celor invitați o scurtă informație despre biblioteca noastră care poartă numele poetului cu începere din 3 martie 1992. În cadrul activității tinerii cititori au luat, de asemenea, cunoștință de viața și activitatea politică și literară a lui Hristo Botev. Bibliotecara le-a povestit despre locul nașterii poetului, familia sa, anii de copilărie, de adolescență, despre activitatea lui ulterioară consacrată  mișcării de eliberare a Bulgariei de sub jugul Imperiului Otoman. Comunicarea a fost însoțită de demonstrarea imaginilor și fotografiilor din cărțile dedicate biografiei lui Hristo Botev. Mai detaliat s-a vorbit despre creația poetică a scriitorului. Au fost citite și comentate poeziile: „Măicuței mele, Rugăciunea, Elegie, Execuția lui V.Levschi, Hadji Dimitr”.

        Tinerii s-au implicat activ în discuție, au mărturisit ce știu ei despre Hristo Botev,au făcut o paralelă cu marii poeți patrioți ai neamului nostru M.Eminescu și Gr.Vieru, au recitat poezii scrise de acești poeți.

        Pe piatra funerară de la mormîntul marelui patriot al Bulgariei Hristo Botev scrie: „Profeția ta s-a adeverit — trăiești în continuare”. Și într-adevăr trăiește în memoria noilor generații de bulgari și a oamenilor progresiști din toată lumea. La finele activității s-a remarcat despre onorurile care i se oferă acestei personalități marcante în prezent.

        În Bulgaria, Patria lui, la 2 iunie se marchează Ziua Botev. În fiecare an, în această zi la ora 12.00, peste tot în țară răsună sirene pentru un minut pentru a-i onora pe cei ce și-au dat viața pentru libertatea Bulgariei. Oamenii de pretutindeni stau nemișcați 2-3 minute pînă sirenele tac. Numele lui îl poartă actualmente: unele localități de pe glob — Punctul Botev și coasta Botev de pe insulele Livingston din sudul insulelor Stetland; cel mai înalt vîrf din Stara planina; orașul Botevgrad; școli și licee din Bulgaria, Moldova, România, sunt înălțate monumente și busturi în aceste țări; cîteva cluburi  și stadioane de fotbal din Bulgaria; o emisiune la postul național de radio bulgar.

Bibliografie:

  1. Ботев, Христо. Стихотворения. – Москва: Союз Дизайн, 2008. – 88 p.
  2. Христо Ботев (Жизнь и деятельность). – София-пресс, 1990. – 72 p.
  3. Poeți bulgari clasici și contemporani. – Editura tineretului, 1962. – 167 p.

                                                              Selecţie, bibliotecar Lidia Cîssa

Реклама

Читальный кинозал Библиотеки «Христо Ботев»


         20160908_131901 Современная практика библиотек принимает порой удивительные формы и использует методы, на первый взгляд, далекие от привычных норм. Уже стало привычным и обыденным использование слова «пользователь», ищущий определенную информацию, а не «читатель», пришедший в библиотеку за книгой. Быстро меняющийся под натиском прогресса мир за окном диктует нам менять и наше отношение к работе, мы ищем все новые и более современные способы и формы библиотечной практики, расширяем границы нашей деятельности, выходя далеко за ее рамки, чтобы в конечном итоге нести в этот мир культуру, образованность, грамотность, разносторонность знаний, умение быстро и верно ориентироваться в масштабах необъятного мира сегодняшней науки.

         Но библиотека это учреждение не только и не столько для получения знаний, но это и «аптека для души», как многие называют ее в последнее время. И в плане лечения мы стараемся максимально применять благоприятную терапию с элементами полного удовольствия от посещения нашей библиотеки.

        О новой форме — «читальный кинозал» мне и хочется рассказать в этой статье, которая возникла почти стихийно, в результате обмена мнениями, тесного общения между сотрудниками и нашими постоянными читателями. Суть его проста, еженедельно, по вторникам в 14.00, в уютном помещении перед большим экраном собираются почитатели хорошего классического кинематографа. Перед аудиторией демонстрируются лучшие фильмы мировой сокровищницы, фильмы-лауреаты главных международных премий и призов, ленты-биографии о выдающихся людях, экранизации литературных произведений мировой классики и современных бестселлеров.

       Перед показом фильма всегда проходит знакомство с историей создания ленты, творческим коллективом, создавшим шедевр, а также с имеющейся по данной тематике литературой, ведь прежде всего мы — библиотека. Такие сообщения рекомендательного характера всегда позитивно воспринимаются аудиторией, они позволяют глубже окунуться в представляемую эпоху, расширить свои познания о современных творцах кино, познакомиться с книгами, которые ранее не были известны, дополнив таким образом общую картину сюжета фильма, так как все знают, что книга это айсберг, а фильм лишь его вершина. Ну а после просмотра мы часто и совсем не коротко дискутируем о том, что взволновало, что затронуло до глубины души.

        Не секрет, что наши зрители — это представители старшего поколения, те кто в силу определенных обстоятельств тяготится одиночеством, кто не имеет порой дома и телевизора, не то что компьютера, но многие приходят из интереса узнать что-то новое, соприкоснуться с высоким искусством, пообщаться на темы, далекие от обыденной суеты.

        Наш кинозал пользуется спросом и уже стартовал 6 сентября показом замечательного фильма «Искупление», экранизированного по роману-бестселлеру известного английского прозаика Иена Макьюэна, и не оставил равнодушным никого из присутствующих. Надеемся быть востребованными и интересными и в дальнейшем, потому что быть нужными и полезными — высшая степень удовлетворения от проделанной работы.

                                                                      Автор: Лариса Барабаш, șef oficiu.

O limbă ca un „fagure de miere”


„Fie-ţi dragă limba ta,

Ea e ţara ta cea dreaptă”

(Gr. Vieru „Nu uita”)

       O ştim cu toţii că primul cuvînt pronunţat de copil este „mama”, ulterior în universul larg el păşeşte călăuzit de glasul dulce al mamei, plăzmuindu-şi caracterul, vorbirea zi de zi, an de an. E limpede ca lacrima că limba maternă înseamnă mama, casa părintească, Patria, plaiul natal — cele mai sfinte lucruri pentru orice om înţelept.

        Se consideră, şi pe bună dreptate, că limba unui popor este istoria lui. În opinia renumitului poet, compatriot al nostru, Gr. Vieru, „limba nu este a scriitorilor, a savanţilor, a învăţătorilor de limbă şi literatură, ea aparţine poporului, celor care au trudit la ea de-a  lungul veacurilor, înălţîndu-i strălucitoarea fiinţă, adică aparţine strămoşilor noştri”. Deci, a vorbi corect şi frumos limba este o datorie patriotică, ne respectăm nu doar pe noi înşine, ci astfel îi cinstim pe străbuni.

        Limba este comoara cea mai de preţ a fiecărui om. Ar fi bine ca oricine să înţeleagă acest lucru. Cultura vorbirii constituie o parte importantă a culturii generale a omului. Frumos şi corect trebuie să vorbim cu toţii, cine nu am fi – elev, student, agronom, inginer, vînzător, muncitor simplu etc., deoarece limbajul nosrtu ne arată cine suntem. O comunicare de 5-10 minute  cu cineva spune multe despre vorbitor, despre nivelul lui de dezvoltare, despre statutul lui social, despre caracterul lui. Dacă după îmbrăcăminte este întîmpinat omul, după minte este petrecut, aşa se spune în popor şi acesta este purul adevăr. Unul din clasicii literaturii ruse, A. Cehov, scria că „la om trebuie să fie minunat totul: şi faţa, şi îmbrăcămintea, şi gîndurile”, deci e foarte important ce gîndim şi cum ne exprimăm gîndurile. Un om care se îngrijeşte de limba sa ca de sufletul său, nu o denaturează prin folosirea cuvintelor incorecte, urîte, schimonosite, dă dovadă de inteligenţă şi nobleţe. E de datoria fiecărui om să vorbească frumos şi corect, deoarece limba noastră este într-adevăr una frumoasă, sonoră, melodioasă, e „ca un fagure de miere”, după spusele unui scriitor, şi e păcat s-o vorbim urît.

        Orele de lectură, discuţiile pe diverse teme, alte activităţi destinate copiilor cu utilizarea textelor selectate din literatura română şi universală au drept scop de a contrbui la cultivarea la copii a gustului pentru lectură, pentru cuvîntul frumos, la formarea unui bagaj bogat de cuvinte, unei vorbiri frumoase, corecte, a unei tendinţe de a-şi lărgi neîncetat vocabularul prin lectura celor mai bune cărţi, de a creşte intelectual odată cu creşterea fizică, întrucît se ştie că comunicarea cu o carte bună este ca şi o conversaţie cu un om deştept, de la care înveţi multe lucruri utile.

        Întru consemnarea sărbătorii „Limba Noastră cea Română”, în data de 26 august curent, la biblioteca „Hristo Botev”, pe lîngă alte activităţi, a avut loc ora de lectură „Limba dulce a mamei mele”, petrecută de către bibliotecara Lidia Cîssa cu copiii de la Academia copiilor „Fastrackids”. Pentru lectură a fost selectat un buchet de poezii despre limba română,  mamă,  ţară şi plaiul natal din cărţile: Gr. Vieru „Cartea ghioceilor” (poezia „Frumoasă-i limba noastră”), C. Madan-Barbăneagră „Ruga copilului” (poezia „Limba dulce a mamei mele”), M. Vîlcu „Un buchet de poezii” (poezia „Mama”), I.Vatamanu „La tine, ţară” (poezia „Grai matern”), D. Urîtu „Cîntec de zbor” (poeziile „Vreau să zbor, „În gură de rai”, „Sunt feciorul tău, Moldovă”). Versurile citite şi comentate confirmă faptul că limba maternă pentru noi e cea mai scumpă şi mai drăgă şi aşa rămîne pentru toată viaţa, ne-am străduit ca copiii să conştientizeze această idee.

        Discutînd despre limba noastră cea română, despre aceea că trebuie s-o cunoaştem căt mai bine şi ne îngrijim de ea, am remarcat că e bine să ştim şi alte limbi, mai cu seamă acum, cînd Moldova e orientată de a se alătura la comunitatea ţărilor europene, pentru a ne familiariza cu cultura şi istoria altor popoare, ca să putem comunica cu ei, sa-i înţelegem mai bine. Copiii au mărturisit despre cunoştinţele sale în alte limbi (în engleză, franceză, rusă, italiană), au recitat poezii în limba română şi în alte limbi. În final biblioteca a donat copiilor cărţi noi cu versuri, poveşti, povestiri scrise de scriitorii din Moldova.

        Surse bibliografice:

  1. Limba română – adevărata mea Patrie. Bucureşti, Chişinău: Litera Internaţional, 2005. – 991 p.
  2. Ciocanu, Ion. Farurele şi noi (Tablete de cultivare a limbii). – Chişinău: Pontos, 2013. – 219 p.
  3. Cantemir, Grigore; Tintiuc, Svetlana. Cultura vorbirii. – Chişinău: Editura ARC, 2014. – 111 p.

                                                    Articol îngrijit de Lidia Cîssa, bibliotecară