În memoria poporului pe vecie


                                                        «Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare

                                                          Seamăn pe lume nu are

                                                           Decît numai sfîntul soare,

                                                           Ștefan, Ștefan, Domn cel Sfînt,

                                                           N-are seamăn pe pămînt…»                            

                                                                               (Cîntec popular) 

         În preajma sărbătorilor patriotice precum sunt Ziua Independenței Republicii Moldova și Limba Noastră cea Română, a ne aminti de personalitatea lui Ștefan cel Mare nu este doar o binefacere, ci o datorie sfîntă, Domnia Sa fiind, după cum se scrie, cel mai credincios, mai înțelept și neînfricat voievod român, care a luptat cu dăruire de sine totală pentru independența și integritatea țării .

         Viața și activitatea acestui Domnitor al Moldovei au fost dedicate slujirii fără precedent Patriei, neamului și servesc drept dovadă  de  patriotism profund, adevărat, de mare vitejie în lupta aprigă cu dușmanii țării pentru libertatea și prosperarea ei, sunt un exemplu demn de urmat pentru tot poporul și mai cu seamă pentru tînăra generație care trebuie să cunoască  glorioasa  perioadă din istoria Moldovei cînd aceasta se afla sub conducerea lui Ștefan cel Mare.

         Se știe că Ștefan cel Mare a domnit 47 de ani, a dus 47 de războaie, a ctitorit 47 de biserici și mănăstiri, a purtat cu destoinicie coroana de Domn al Moldovei, apărîndu-i libertatea și integritatea vreme de aproape jumătate de secol. În anii de domnie a lui Ștefan cel Mare și Sfînt, Moldova a atins culmi ale gloriei militare, învingînd pe cîmpul de luptă dușmani și armate pe care nu le mai învinsese nimeni pînă atunci, numele Moldovei, datorită Domnitorului ei, devenind tot cunoscut în lume.

         Ștefan cel Mare n-a avut vreme de odihnă, decît după moarte. S-a războit ba cu turcii, ba cu tătarii, ba cu ungurii, ba cu leșii, ba cu cazacii, ba cu pretendenții la domnie. A lăsat urmașilor ca moștenire o Moldovă cu hotarele păzite de cetăți bine întărite, o țară prosperă din punct de vedere economic și cultural. Să păstrăm, deci, cu onoare numele acestui Domn în memoria noastră.

         În data de 23 august 2016, biblioteca «Hristo Botev» a petrecut ore de lectură a legendelor despre Ștefan cel Mare și Sfînt – «Stejarul din Borzești» și «Movila lui Burcel» din cartea «Cele mai frumoase legende despre Sfîntul Voievod Ștefan cel Mare» de Constantin Bostan. Activitatea a fost organizată de către bibliotecara Lidia Cîssa cu copiii de la grădinița «Trofimaș». Legendele din carte reînvie episoade din glorioasa viață a lui Ștefan cel Mare.             

         Legenda «Stejarul din Borzești» ne întoarce în anii de copilărie a Domnitorului, pe cînd acesta se juca cu alți copii «de-a războiul», ducînd primele sale lupte cu «tătarii», luptînd cu dîrzenie cu ei. Condamnîndu-l pe Gheorghiță, prietenul său,  prin legarea de un stejar, care juca rolul «hanului tătăresc», încă atunci a demonstrat hotărîre neclintită în lupta cu dușmanii, ca aceștia să nu îndrăznească să ne calce hotarele. Peste ani, după multe lupte crîncene și biruinți asupra năvălitorilor străini, într-o încăierare cu tătarii adevărați, pe care i-a zdrobit cu înverșunare, el l-a pedepsit  în același mod pe fiul hanului Mamac, dînd ordin să fie slobozite puștile în trupul tînărului cel trufaș. L-a obligat să procedeze astfel amintirea despre moatea unui nevinovat copil pe nume Gheorghiță cu 30 de ani în urmă, pe care tătarii, năvălind pe neașteptate, nu l-au cruțat, ci l-au străpuns cu zeci de săgeți. Mai apoi, Domnia Sa a dispus ca pe locul stejarului, întru veșnica amintire a celui ce fusese odinioară tovarăș de joacă, să fie înălțat un mîndru locaș de închinăciune — hramul «Sfîntul Gheorghe».

         Altă legendă» Movila lui Burcel»  mărturisește despre un alt episod din viața lui Ștefan cel Mare. În legendă se povestește despre doi frați, care locuiau pe vremea Domnitorului într-un sat de pe lîngă Vaslui. Unul din ei era bogat, avea gospodărie mare, cu acareturi de tot soiul, vite și oi. Celălalt fusese de tînăr oștean al lui Ștefan Vodă și după bătălia de la Războieni, se întoarse acasă fără o mînă, era sărac, nu avea gospodărie bogată și împrumuta de la fratele său unelte de muncă și vite ca să-și prelucreze micul lot de pămînt de care dispunea. Fratele său i le dădea doar în zile de sărbătoare și el era nevoit să nu mai aibă sărbători în casă. Aflînd despre acest lucru, Stefan Vodă, cînd din întîmplare trecuse cu curtenii săi prin aceste locuri, i-a dat fratelui cel sărac toată movila cu tot cu boii  și plugul fratelui său, drept pedeapsă ultimului pentru sufletul lui hain. Legenda confirmă faptul că Ștefan cel Mare putea fi foarte dur cu cei hapsîni și cu dușmanii și foarte generos cu oamenii buni, viteji, devotați Patriei.

         Cărțile despre Ștefan cel Mare, despre viața și activitatea lui sunt foate utile în dezvoltarea la copii a unor calități umane frumoase, cum ar fi: devotamentul față de țară și neam, cinstea, onoarea, vitejia, dragostea față de oameni, ura față de dușmani, față de lași și de cei lacomi. 

Surse bibliografice:

Bostan, Constantin. Cele mai frumoase legende despre Sfîntul Voievod Ștefan cel Mare. – Piatra-Neamț. – Editura: Acțiunea, 2010.

Dabija, Nicolae. Domnia lui Ștefan cel Mare. – Chișinău: Universitas, 1991.

Enciu, Nicolae. Istoria românilor în 100 de termeni. – Chișinău. – Editura: ARC, 2010.

Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri pînă la epoca modernă. – Chișinău: Știința, 1992.

                                           Material îngrijit: Lidia CÎSSA, bibliotecară

Славные люди славного города


20160818_160542    Chişinău — 580

   18 июля 2016 года в рамках Дня информации, посвященного 580-летию города Кишинева, читателям Библиотеки «Христо Ботев» были представлены книжные выставки-просмотры о родном городе и библиотекарь Татьяна Андрейчук провела информационный обзор о знаменитых людях Кишинева.

   В летописи каждого города есть выдающиеся люди, которые в силу своего таланта и дарования сумели приумножить славу родного города и прочно вошли в историю его культуры и литературы. И Кишинев не стал исключением. Мария Биешу, Евгений Дога, Эмиль Лотяну, Григоре Виеру, Ливиу Деляну, Ион Суручану … далеко не полный перечень имен, которыми гордится наш родной город. Многих из этих славных имен уже нет с нами, но память об их замечательных творениях, об их весомом вкладе в величие и славу столицы Молдовы не измерить обычными мерками и не выразить обычными словами. Тем не менее, благодарная память потомков жива и множится с каждым днем, становясь год от года все выразительнее и крепче.

     Знакомить с жизнью личности, добившейся признания и славы, привнесшего в наш мир красоту и творческое наследие, всегда познавательно для подрастающего поколения. Ведь сама биография это совокупность различных доказательств небыкновенной смелости, решимости, умения добиваться своей цели, несмотря на множество преград и временные неудачи. Недостаточно быть обладателем таланта, иметь способности, это всего лишь начальная ступень. Необходимым условием успеха на жизненном пути являются неустанная работа и постоянное развитие своих возможностей, упорство и твердость характера для того, чтобы двигаться только вперед, никогда не сворачивая с начертанного пути. Быть такими дано не всем, удается пройти нелгкой дорогой лишь единицам, поэтому их жизнь является примером тому, кто еще только присматривается к своему профессиональному будущему.

     Мы часто слышим в обиходе о тех или иных людях, мы ходим по улицам, названных в их честь, мы прходим мимо монументов, стелл, барельефов, памятных досок на зданиях, порой, даже не зная, или весьма поверхностно ведая, какая выдающаяся личность, какого огромного масштаба человек жил и творил в нашем городе.

        Мне хочется подробнее рассказать вам о жизни следующих сынов и дочерей нашего города:

Мария Биешу

Vă ănvită Maria Bieșu: Viziuni actuale asupra operisticii și baletului / Coord. gen. Andrei Tamazlâcaru. — Chișinău, 2000. — 400 p., foto.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биешу,_Мария_Лукьяновна

Мария Биешу – певица редкой музыкальной одаренности, с безошибочным чувством музыкальной правды. Творчество Марии Биешу высоко отмечено государством и общественностью. Она Народная артистка СССР (1970), Герой Социалистического труда (1990), Лауреат Ленинской премии, Государственных премий МССР и СССР. Награждена ординами Ленина (1984), Трудового Красного Знамени (1976), «Знак почета» (1960), а также высшей наградой Республики Молдова- орденом Республики (1992). В настоящее время театр Оперы и балета с гордостью носит имя Марии Биешу.

Евгений Дога

Dumbrăveanu, L. Eugen Doga: «Muzica este prima și ultima mea iubire» / Luminița Dumbrăveanu. Ch.: Prut internațional, 2012. 296 p.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дога,_Евгений_Дмитриевич

Молдавский композитор Евгений Дога известен как автор прекрасных инструментальных мелодий, которые стали украшением многих фильмов (его музыка звучит в более 200 фильмах, среди которых «Мой нежный и ласковый зверь», «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие»…, а детям знакомы его мелодии  по фильмам «Мария Мирабела» и «Что у Сеньки было»). Он является получателем большого количества почетных званий и наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, государственную премию Молдовы, орден «Служение искусству» и многие другие. Его вальс к кинофильму «Мой нежный и ласковый зверь» специальным решением ЮНЕСКО признан одним из 4-х музыкальных шедевров прошлого века.

Мне хочется отметить еще одну интересную деталь в отношении великого маэстро и нашего земляка, вот уже второй год, как его имя носит улица, расположенная в двух кварталах от нашей библиотеки.

Григорий Виеру

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виеру,_Григоре_Павлович

Grigire Vieru, poetul: (monogr. colectivă intern.: în vol.) / Acad. de Șt. a Moldovei ; coord.: Mihai Cimpoi. – Ch.: Știința, 2010. – 464 p.

Наша билиотека расположена на бульваре Григория Виеру, поэтому я не могу не остановиться на жизни выдающегося поэта нашей республики.

Награды

 • Республиканская премия комсомола Молдавии им. Б. Главана (1967)
 • Государственная премия Молдавии (1978)
 • Почётный диплом Г. Х. Андерсена (1988)
 • Премия «Геркулес» по литературе (1991)
 • Титул «Народный писатель Республики Молдова» (1992)
 • международная премия Лучиана Блага в области поэзии (1992)
 • Специальная премия Союза писателей Республики Молдова (1994)
 • Медаль «Эминеску. 150 лет рождения» (2000, Румыния)
 • Почётная степень доктора наук Педагогического университета им. Иона Крянгэ (2005, Кишинёв)

Эмиль Лотеану

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лотяну,_Эмиль_Владимирович

Лотяну, Э. У распахнутых глаз… (стихи) / Эмиль Лотяну. – Кишинев: Арк, 2011. – 64 c.

      Выдающийся режиссер, сценарист, поэт Молдовы больше 20 лет жил и творил в Кишиневе. Имя его прочно вошло в историю мирового кинематографа и прославило киностудию «Молдова-филм» своими шедеврами.

  Награды:

 • «Красные поляны» — специальный диплом регионального кинофестиваля в Кишиневе,
 • «Это мгновение»
  • премия регионального кинофестиваля в Минске, 1969
  • вторая премия за лучший историко-революционный фильм Всесоюзного кинофестоваля в Минске, 1970
 • «Лаутары»
  • вторая премия (Серебряная раковина) международного фестиваля в Сан-Себастьяне, 1972
  • специальная премия жюри международного фестиваля в Сан-Себастьяне, 1972
  • Серебряная Нимфа международного кинофестиваля в Неаполе, 1972
  • специальный диплом международного кинофестиваля в Орвиенто, 1972
 • «Табор уходит в небо»
  • Золотая Раковина международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, 1976
  • диплом за лучшую режиссуру международного кинофестиваля «Fest-77» в Белграде, 1977
  • диплом за лучший фильм международного фестиваля в Праге, 1977
  • «Мой ласковый и нежный зверь»
  • участие в основном конкурсе МКФ в Канне, 1978
 • «Анна Павлова»
  • премия за лучший иностранный фильм на международном кинофестивале в Оксфорде, 1984
  • диплом за особые заслуги в развитии кинематографа на международном кинофестивале в Оксфорде, 1984
 • «Лучафэрул» — Национальная премия, 1988

В процессе рассказа о замечательных людях нашего Кишинева юные читатели знакомились с книгами, представленными на выставке-просмотре литературы о родном городе.

                                Подготовила: Татьяна Андрейчук.

 

Invitaţie la călătorii fantastice


IMG_2139Citirea şi comentarea poveştilor, povestirilor, poeziilor pentru copii au menirea să-i cuprindă pe aceştia în vraja lecturii, să-i insufle dragostea de carte, să formeze gustul pentru frumos, bine şi adevăr, calităţi de care dau dovadă personajele literare. Se ştie că nimic nu poate fi mai plăcut decît să-l vezi pe copil zîmbind, satisfăcut că a descoperit o carte nouă, o carte pe care demult o aştepta.

         În data de 10 august curent, la Biblioteca „Hristo Botev” a avut loc lectura povestirilor „Prima mea călătorie pe Lună”, „Insula de caşcaval” din cartea „Aventurile baronului Munchausen” de Erich Raspe organizată de bibliotecara Cîssa Lidia cu copiii de la gradiniţa „Trofimaş” însoţiţi de educatoarele Svetlana Tronciu şi Elena Maţenco.

         Rudolf Erich Raspe (1736-1794) este un scriitor şi bibliotecar german. Este cunoscut în special pentru colecţia sa de povestiri „Aventurile baronului Munchausen” concepută iniţial ca o lucrare satirică cu ţinte politice. Lucrarea a fost publicată pentru prima dată în engleză. Înspirat din această carte, în 1988 a fost turnat filmul „Aventurile baronului Munchausen”.

         Subiectele din carte reprezintă nişte povestioare hazlii, ce îşi trag originea din anecdote folclorice, antice şi orientale, se grupează în jurul baronului K. F. Munchausen, personaj care real a existat şi pe care R.E. Raspe l-a declarat autorul cărţii, acesta avînd o viaţă  plină de perepeţii amuzante.

        Activitatea dedicată lecturii povestirilor din cartea menţionată mai sus i-a invitat pe copii să se avînte în călătorii fantastice împreună cu baronul Munchausen, să soarbă din izvorul înţelepciunii populare. Povestirile hazlii, scrise cu atîta umor, trezesc la copii dragostea de viaţă, de limea ce ne înconjoară, dorinţa de a călători, dIMG_2144e a pătrunde în universul miraculos al naturii, de a descoperi noi şi uimitoare lucruri despre Planeta pe care trăiesc. E un apel adresat celor neîmpăcaţi cu microbul lenii, cu plictiseala, pentru cei care se vor sănătoşi fizic şi spiritual.

        Copii au rămas fascinaţi de aventurile extraordinare ale baronului Munchausen, au povestit, de asemenea, despre călătoriile sale împreună cu părinţii şi rudele la mare, în alte ţări (România, Germania), în sate din Moldova la bunici, despre caruri hazlii care s-au întîmplat pe parcursul acestora, şi-au împărtăşit impresiile cu privire la locurile vizitate.

        S-a încheiat activitatea cu vizionarea filmului cu desene animate despre Tarzan, un copil al naturii, un aprig apărător al animalelor, viaţa căruia era plină de aventuri interesante.

                                    Autor: Lidia Cîssa

Книжные новинки из Болгарии


IMG_2164    Библиотека болгарской литературы и культуры «Христо Ботев» совсем недавно пополнила свой фонд целым рядом книг на болгарском языке.  Этот дар любезно предоставила нам Региональная библиотека «Априлов-Палаузов» города Габрово (Республика Болгария). А возможность посетить этот благословенный край оказалась у заведующей библиотеки «Христо Ботев» г-жи Анжелы Олэреску, которая в составе учебной группы, изучающей болгарский язык в Кишиневе и проходящей практику в Болгарии, посетила множество интересных исторических мест и городов, ознакомилась с целым рядом достопримечательностей сего края. Не менее познавательным оказалось и посещение центральной региональной библиотеки, местом притягательным во всех отношениях, а особенно для коллег-специалистов. Директор прекрасной в интерьере и хорошо оснащенной технически библиотеки г-жа Савина Цонева не только познакомила с великолепным фондом, формами работы в современной практике и возможностями своего учреждIMG_2165ения, но и щедро предложила в дар читателям Молдовы, изучающим и уже владеющим болгарским языком книги. Издания весьма разнообразны по жанрам и содержанию, здесь есть мировая и болгарская классика, книги по истории, этнографии и фольклору. Хорошо представлен современный увлекательный жанр, так называемый «кримми», что успешно читается и востребован на всех языках.

 Словом, приобретения всегда найдут своего почитателя, а сотрудникам библиотеки остается лишь с радостью поблагодарить всех, кто предоставил новинки вниманию наших читателей.

     Автор: Лариса Барабаш