Donaţie de reviste ştiinţifice


WP_20160624_09_04_24_ProÎn data de 24 iunie 2016, Biblioteca „Hristo Botev” din Chişinău a primit o donaţie valoroasă. Dl dr. în istorie Ivan Duminica ne-a oferit setul Anuarului Institutului de Cercetări Interetnice şi Revista de Etnologie şi Culturologie editate de Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Prin această donaţie s-a contribuit la completarea colecţiei noastre de carte, astfel venind în ajutorul sutelor de cititori dornici de a acumula noi cunoştinţe referitoare  la istoria şi cultura minorităţilor naţionale din Republica Moldova.

Accentuăm, că pe paginile acestor reviste cititorii noştri vor găsi informaţie şi despre tradiţiile, obiceiurile, istoria bulgarilor basarabeni. Va fi de folos de asemenea materialul referitor la personalităţile marcante care s-au manifestat în ştiinţa istorică din ţara noastră şi de peste hotare.WP_20160624_08_55_57_Pro

Cititorii vor cunoaşte şi despre activitatea grupului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, care pe parcursul a 26 de ani cercetează diferite aspecte din trecutul şi prezentul etniei bulgare. Este utilă şi informaţia cu privire la ultimele apariţii editoriale din domeniul etnologiei, ce se regăsesc pe paginile revistelor donate.

                                                        Material îngrijit de  Angela Olărescu

A fi educat e minunat


IMG_1993Viața preşcolară este perioada cînd la copii se formează caracterul, comportamentul, deprinderile practice de viață. Sfaturile, informațiile în materie de bune maniere sunt foate binevenite și utile pentru această categorie de copii fiindcă de noi, maturii, depinde ce fel de personalități se vor forma în viitor.

        În data de 23 iunie curent la Biblioteca „Hristo Botev” s-a desfășurat discuția/dezbatere cu genericul „Vorba bună ne adună” ce a avut ca scop de a evidenția semnificația bunelor maniere. A avea bune maniere înseamnă să știi cum să te adresezi, cum să te prezinți, cum să te saluți, cum să mulțumești pentru un serviciu, cum sa-ți ceri scuze, dacă ai greșit, cum să comunici, cum să te îmbraci etc. Temelia bunelor maniere o constituie bunăvoința și respectul față de ceilalți.

        Drept bază  a conversației pe tema în cauză a servit cartea IMG_1999scriitorului Sergiu Botezatu  „Ce e bine și ce-i rău” ce reprezintă o povestire versificată despre comportamentul corect al copilului în societate, despre regulile elementare de politețe și bună-cuviință. A fost citită, apoi discutată cartea menționată. În carte se enumără faptele bune pe care trebuie să le urmeze copiii: dimineața singurei să-și spele fața, dinții, să se îmbrace, să se pieptene, să mănînce la timp, să asculte de părinți, educatori, profesori, elevii să-și facă la timp temele, să cedeze locul celor bătrîni în transportul public, cînd intră pe ușă, să-i lase să treacă mai întîi cei mai în vîrstă, băieții să fie galanți și să cedeze calea mai întîi fetelor, să se culce la timp cînd le spun părinții ș.a. Se accentuiază și faptele rele care trebuie evitate precum: să nu se certe cu nimeni, elevii să nu lipsească de la ore, să nu neglijeze temele de acasă, să nu rîdă de bătrîni etc. Copiii s-au încadrat activ în discuție, demonstrînd cunoștințele și depriderile practice în domeniul bunelor maniere, au înțeles cît e de important să-ți „așterni ziua doar cu fapte bune”, după cum e scris în carte, să-i respecți pe cei din jur.

        În cadrul activității în cauză a fost de asemenea citită și înscenată minipovestea „Vulpea  și barza”, mIMG_1991esajul căreia fiind : bine faci, bine găsești, rău faci, rău găsești ori după faptă și răsplată. Copii au adăugat la bagajul lor de cunoștințe și deprinderi  lucruri noi și utile referitoare la regulile de comportament corect acasă, la grădiniță, la școală, în public.

        Discuția a finisat pe o notă distractivă și veselă cu citirea și dezlegarea ghicitorilor despre fructe, plante, animale din cartea „Povești, proverbe, ghicitori”.

                                                                          Selecție: Lidia Cîssa

Премьера сборника стихотворений «В минуты вдохновения»


10 июня 2016 в библиотеке им. «Христо Ботева» прошло знаменательное событие – премьера IMG_1889первого сборника стихотворений  «В минуты вдохновения» Ивана Пармакли.

Иван Пармакли родился 19 февраля 1966 в селе Валя-Пержей  Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР, ученый-агроном, предприниматель, но еще и талантливый  человек, жизнь которого тесно связана с искусством: музыка, литература, а также с медициной и астрономией.

Дебют автора в литературном мире был ознаменован  не тоненькой брошюркой  в несколько страниц, а солидным сборником, в котором более двухсот стихотворений. В адрес автора было сказано много теплых слов почитателями его таланта. О сборнике высказались присуствующие на мероприятии писатели, коллеги автора и присуствующие гости. Николай Куртев, доктор  филологических наук анализируя творчество Ивана Пармакли, отметил, что автор сборника  «владеет техникой стихосложения, каждое стихотворение написано простым языком и имеет свою мелодию, автор удачно использует литературные приемы в своем творчестве». Редактор сборника Петр Чеботарь рассказал о том, как создавался этот сборник. В свою очередь, Иван Забунов, доктор истории, отметил высокий уровень стихов, отражающих повседневную жизнь болгар в Буджаке. Постоянный читатель библиотеки Мария Великсар обратила внимание на роль семьи, в которой вырос и воспитывался автор. Надежда Девятова эмоционально поделилась своими впечатлениями от прочтения сборника.IMG_1904

Последовали вопросы автору, на которые он дал исчерпывающие ответы. К тому же по просьбе читателей И. Пармакли прочитал некоторые свои стихи, посвещенные жителям родного села и отцу.

Отметим, что на презентации присуствовали и журналисты передачи «На Буджакской волне», которые освятили эту встречу.  Передача выйдет в конце июля.

         Встреча была теплой и доверительной.  Сотрудники нашей библиотеки желают Ивану Савельевичу Пармакли творческих успехов и надеются, что  это не последняя премьера книги автора, проведенная  в этих стенах.

                     Подготовила: Татьяна Андрейчук, сотрудница библиотеки

 

Отчетное собрание общественной ассоциации учителей – болгаристов Республики Молдова


12 июня 2016 в Кишиневской болгарской библиотеке «Христо Ботев» состоялось отчетное собрание Общественной Ассоциации учителей – болгаристов Республики Молдова. Кроме учителей болгарского языка, литературы, истории и культуры, которые съехались со всей республики, в работе форума участвовали в качестве приглашенных чрезвычайный и полномочный посол Республики БоIMG_20160612_101825лгарии в Республике Молдова г-н Петар Вылов, атташе  по культуре г-н Валери Николов, председатель Научного общества болгаристов Республики Молдова д.и.н., проф. Николай Червенков и художник Дмитрий Пейчев.

Со словами приветствия и поддержки выступил г-н посол Петар Вылов. Пожелал участникам успехов в работе форума.

Председатель Ассоциации, Снежана Никифорцева представила годовой отчет с презентацией и слайд-шоу  о деятельности Ассоциации, в котором были указаны конкретные мероприятия в проектной деятельности по созданию сайта этой организации.

Последовали обсуждения и дискуссии, которые коснулись различных вопросов. В особенности присуствующие отметили работу над готовящимся изданием учебников для лицейских классов.

WP_20160612_11_36_33_Pro

Участники форума от имени всех членов Ассоциации с сердечной благодарностью выразили слова признания за постоянную и неоценимую помощь Библиотеке «Христо Ботев», Научному обществу болгаристов РМ, Болгарскому посольству и, в частности г-ну  Валери Николову, чей мандат в Республике Молдова заканчивается.

Подготовила: Татьяна Андрейчук.

История города в воспоминаниях современников


                                                                                      Chișinău580

       IMG_1885Для истории любого города характерным является воспоминания современников. Сколько бы различных сведений мы ни почерпнули из исторических трудов, архивов и публицистики, сохранившиеся воспоминания людей, и даже для тех которые посетили Кишинев столетия назад, являются самыми ценными. Они позволяют увидеть жизнь за застывшей фотографией, движение за лаконичной статистикой, красочную картину за восстановленной историей.

6 июня 2016, в библиотеке «Христо Ботев» состоялась дискуссия История города в воспоминаниях современников. Ее организовал и провел директор Организации «Институт Иудаики» Евгений Брик.

В ходе дискуссии он рассказал об истории и развитии культуры нашей столицы.  В дискуссию активно включились присутствующие в аудитории читатели. Ведь у каждого человека есть свои приятные воспоминания связанные с прошедшей молодостью, с родной семьей, как ходили гуляли по паркам, посещали музеи, театры, кинотеатры. Некоторые из них вспоминали как участвовали в с  IMG_1886троительстве Комсомольского озера. Много воспоминаний и эмоций у многих присутствующих оставили студенческие годы, приводили примеры как в студенческие годы посещали кинотеатры «Искра», «Шипка»,  которые сейчас открыты для других целей. Сравнивали улицы города, как из узких улиц и маленьких переулков, которые были вымощены булыжником, сейчас некоторые из них стали современными, широкими и асфальтироваными. За несколько десятилетий Кишинев полностью видоизменился, стал европейским городом.

Воспоминания современников обогащают сухой язык официального исторического документа и обогащают наши представления о минувших годах родного города. Сейчас пишется и читается много о городе Кишиневе, но кажется, что не все мы еще о нем знаем.

                                                             Подготовила: Анжела Олэреску