Medalion literar-artistic: Dragobetele — sărbătoarea tinereţii şi a dragostei


Miercuri, 24 februarie, de Dragobete: ziua Dragostei şi a Bunăvoinţei, la Biblioteca „Hristo Botev‟ a avut loc medalionul literar-artistic Dragobetele — sărbătoarea tinereţii şi a dragostei. Această activitate a fost organizată în parteneriat cu Colegiul Naţional de Comerţ de pe lângă ASEM şi Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче”, conducător artistic dna AnnIMG_1335a Pagur.

În cadrul activităţii a fost prezentată expoziţia de carte „Dragostea e sărbătoarea supremă a sufletului”, din colecţia Bibliotecii „Hristo Botev”, ce include cărţi cu poezii, cântece, romanţe, dedicaţii de dragoste ş.a.

Medalionul literar-artistic a început cu elocuţiunea dnei Angela Olărescu, şefa Bibliotecii „Hristo Botev” referitoare la însemnătatea, esenţa şi simbolistica bogată a acestei zile, urmată de prezentarea expoziţiei. Moderatorul activităţii dna Ana Pagur, conducătorul artistic al Ansamblului Etnofolcloric  „Въгленче”, a vorbit despre simbolistica timpului de afară în acea zi de Dragobete şi despre anumite superstiţii din bătrâni, ceea ce prevesteşte sosirea primăverii.

IMG_1349

Despre obiceiurile şi tradiţiile acestei sărbători a voIMG_0123rbit şi dna Ala Namaşco, bibliotecar la Colegiul Naţional de Comerţ. Tinerii se adunau în faţa bisericii, apoi plecau spre pădure în căutarea ghioceilor. La întoarcere fetele porneau în fugă spre sat, băieţii, care prindea fata dragă o sărutau şi respectând tradiţia, anunţau despre logodnă comunitatea şi membrii familiilor. În această zi în unele zone ale republicii, unii tineri îşi unesc destinele prin logodnă, promiţându-şi credinţă şi iubire. Sărbătoarea dragostei este socotită una de bun augur.

IMG_0115IMG_1354IMG_0132

Atmosfera a fost alimentată cu cântece, poezie şi dans. Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче” a interpretat cântece de dragoste pe versurile lui M. Eminescu, Grigore Vieru în limba bulgară. Cireş Mihaela ne-a recitat poezia De dragul tău, semnată de A. Suceveanu. Zubco Ilie şi Ursu Veronica ne-au prezentat sceneta Declaraţie de dragoste, iar Usatiuc Constantin şi Zolotco Vlada ne-au demonstrat un exemplu de declaraţie de dragoste prin dans.

Consemnare: A. Olărescu

Реклама

Lansare de carte la Biblioteca „Hristo Botev”


Lansarea cărţii Fraţii mei carpatici-indieni: Romii în Moldova de doctorul în ştiinţe istorice Vlad Ciubucciu a avut loc la Filiala „Hristo Botev” la 18 februarie în parteneriat cu elevii Colegiului Naţional de Comerţ de pe lângă ASEM şi Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Chişinău.

Protagonistul, V. Ciubucciu este doctor în istorie, scriitor documentarist, publicist, autor de lucrări de ordin istoric, profesor universitar. Este numit om-arbore, deoarece a elaborat arbori genealogici la pIMG_1322este 7000 de personalităţi din Republica Moldova (Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Andrei Lupan, Victor Teleucă ş.a.).

Modesta publicaţie Fraţii mei carpatici-indieni: Romii în Moldova are la bază teoria istoriei antichităţii. IIMG_1329deea e, că Spaţiul Carpatic constituie vatra străvechii civilizaţii europene. Mai înainte de antichitate a existat preistoria şi protoistoria.

În timp ce o parte considerabilă a spaţiului european zăcea sub calotă g
laciară, zona carpato-balcanică, prin aşezarea geografică specifică, cu condiţii climaterice favorabile, comod s-a localizat cu habitajul uman primitiv ce a dus la apariţia şi prosperarea unei străvechi civilizaţii europene unicale.

În urma roirii milenare, evoluţia carpatică s-a extins asupra întregului continent european, atingând şi India preistorică, formând limba primară a Europei.

Istoriografia problemei Romilor din Moldova expusă în această publicație ne indică adevărul istoric incontestabil – Romii din Europa şi parţial cei de pe meleagurile noastre sunt sosiţi din India. IMG_0106

Autorul, Vlad Ciubucciu promovează concepţia carpatică a evoluţiei speciei umane şi a limbilor în Europa şi India, evidenţiind nişte argumente ştiinţifice.

La acestă carte autorul scrie prelungire, deoarece s-a mai documentat din multe lucrări ştiinţifice din alte ţări.

La sfârşitul discursului Vlad Ciubucciu a donat o carte cu autograf bibliotecii pentru cititorii ei.

Lansare de carte de Георгий Каюров „Полынь-трава”


Pe 3 februIMG_0091arie curent, la Biblioteca „Hristo Botev” a avut loc lansare de carte. Полынь-трава, autorul Георгий Каюров, scriitor, redactor-şef al revistei „Наше поколение”. Apărută recent la Editura „Litera”, cu un tiraj de o mie de exemplare. Cartea are imprimată pe coperta din faţă un peisaj cu umbre de oameni pe fundal de culori, iar pe coperta din spate o fată cu privire îngândurată. Георгий Каюров a adus în faţa cititorilor un volum, ce conţine mai multe povestiri.

Chiar de la începutul manifestării şefa bibliotecii Angela Olărescu a trecut în revistă cele mai importante date biografice ale scriitorului. Însuşi scriitorul Георгий Каюров şi-a destăinuit unele secrete ale creaţiei sale, a relatat în ce împrejurări a cunoscut eroii cărţii şi cum în unele situaţii se stăruia să schimbe soarta lor cu un sfârşit fericit. Autorul relatează soarta oamenilor simpli din popor, a mamelor singure cu copii, relaţiile dintre părinţi şi copii în zilele noastre. Povestirile care sunt incluse în volumul dat sunt istorii concrete cu provenienţa pe teritoIMG_0092riul Republicii Moldova.
Publicul a rămas mulţumit de această lansare de carte, la ea au participat şi studenţi de
la Colegiul Naţional de Comerţi de pe lângă ASEM. Autorul a donat bibliotecii o carte cu autograf.

3.02.2016 в читальном зале библиотеки „Христо Ботев” состоялась премьера книги Г. Каюрова „Полыньтрава”. Наряду с нашими читателями, почитающими прозу Каюрова, присутствовали студенты III курса Национального колледжа торговли. Писатель-прозаик, а также гл. редактор журнала „Наше поколение” уже не в первый раз представляет свое творчество в стенах нашей библиотеки и всегда с неизменным интересом со стороны читающей публики. С не меньшим вниманием выслушали рассказ о произведениях современности и учащаяся молодежь, а это особенно радует в наших условиях тотального поклонения и предпочтения нововведениям техники.

Герои прозыIMG_0095 Георгия Каюров чаще всего простые люди — безвестные девушки, судьбы которых перемолол безжалостный Молох Второй мировой войны, солдат-сержант, взявший на себя самоотверженность спасти ребятишек-сирот из разбомбленного поезда, матери-одиночки, тихо и просто несущие на хрупких плечах свой нелегкий крест. Однако, сколько гражданской стойкости, нравственной чIMG_0096истоты и неистребимой любви к жизни во всех этих образах!

Георгий Каюров рассказал, что в написании своих произведений руководствуется, в основном, достоверным историческим материалом, это воспоминания и рассказы окружающих людей, случайные встречи с судьбами в жизни, либо на страницах мемуаров, документов. Тем пронзительнее звучит его проза, ведь это сама жизнь!