Этнофестиваль в Кишиневе «Единство через разнообразие»


22 сентября в Кишиневе в парке Штефана чел Маре прошел очередной XIII этнофестиваль “Единство через разнообразие».

Българска община. Кишинев
Българска община. Кишинев

Асоциация "Молдова - България"
Асоциация «Молдова — България»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это праздник, в котором представители разных национальностей, проживающих на территории Молдовы, собираются, чтобы поделиться особенностями своей культуры: песнями, танцами, народным творчеством, национальной кухней. 

Ансамбъл "Българска китка" с. Паркани
Ансамбъл «Българска китка» с. Паркани
Дъвена архитектура в миниатюра. Анатолий Дечев
Дъвена архитектура в миниатюра. Анатолий Дечев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша библиотека, как всегда, приняла участие в этом фестивале с выставкой книг бессарабских болгар. 

Библиотека "Христо Ботев" Книги на бесарабските българи
Библиотека «Христо Ботев» Книги на бесарабските българи
Участниците във фестивала
Участниците във фестивала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль посетили высокие гости: Президент Республики Молдова г-н Николае Тимофти, Премьер-министр Юрие Лянкэ, Председатель парламента Игорь Корман, Председатель Демпартии Мариан Лупу. 

Президент Республики Молдова г-н Николае Тимофти
Президент Республики Молдова г-н Николае Тимофти
Председатель Демократической партии г-н Мариан Лупу
Председатель Демократической партии г-н Мариан Лупу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы этнофестиваля: Бюро по межэтническим отношениям в партнерстве с министерством культуры, столичной мэрией и этнокультурными организациями в Молдове.

Подробнее об этнофестивале 2013  по ссылке: http://www.borm-md.org/

Волшебный мир сказок и легенд


Наша библиотека получила замечательные книжки для детей.

Сказки

 

Новые книги выдающегося детского писателя Сприридона ВАНГЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки народностей, проживающих в Молдове, собранные сотрудниками Академии Наук Молдовы
Сказки народов, проживающих в Молдове, собранные сотрудниками Академии Наук Молдовы

Сказки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мифы и легенды народов мира
Мифы и легенды народов мира

 

Atelierul de creație pentru copii Măiestrie


MaiestrieDiversitatea serviciilor este o constantă a politicii bibliotecii noastre, ca o condiţie a dezvoltării continuie, pentru o mai bună servire a membrilor comunităţii pentru care funcţionează. În scopul promovării şi susţinerii procesului de lectură în bibliotecă activează cu succes Atelierul de creație pentru copii Măiestrie.

Maiestrie

Activitatea atelierului constituie un mijloc important de lărgire a orizontului cultural, de dezvoltare a interesului pentru lectură şi a dragostei pentru carte. Contribuie la rezolvarea noilor sarcini instructiv —  educative, completînd volumul de cunoştiinţe asimilate după programul şcolar şi pune la dispoziţie spre lectură  informaţii mai ample la temă. Pe lîngă rezolvarea unor sarcini instructiv-intelectuale aceste activități dezvoltă gustul utilizatorului pentru frumos, totodată satisfăcîndu-i  şi curiozitatea.

MaiestrieBiblioteca, prin colecția pentru copii are un rol hotărîtor  în formarea caracterului viitorului Om, a cărui conturare începe în perioadă în care se formează gustul pentru lectură. Misiunea bibliotecarului este de a iniţia în tainile cunoaşterii, de a urmări în permanenţă trezirea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi bine, stimulînd astfel inteligenţa copilului.

MaiestrieDoar prin lectură omul comunică, perfecţionîndu-se continuu, aspirînd la noi realizări, ocupînd un loc deosebit în modelarea personalităţii copilului, punîndu-l în contact cu lumea din jur, artă, idei, sentimente umane. Toţi copiii trebuie atraşi la lectură stimulîndu-li-se interesele latente procedîndu-se diferenţiat, ştiut fiind faptul, că unii pot fi mai uşor atraşi la lectură deoarece predispoziţia lor faţă de cunoaştere este mai accentuată, în timp ce altor categorii de cititori se impun procedee ingenioase care să ţintească anumite sensibilităţi şi înclinaţii pentru necesitatea de lectură, ceea ce solicită bibliotecarului aptitudini pedagogice şi cunoştinţe psihologice pentru a obţine succesul profesional.

MaiestrieÎn procesul de lucru au fost folosite metodele: explicaţia, demonsraţia, conversaţia, comparaţia, prezentarea literaturii la temă. S-au folosit tehnici de lucru: îndoire, pliere, lipire, asamblare, răsucire, tăiere, etc. Tematica  discuţiilor a fost următoarea: Fericirea de a crea; Origami — arta figurilor din hîrtie plisată; Kirigami – modalitate de a reda fantezia pe aripi de creație; Mereu în căutarea noului; Arta decorativă – imensă putere spirituală; etc.

MaiestrieS-a organizat expoziţia de carte Lectura – calea esențială  de acces la valorile culturii, reviste bibliografice, o listă bibliografică de recomandare celor înruduţi cu frumosul la baza colecției bibliotecii. În procesul prelucrării hîrtiei elevii s-au familiarizat cu elemente grafice, au învăţat să execute minuţios şi îngrijit plisarea, trasarea liniilor şi măsurarea exactă, etc. Au fost însuşite tehnici de lucru cu hîrtia efectuînd lucrări excepționale, foarte frumoase și utile cu mîinle proprii. Lucrările copiilor executate în stil Origami(arta plisării, împăturirii hârtiei); Kirigami(arta de a tăia şi îndoi hârtia); Quilling(arta de a rula hartia) au fost expuse la expoziția Acorduri de talent și pasiune. Utilizatorii sunt satisfăcuți de activitatea acestui Atelier unde au avut posibilitatea să-și realizeze ideile interesante, folosind creativitatea, fantezia și solicită în continuare participare activă.

Учим български език


Есента дойде, а с нея и началото на учебната година! Заедно с нея в библиотеката «Христо Ботев» за трети път се започват курсове по български език в рамките проекта на Министерството на образованието и науката на Република България «Роден език и култура зад граница«

Български език

                                     Български език

Български език

                                     Български език


Договор за сътрудничество между Регионален исторически музей – гр. Сливен и Българска библиотека «Христо Ботев» – гр. Кишинев


Сливен - Кишинев