Studiem limba bulgară


    1.  Denumirea Serviciului : Limba bulgară

  2.  Data înfiinţării: 2017

  3.  Scopul Serviciului: Cunoaşterea limbii, literaturii, folclorului, istoriei şi culturii bulgare.

         4.  Tipul / domeniul Serviciului: Educație

         5.  Grupul de vârste: grupe – 4-7 ani, 8-15 ani şi 16-65 ani.

         6.  Competenţe: Însuşirea limbii, literaturii, istoriei, culturii, etnografiei şi folclorului bulgar.

         7.  Forma activităţilor:  Instruire

         8.  Periodicitatea: zilele de sâmbătă şi duminică a săptămânii, ora 10:00 – 14:00.

         9.  Coordonator:  Angela Olărescu; Profesori: E. Raţeeva, N. Cara, N. Raţeeva, A. Pagur

       10.  Parteneri: Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din RM; Agenţia Bulgarilor de Peste Hotare;  Ambasada Bulgariei în Republica Moldova; Ministerul Educaţiei al Bulgariei şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova.

                      Anexa nr.1

Nr.Forma / genericulDataResponsabil
1 Activitatea 1. Anul de învăţământ i-a start la 15 septembrie cu ceremonia de lansare într-o atmosferă solemnă şi plăcută, unde are loc întâlnirea multaşteptată a studenţilor cu pedagogii.14.09.2019E. Raţeeva, N. Cara, N. Raţeeva, A. Pagur
2.Activitatea 2. Participare la Festivalul Etniilor din Republica Moldova15.09.2019E. Raţeeva, N. Cara, N. Raţeeva, A. Pagur
3.Activitatea 3. Тема: Республика Болгария. Краткие сведения о болгарском языке.21-22.09.2019E. Raţeeva, N. Cara
4.Activitatea 4. Тема: Знакомство и приветствия. Формы личных местоимений.28-29.09.2019E. Raţeeva, N. Cara
5.Activitatea 5. Тема: Рабочий день. Вопросительные предложения. Отрицательные формы глаголов.05-06.10.2019E. Raţeeva, N. Cara
6.Activitatea 6. Тема: Времена года. Функции имен существительных в предложении.12-13.10.2019E. Raţeeva, N. Cara
7.Activitatea 7. Тема: День будителей-праздник в Болгарии. Спряжение возвратных глаголов.19-20.10.2019E. Raţeeva, N. Cara
8.Activitatea 8. Тема: Рабочий день (продолжение). Спряжение возвратных глаголов.26-27.10.2019E. Raţeeva, N. Cara
9.Activitatea 9. Тема: Квартира. Определенность и неопределенность имен существительных.02-03.11.2019E. Raţeeva, N. Cara
10.Activitatea 10. Тема: Путешествие. Имя прилагательное. Час истории: Христо Ботев и Васил Левски.09-10.11.2019E. Raţeeva, N. Cara
11.Activitatea 11. Тема: Еда. Обед. Глагольные да-конструкции. Составное глагольное сказуемое.16-17.11.2019E. Raţeeva, N. Cara
12.Activitatea 12. Тема: Прогулка. Транспорт. Множественное число. Прямая и косвенная речь.23-24.11.2019E. Raţeeva, N. Cara
13.Activitatea 13. Тема: В столовой. Количественные числительные.30-01.12.2019E. Raţeeva, N. Cara
14.Activitatea 14. Тема: Портрет человека. Одежда. Имя прилагательное. Порядковые числительные.07-08.12.2019E. Raţeeva, N. Cara
15.Activitatea 15. Тема: Свободное время. Театр. Кино. Вид глагола.14-15.12.2019E. Raţeeva, N. Cara
16.Activitatea 16. Тема: Вечер в семье. Формы будущего времени.21-22.12.2019E. Raţeeva, N. Cara
17.Activitatea 17. Тема: Просьба. Формы личных местоимений.11-12.01.2020E. Raţeeva, N. Cara
18.Activitatea 18. Тема: Письмо. Поздравления. Полные и краткие формы притяжательных местоимений.18-19.01.2020E. Raţeeva, N. Cara
19.Activitatea 19. Тема: Разговор по телефону. Повелительное наклонение.25-26.01.2020E. Raţeeva, N. Cara
20.Activitatea 20. Тема: Досуг в кинотеатре. Система прошедших времен.01-02.02.2020E. Raţeeva, N. Cara
21.Activitatea 21. Тема: Домашние животные. Аорист.08-09.02.2020E. Raţeeva, N. Cara
22.Activitatea 22. Тема: Здоровье. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным значением.15-16.02.2020E. Raţeeva, N. Cara
23.Activitatea 23. Тема: В гостях у одноклассника. Имперфект.22-23.02.2020E. Raţeeva, N. Cara
24.Activitatea 24. Тема: Праздники Болгарии. Спряжение глаголов.07-08.03.2020E. Raţeeva, N. Cara
25.Activitatea 25. Тема: Час истории. Возвратные глаголы.14-15.03.2020E. Raţeeva, N. Cara
26.Activitatea 26. Тема: В библиотеке. Условное наклонение.21-22.03.2020E. Raţeeva, N. Cara
27.Activitatea 27. Тема: Кирилл и Мефодий. Наречие.28-29.03.2020E. Raţeeva, N. Cara
28.Activitatea 28. Тема: Паисий Хилендарски. Определение.04-05.04.2020E. Raţeeva, N. Cara
29.Activitatea 29. Тема: Сказки, притчи, легенды Болгарии. Формы глагольного пересказывания.11-12.04.2020E. Raţeeva, N. Cara
30.Activitatea 30. Тема: Отдых на море. Давнопрошедшее время.25-26.04.2020E. Raţeeva, N. Cara
31.Activitatea 31. Тема: Васил Левски и Христо Ботев. Формы перфекта возвратных глаголов.02-03.05.2020E. Raţeeva, N. Cara
32.Activitatea 32. Тема: Путешествуем по Болгарии. Придаточные определительные.09-10.05.2020E. Raţeeva, N. Cara
33.Activitatea 33. Тема: Природа, флора и фауна Болгарии. Употребление кратких местоимений с формами перфекта.16-17.05.2020E. Raţeeva, N. Cara
34.Activitatea 34. Sărbătoare festivă. Înmânarea diplomelor.24.05.2020E. Raţeeva, N. Cara N. Raţeeva, A. Pagur