Pasionați de lectură


 1.  Denumirea serviciului: Pasionaţi de lectură
 2.  Scopul serviciului: cultivarea la copii şi tineret a dragostei faţă de carte, formarea gustului pentru lectură, dezvoltarea lor intelectuală, cultivarea celor mai bune calităţi  morale.
 1.  Tipul / domeniul serviciului: Educaţie
 2.  Solicitanţii serviciului: Utilizatori
 3.  Beneficiari: utilizatori –  repartizaţi în 2 grupuri; 1 — copii (vârsta 6-14 ani) şi 1 — adolescenţi (vârsta 15-18 ani).
 4.  Impactul serviciului: valorificarea şi promovarea operelor literare, altor cărţi din diferite domenii, dezvoltarea culturii generale a copiilor şi tineretului, formarea personalităţii lor.
 5.  Descrierea succintă a serviciului: Serviciul include: ora de lectură, lansări şi prezentări de carte, discuţii/dezbateri, întâlniri cu scriitorii. În cadrul cărora utilizatorii iau cunoştinţă de noi şi actuale cărţi, fac cunoştinţă cu scriitorii.
 6.  Periodicitate: săptămânal, joi, ora 10:00; ora 14:00.
 7.  Resurse utilizate pentru desfăşurarea serviciului:
 • Umane: 1 bibliotecar.
 • Informaţionale: aviz
 • Fizice: Spaţiul, mobilierul, echipamentul electronic: tablet conectat la Internet.
 1.  Echipa de implementare a noului serviciu:
 • Coordonator (directorul bibliotecii – Angela Olărescu)
 • Conducător (bibliotecar – Angela Olărescu, Lidia Cîssa)