Българско огнище


1.  Denumirea Serviciului:  Clubul  „Българско огнище” (Vatra bulgărească)

2.  Data înfiinţării: 2017

3.  Scopul Serviciului:  Promovarea valorilor culturale bulgare în Moldova.

3.  Tipul / domeniul Serviciului:  Educație, cultură și recreere.

4.  Grupul de vârstă: Toate vârstele.

5.  Competenţe:  Cunoaşterea sărbătorilor naţionale şi tradiţionale bulgăreşti, a personalităţilor bulgare basarabene, a 

     folclorului bulgar, a  tradiţiilor culinare bulgare.

6.  Forma activităţilor: Instruire 

7.  Periodicitatea:  De două ori pe lună, vineri, ora 16:00

8.  Coordonator:  Angela Olărescu

9.  Parteneri:  Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova:  Asociația  obștească Renaștere —  Възраждане”, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe din RM, Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче”.

       Anexa nr. 1

   În cadrul serviciului se desfășoară activități științifice, culturale, educaționale, informaționale axate pe evenimente naționale, istorice, tradiționale:

                         Activitatea 1. Ziua Naţională a Bulgariei

                         Activitatea 2. Ziua Independenței Bulgariei

                         Activitatea 3. Anul Nou pe stil vechi

                         Activitatea 4. Babinden

                        Activitatea 5. Trifon — Zarezan

                        Activitatea 6. Dragobetele — Dragana

                        Activitatea 7. Baba Marta

                        Activitatea 8. Lazarden

                        Activitatea 9. Velikden

                        Activitatea 10. Ziua bulgarilor basarabeni

                        Activitatea 11. Paperuda

                        Activitatea 12. Den na sv. sv . Kiril i Metodi

                        Activitatea 13. Den na Buditelea